Hôm nay trận đấu Camogie của Cam có

Mayo Camogie đã thông báo một thời gian ngắn trước đây rằng buổi bán kết tối hôm nay của Nancy Nancy Murray Cup với Louth sẽ không đi trước, vì quận Wee không thể thực hiện trận đấu. Tweet thông báo về việc hủy bỏ trò chơi dưới đây:

Một suy nghĩ về "Hôm nay trận đấu Camogie của Cam có"

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.