Donal Og và Dessie

Ở đó, chỉ còn chín ngày nữa cho đến ngày và Santie đã hướng đến đường băng nên sự hỗn loạn trước Giáng sinh sắp trở thành, một chút hỗn loạn hơn, chắc chắn là ở những phần này. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thời gian để nói về hai cuốn sách nữa mà tôi đã đọc - một cuốn sách cũ và một cuốn mới. Hoặc, đặt […]

Ray sườn vị thành niên diễu hành nhưng Pat xông Dubs gặp sự cố và đốt cháy

Một ngày khác, bóng đá khác, một buổi chiều khác, nơi các sự kiện trên sân làm cho tất cả các chuyên gia chuyên nghiệp và nghiệp dư (bao gồm cả yapping của riêng tôi ở đây) diễn ra xung quanh chức vô địch. Về vấn đề này, nó chỉ công bằng để chỉ ra phân tích trước khi được đưa ra bởi một spailpín, cả hai trở lại vào tháng 6 và một lần nữa, nơi anh ấy đã cảnh báo chúng tôi rõ ràng [Muff]