2015

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League

Mayo 1-13 Nuig 1-11 (Công viên Machale, 4/1/2015). Mayo: Robbie Hennelly; Darren McHugh (0-1), Ger Cafferkey, Stephen Coen; Chris Barrett (0-1), Caolan Crowe, Kevin Keane; Jason Gibbons, Alex Corduff; Neil Douglas (0-4)Thì Adam Gallagher (0-1, miễn phí)Thì Michael Conroy (0-1); Evan Regan (0-3, giải phóng)Thì Jason Doherty (0-1)Thì Mark Ronaldson (1-1). Sub: Alan Freeman cho Doherty (Thẻ đen, HT), Keith Rogers cho Cafferkey (HT), Mikey Sweeney cho Conroy (HT), Barry Moran cho Corduff (50 phút), Ger Cafferkey cho Douglas (bị thương, 51 phút).

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Hogan đứng] Ảnh: [Mayo Mick]

Mayo 0-15 nó Sligo 0-6 (Công viên James Stephens, Ballina, 11/1/2015). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Donal Vaughan, Steven Duffy; Michael Hall, Keith Rogers, Patrick Durcan; Alex Corduff (0-1), Barry Moran; Kevin McLoughlin (0-3, một miễn phí)Thì Morgan Lyons (0-1)Thì Peter Dravins (0-1); Evan Regan (0-3)Thì Alan Freeman (0-4, một miễn phí)Thì Mikey Sweeney (0-1). Dự bị: Darren McHugh cho Keane (HT), Chris Barrett cho Durcan (44,), Jason Gibbons cho Corduff (51,), Jason Doherty cho Hall (51,), Mark Ronaldson (0-1) cho Sweeney (53,).

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] Ảnh: [Mayo Mick]

Mayo 1-10 Roscommon 2-12 (Công viên Machale, 18/1/2015). Mayo: Kenneth O hèMalley; Chris Barrett, Donal Vaughan, Lee Keegan; Colm Boyle, Stephen Coen, David Drake; Seamus O hèShea, Barry Moran; Kevin McLoughlin (0-6, năm giải phóng), Morgan Lyons, Diarmuid O hèConnor; Enda varley, Jason Doherty (0-4, ba giải phóng), Darren Coen. Dự bị: Alan Freeman (1-0, hình phạt) Đối với Lyons (35 ′), Keith Rogers cho Drake (43 ′), Caolan Crowe cho Darren Coen (45), Mark Ronaldson cho Boyle (46 ′), Jason Gibbons cho Moran (48).

Báo cáo khớp: [Mayo News] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Hogan đứng] [Roscommon Herald] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao]

Bộ phận NFL một

Kerry 0-10 Mayo 2-11 (Sân vận động Fitzgerald, Killarney, 1/2/2015). Mayo: Robbie Hennelly; Stephen Coen, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Chris Barrett, Patrick Durcan; Seamus O hèShea (0-1)Thì Donal Vaughan (0-1); Kevin McLoughlin (1-0), Adam Gallagher, Jason Doherty (0-3, hai giải phóng); Evan Regan (0-1)Thì Alan Freeman (1-0), Mark Ronaldson. Dự bị: Michael Conroy (0-4) Đối với Regan (máu), Diarmuid O hèConnor cho Gallagher, Aidan O hèShea cho Freeman, Mikey Sweeney cho Conroy, Colm Boyle cho Barrett, Enda Varley cho Ronaldson, Barry Moran cho Seamus O hèShea. MOTM: Kevin Keane

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Gương Ailen] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Điểm nổi bật: [Rté]

Mayo 1-7 Tyrone 1-11 (Công viên Machale, 8/2/2015). Mayo: David Clarke; Michael Hall, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Stephen Coen, Colm Boyle; Aidan O hèShea, Donal Vaughan; Diarmuid O hèConnor, Kevin McLoughlin (0-1, miễn phí)Thì Jason Doherty (0-2, giải phóng); Michael Conroy (0-1), Alan Freeman, Mark Ronaldson (0-1). Subs: Patrick Durcan cho Boyle, Cillian O hèConnor (1-2, miễn phí và A45) Đối với Ronaldson, Barry Moran cho Aidan O hèShea (Thẻ đen), Mikey Sweeney cho Freeman, Ger Cafferkey cho Keegan, Alan Dillon cho Doherty. MOTM: Kevin Keane

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [BBC] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Người phương Tây] [Mayo News] [Ulster Herald] [Connaught Telegraph] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Điểm nổi bật: [Rté]

Mayo 3-15 Monaghan 0-11 (Công viên Machale, 1/3/2015). Mayo: Robbie Hennelly; Tom Cunniffe, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Stephen Coen, Patrick Durcan; Donal Vaughan (0-1), Seamus O hèShea; Kevin McLoughlin (0-2)Thì Aidan O hèShea (1-3)Thì Diarmuid O hèConnor (0-1); Mark Ronaldson (0-3)Thì Cillian O hèConnor (0-5, giải phóng)Thì Jason Doherty (0-1). Dự bị: Daniel Kirby cho Seamus O hèShea (Thẻ đen), Colm Boyle cho Vaughan, Alan Freeman (1-0) Đối với Cillian O hèConnor, Micheal Forde cho McLoughlin, Ger Cafferkey cho Keane, Mikey Sweeney (1-0) cho Ronaldson. MOTM: Aidan O hèShea

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Mayo News] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao]

Derry 1-13 Mayo 2-12 (Công viên Celtic, Derry, 8/3/2015). Mayo: Kenneth O hèMalley; Tom Cunniffe, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Ger Cafferkey, Colm Boyle; Seamus O hèShea, Daniel Kirby; Kevin McLoughlin (0-2, một miễn phí)Thì Aidan O hèShea (0-3), Micheal Forde; Mark Ronaldson (1-2)Thì Cillian O hèConnor (0-4, ba giải phóng)Thì Jason Doherty (0-1). Dự bị: Alan Dillon cho Forde, Barry Moran cho Kirby, David Drake cho Cafferkey, Alan Freeman cho O hèConnor, Mikey Sweeney (1-0) cho Ronaldson (thẻ đen). ?MOTM: Seamus O hèShea

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Mayo News] [Tạp chí Derry] [Connaught Telegraph] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Mayo 0-10 Dublin 2-18 (Công viên Machale, 14/3/2015). Mayo: Robbie Hennelly; Tom Cunniffe, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Colm Boyle, Patrick Durcan; Seamus O hèShea, Donal Vaughan; Kevin McLoughlin (0-3, một 2bong da tv miễn phí), Aidan O hèShea, Diarmuid O hèConnor; Mark Ronaldson (0-1), Alan Freeman, Jason Doherty (0-4, ba giải phóng). Dự bị: Danny Kirby (0-1) cho Freeman, Stephen Coen cho Durcan, Alan Dillon (0-1) Đối với O hèConnor, Mikey Sweeney cho Ronaldson, Barry Moran cho Seamus O hèShea, Ger Cafferkey cho Vaughan. MOTM: Aidan O hèShea

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Buổi tối Herald] [Mayo News] Ảnh: [Thể thao] [Inpho] [Mayo Mick]

Cork 2-7 Mayo 0-12 2bong da tv (Páirc Uí Rinn, 29/3/2015): Mayo: David Clarke; Ger Cafferkey, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Colm Boyle, Donal Vaughan (0-1); Barry Moran, Tom Parsons (0-3); Kevin McLoughlin (0-2, một miễn phí)Thì Aidan O hèShea (0-1)Thì Jason Doherty (0-2, xông45 và miễn phí); Mark Ronaldson (0-1)Thì Danny Kirby (0-1), Alan Dillon. Dự bị: Michael Conroy cho Dillon, Conor O hèShea cho Conroy (Thẻ đen), Mikey Sweeney cho Ronaldson, Stephen Coen (0-1) Đối với Keane, Alan Freeman cho Barry Moran, Andy Moran cho Kirby. ?MOTM: Tom Parsons

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [42bong da tv2] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Connaught Telegraph] Ảnh: [Thể thao] [Inpho] [Mayo Mick]

Mayo 0-12 Donegal 1-9 (Công viên Machale, 5/4/2015). Mayo: Kenneth O hèMalley; Brendan Harrison, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Colm Boyle, Donal Vaughan (0-1); Barry Moran (0-3), Seamus O hèShea; Kevin McLoughlin (0-3, một miễn phí)Thì Aidan O hèShea (0-1)Thì Jason Doherty (0-2, giải phóng); Mark Ronaldson, Daniel Kirby, Diarmuid O hèConnor (0-1). Dự bị: Michael Conroy (0-1) Đối với Ronaldson, Stephen Coen cho Harrison, Andy Moran cho Kirby, Mikey Sweeney cho Andy Moran (máu), Patrick Durcan cho Boyle, Neil Douglas cho McLoughlin.?MOTM: Barry Moran

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Mayo News] [Đảng Dân chủ Donegal] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT: Galway 2-8 Mayo 1-15 (Sân vận động Pearse, 14/6/2015). Mayo: David Clarke; Chris Barrett, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Tom Cunniffe, Colm Boyle; Seamus O hèShea (0-1), Tom Parsons; Diarmuid O hèConnor, Aidan O hèShea (0-1), Kevin McLoughlin; Andy Moran (0-2)Thì Cillian O hèConnor (0-9, tám giải phóng)Thì Jason Doherty (0-1). Dự bị: Alan Dillon cho Andy Moran, Mark Ronaldson (0-1) Đối với Dillon, Donal Vaughan cho Boyle, Barry Moran cho Parsons, Alan Freeman cho Cillian O hèConnor. Finian Hanley (Galway) (1-0, mục tiêu riêng). MOTM: Aidan O hèShea

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Bầu trời] [Thế giới chủ nhật] [Mayo News] [Galway độc lập] [Connacht Tribune] [Galway Gaa] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

CUỐI CÙNG: Mayo 6-25 Sligo 2-11 (Công viên Hyde, 19/7/2015). Mayo: David Clarke; Ger Cafferkey, Donal Vaughan (0-2), Keith Higgins; Lee Keegan (1-0), Tom Cunniffe, Colm Boyle; Seamus O hèShea (1-0), Tom Parsons; Diarmuid O hèConnor (0-4)Thì Aidan O hèShea (3-4), Kevin McLoughlin; Andy Moran, Cillian O hèConnor (1-7, bốn giải phóng và ‘45)Thì Jason Doherty (0-2). Dự bị: Barry Moran (0-1)Thì Alan Dillon (0-1) Dành cho Andy Moran, Brendan Harrison cho Cafferkey, Mark Ronaldson (0-2) cho McLoughlin, Patrick Durcan (0-1) cho keegan, Chris Barrett (0-1) cho Boyle.?MOTM: Aidan O hèShea

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Bầu trời] [Mayo News] [Gương Ailen] [Thế giới chủ nhật] [Herald] [Tin tức Ailen] [Sligo Weekender] [Người Roscommon] Ảnh: [Thể thao] [Inpho] [Mayo Mick]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT: Mayo 2-13 Donegal 0-11 (Công viên Croke, 8/8/2015). Mayo: David Clarke; Ger Cafferkey, Donal Vaughan, Keith Higgins (0-1); Lee Keegan (1-2), Tom Cunniffe, Colm Boyle; Seamus O hèShea, Tom Parsons; Diarmuid O hèConnor, Aidan O hèShea (1-0)Thì Kevin McLoughlin (0-2); Barry Moran, Cillian O hèConnor (0-3, hai giải phóng)Thì Jason Doherty (0-3). Dự bị: Chris Barrett cho Cunniffe, Robbie Hennelly cho Clarke, Patrick Durcan cho Vaughan (Thẻ đen), Andy Moran (0-1) cho Barry Moran (máu), Alan Freeman (0-1) Đối với Seamus O hèShea, Kevin Keane cho Cafferkey. MOTM: Lee Keegan

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [BBC] [UTV] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Gương Ailen] [Điện báo Belfast] [Tin tức Ailen] [Herald] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Đảng Dân chủ Donegal] [Don phạm lỗi] [Một spailpín fánach] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Video: [YouTube - Trận đấu đầy đủ]

BÁN KẾT: Mayo 1-15 Dublin 2-12 (Công viên Croke, 30/8/2015). Mayo: Robbie Hennelly; Ger Cafferkey, Donal Vaughan, Keith Higgins (0-1); Lee Keegan (0-1), Chris Barrett, Colm Boyle; Seamus O hèShea, Tom Parsons; Diarmuid O hèConnor (0-1), Aidan O hèShea, Kevin McLoughlin; David Drake, Cillian O hèConnor (1-9, mục tiêu phạt, 8 giải phóng và A xông45), Jason Doherty. Dự bị: Patrick Durcan cho Vaughan, Andy Moran (0-2) cho Drake, Alan Freeman (0-1) cho Doherty, Barry Moran cho Seamus OTHERShea, Mikey Sweeney cho Diarmuid O hèConnor. MOTM: Cillian O hèConnor

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [BBC] [UTV] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Gương Ailen] [Tiếng Ailen Echo] [Điện báo Belfast] [Tin tức Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Don phạm lỗi] Ảnh: [Thể thao] [Inpho] [Mayo Mick]

Bán kết (Phát lại): Dublin 3-15 Mayo 1-14 (Công viên Croke, 5/9/2015). Mayo: Robbie Hennelly; Ger Cafferkey, Donal Vaughan, Keith Higgins; Lee Keegan (0-1), Chris Barrett, Colm Boyle; Seamus O hèShea, Tom Parsons; Diarmuid O hèConnor (0-2)Thì Aidan O hèShea (0-1)Thì Kevin McLoughlin (0-1); Barry Moran (0-1)Thì Cillian O hèConnor (1-6, năm giải phóng), Jason Doherty. Dự bị: Patrick Durcan (0-1) cho Vaughan, Andy Moran (0-1, miễn phí) Đối với Seamus O hèShea (Thẻ đen), David Drake cho Boyle, Alan Freeman cho Barry Moran, Stephen Coen cho Parsons, Mark Ronaldson cho McLoughlin. MOTM: Diarmuid O hèConnor

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [BBC] [UTV] [Bầu trời] [98 fm] [Setanta] [Nhà quảng cáo Mayo] [Chủ nhật độc lập] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Gương Ailen] [Điện báo Belfast] [Tin tức Ailen] [Herald] [42 - báo cáoThì Blog trực tiếp] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Connaught Telegraph] [Don phạm lỗi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

TỨ KẾT: Mayo 4-7 Leitrim 0-8?(Công viên Machale, 11/3/2015) Mayo: Matthew Flanagan; Michael Hall, David Kenny, James Stretton; Sean Regan, Stephen Coen, Patrick Durcan; Diarmuid O hèConnor, TJ Byrne; Val Roughneen, Adam Gallagher, Darren McHale; Cian Burke, Brian Reape, James Durcan. Dự bị: Conor Loftus cho Reape, Matthew Ruane cho Byrne, Michael Plunkett cho McHale, Morgan Lyons cho O hèConnor, Kevin Lynch cho Patrick Durcan, Steven Conroy cho James Durcan.

Báo cáo khớp: [GAA] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [42] [Hogan đứng]

BÁN KẾT: Mayo 0-11 Galway 1-12 (Công viên Machale, 21/3/2015). Mayo: Matthew Flanagan; Michael Hall, David Kenny, James Stretton; Patrick Durcan, Stephen Coen (0-2), Sean Regan; Diarmuid O hèConnor, Val Roughneen; Matthew Ruane, Adam Gallagher (0-2)Thì Darren McHale (0-1); Kevin Lynch, Conor Loftus (0-1)Thì James Durcan (0-4, giải phóng). Dự bị: Michael Plunkett cho McHale, Cian Burke cho Lynch, TJ Byrne (0-1) Đối với O hèConnor (Thẻ đen), Eoghan Lavin cho Roughneen, Eddie Doran cho Stretton, Brian Reape cho Plunkett.

Báo cáo khớp: [GAA] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [42] [Mayo News] [Connacht Tribune]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT: Mayo 1-3 Galway 3-14 (Công viên Machale, 4/7/2015). Mayo: Patrick O hèMalley; Donovan Cosgrove, Tommie Keane, John Maughan; Paul Lambert, Rhyne Collins, Dylan Cannon; Barry Duffy, Jonathan Burke; Darren Quinn, James Lyons, Ross Egan; Liam Byrne (1-1), James Carr, Gerry Canavan (0-1).
Subs: M Keady cho Lyons, Jack Irwin cho Duffy (Inj.), Cormac Reape cho Lambert, Colm Moran cho Quinn, Paul Walsh cho O hèMalley (Thẻ đen), Kevin Quinn cho Egan.

Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người kiểm tra Ailen] [42] [Hogan đứng] [Connacht Tribune]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.