webthethao nba Blog Mayo GAA

Mayo Gaa News, quan điểm và hơn một thế kỷ kết quả

Người chơi GAA đại học cần một sự can thiệp.Hiện nay!

Người chơi kiệt sức là một vấn đề nghiêm trọng trong số các cầu thủ GAA trẻ tuổi và đoàn quân của người chơi có nguy cơ mắc bệnh này là những người chơi liên quận đại học!Có một số yếu tố đóng góp cho điều này.Số một trong danh sách này là số lượng đội bóng mà họ chơi ở độ tuổi này.Lấy Diarmuid O hèConnor là một tác phẩm kinh điển [Mạnh]