top nha cai uy tin Blog Mayo GAA

Mayo Gaa News, quan điểm và hơn một thế kỷ kết quả

Donal Og và Dessie

Ở đó, chỉ còn chín ngày nữa cho đến ngày và Santie đã hướng đến đường băng nên sự hỗn loạn trước Giáng sinh sắp trở thành, một chút hỗn loạn hơn, chắc chắn là ở những phần này. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thời gian để nói về hai cuốn sách nữa mà tôi đã đọc - một cuốn sách cũ và một cuốn mới. Hoặc, đặt […]

Xuống đến sáu người cuối cùng

Tôi cảm thấy một chút mắt vuông sau khi dành nửa ngày trước chiếc hộp nhưng một buổi chiều hấp dẫn đó là vì sân vô địch đã được giảm xuống nửa tá cuối cùng. Tôi đã từng thấy bất kỳ món ăn hành động trực tiếp nào liên quan đến Cork trước ngày hôm nay và họ trông thật nóng bỏng. Hai mươi bảy điểm trong một trận đấu trong loạt All-Ireland có [Mạnh]