2013

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League, Phần B

Leitrim 0-9 Mayo 0-8?(Páirc Sheáin Uí Eislin, Ballinamore, 13/1/2013). Mayo: Kenneth O hèMalley; Michael Walsh, Shane McHale, Keith Rogers; Tom Cunniffe,?Lee Keegan (0-1),?Richie Feeney; Jason Gibbons, Seamus O hèShea; Conor O hèShea,?Enda Varley (0-1, miễn phí), Cathal Carolan;?Darren Coen (0-2)Thì?Alan Freeman (0-2, giải phóng)Thì?Michael Conroy (0-1). Dự bị:?Barry Moran (0-1)?Đối với Gibbons (Inj.), Colm Boyle cho Conor O hèShea, Ger Cafferkey cho McHale.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Blog ảnh Michael Maye] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người quan sát Leitrim]

Mayo 2-14 GMIT 0-6?(Công viên Flanagan, Ballinrobe, 16/1/2013). Mayo: David Clarke; Michael Walsh, Cathal Hallinan, Keith Rogers; Tom Cunniffe, Donal Vaughan,?Chris Barrett (0-1); Jason Gibbons, Barry Moran;?Lee Keegan (0-3)Thì?Richie Feeney (1-1), Cathal Carolan;?Conor O hèShea (1-1)Thì?Alan Freeman (0-7, hai giải phóng, một lần45), Michael Conroy. Dự bị: Brendan Harrison cho Cunniffe, Keith Higgins cho Barrett,?James Shaughnessy (0-1)?Đối với Conroy, Darren Coen cho Feeney, Mark Duffy cho Clarke.

Báo cáo khớp: [Từ trong thể thao] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Hogan đứng]

Mayo 0-10 Roscommon 1-7?(Ballyhaunis, 20/1/2013). Mayo: David Clarke; Ger Cafferkey, Shane McHale, Keith Rogers;?Keith Higgins (0-1)Thì?Donal Vaughan (0-1), Colm Boyle;?Aidan O hèShea (0-2)Thì?Seamus O hèShea (0-2); Kevin McLoughlin, Richie Feeney, Lee Keegan;?Alan Murphy (0-3, giải phóng), Alan Freeman,?Jason Doherty (0-1). Subs: Chris Barrett cho McHale, Barry Moran cho Seamus O hèShea, Brian Gallagher cho Keegan, Michael Conroy cho Doherty, Tom Cunniffe cho Cafferkey.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Roscommon Herald]

Bộ phận NFL một

Mayo 0-15 Kerry 1-6?(Công viên Machale, 3/2/2013). Mayo: David Clarke; Shane McHale, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Tom Cunniffe, Colm Boyle, Chris Barrett; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea; Lee Keegan,?Richie Feeney (0-1), Cathal Freeman;?Kevin McLoughlin (0-3, hai giải phóng)Thì?Jason Doherty (0-6, năm giải phóng)Thì?Michael Conroy (0-3). Subs: Alan Freeman cho Cathal Freeman, Barry Moran cho Seamus O hèShea, Jason Gibbons cho Aidan O hèShea (Sub Blood),?Enda Varley (0-2)?cho Feeney.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Hogan đứng] [Điện báo Belfast] [Tin nóng hổi] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

Mayo 1-11 Tyrone 1-12?(Công viên Machale, 10/2/2013). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey,?Keith Higgins (1-0); Tom Cunniffe, Colm Boyle, Chris Barrett; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea;?Lee Keegan (0-1), Richie Feeney, Cathal Freeman;?Kevin McLoughlin (0-3, giải phóng)Thì?Jason Doherty (0-6, năm giải phóng), Michael Conroy. Subs: Barry Moran cho Seamus O hèShea, Enda Varley cho Barrett, Alan Dillon cho Freeman,?Donal Vaughan (0-1)?cho Boyle.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Hành động81.com] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Điện báo Belfast] [Biên niên sử Strabane]

Dublin 2-14 Mayo 0-16?(Công viên Croke, 2/3/2013). Mayo: Kenneth O hèMalley; Chris Barrett, Ger Cafferkey, Keith Higgins;?Lee Keegan (0-3), Donal Vaughan, Colm Boyle; Jason Gibbons, Barry Moran;?Kevin McLoughlin (0-3, hai giải phóng)Thì?Aidan O hèShea (0-1), Richie Feeney;?Enda Varley (0-2)Thì?Jason Doherty (0-6, ba giải phóng)Thì?Michael Conroy (0-1). Dự bị: Cathal Carolan cho Gibbons, Seamus O hèShea cho Moran, Tom Cunniffe cho Feeney.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Hành động81.com] [Hogan đứng] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Nhà quảng cáo Mayo] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Buổi tối Herald]

Xuống 0-13 Mayo 0-11?(Páirc Esler, Newry, 9/3/2013). Mayo:?Kenneth O hèMalley (0-1, A xông45); Chris Barrett, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan, Donal Vaughan, Colm Boyle;?Barry Moran (0-1), Aidan O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1, miễn phí), Richie Feeney,?Cathal Carolan (0-3); Enda varley,?Jason Doherty (0-4, ba giải phóng)Thì?Michael Conroy (0-1). Dự bị: Kevin Keane cho Cafferkey (Inj.), Tom Cunniffe cho Feeney, Alan Freeman cho Vaughan, Evan Regan cho Varley.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Hành động81.com] [Hogan đứng] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Chủ nhật độc lập] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Dân chủ Newry]

Mayo 0-13 Kildare 1-11?(Công viên Machale, 16/3/2013). Mayo: David Clarke; Chris Barrett, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan,?Tom Cunniffe (0-1)Thì?Colm Boyle (0-2); Barry Moran, Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1, miễn phí), Aidan O hèShea,?Cathal Carolan (0-2);?Evan Regan (0-3, hai giải phóng)Thì?Jason Doherty (0-2, một miễn phí), Michael Conroy. Dự bị:?Cillian O hèConnor (0-2, giải phóng)?Đối với Regan, Richie Feeney cho Carolan, Enda Varley cho Conroy, Jason Gibbons cho Aidan O hèShea.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Rté] [Chủ nhật độc lập] [Điểm GAA] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Kildare dân tộc chủ nghĩa] [Connaught Telegraph] [Lãnh đạo Leinster]

Mayo 1-10 Donegal 0-9?(Công viên Machale, 24/3/2013). Mayo: David Clarke; Chris Barrett, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan, Tom Cunniffe,?Colm Boyle (0-1);?Barry Moran, Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-2, một miễn phí), Aidan O hèShea, Cathal Carolan;?Cillian O hèConnor (0-5, bốn giải phóng), Jason Doherty,?Michael Conroy (1-0). Dự bị: Richie Feeney cho O hèConnor, Donal Vaughan cho Higgins, Brian Gallagher cho Seamus O hèShea,?Enda Varley (0-2)?cho Conroy, Alan Freeman cho Carolan.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Hành động 81.com] [Tin tức Donegal] [Mayo News] [Đảng Dân chủ Donegal] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây] [Video nổi bật]

Cork 0-10 Mayo 0-11?(Páirc Uí Chaoimh, 7/4/2013). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Shane McHale; Lee Keegan,?Donal Vaughan (0-1), Colm Boyle; Jason Gibbons, Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-4, hai giải phóng)Thì?Aidan O hèShea (0-1), Cathal Carolan;?Cillian O hèConnor (0-3, giải phóng)Thì?Alan Freeman (0-1)Thì?Michael Conroy (0-1). Subs: Enda Varley cho Conroy, Richie Feeney cho Carolan, Darren Coen (máu) cho Varley, Chris Barrett cho McHale, Jason Doherty cho Freeman, Evan Regan cho O hèConnor.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Điểm số] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Hành động81.com] [Blog ảnh Michael Maye] [Connaught Telegraph] [Video nổi bật]

BÁN KẾT:?Dublin 2-16 Mayo 0-16?(Công viên Croke, 14/4/2013). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Chris Barrett; Lee Keegan, Donal Vaughan, Colm Boyle;?Jason Gibbons (0-1), Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1, miễn phí)Thì?Aidan O hèShea (0-2)Thì?Cathal Carolan (0-1);?Cillian O hèConnor (0-8, bảy giải phóng); Jason Doherty,?Michael Conroy (0-3). Dự bị: Richie Feeney cho Doherty, Brian Gallagher cho Gibbons, Michael Walsh cho Keane, Alan Murphy cho Carolan, Evan Regan cho McLoughlin.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điện báo Belfast] [Hành động81.com] [Mayo News] [Herald] [Connaught Telegraph] [Video nổi bật]

Giải vô địch Connacht

TỨ KẾT:?Galway 0-11 Mayo 4-16?(Sân vận động Pearse, 19/5/2013). Mayo: David Clarke; Tom Cunniffe, Ger Cafferkey, Keith Higgins;?Lee Keegan (0-1)Thì?Donal Vaughan (1-1), Colm Boyle; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea; Kevin McLoughlin,?Cillian O hèConnor (0-6, bốn giải phóng)Thì?Cathal Carolan (1-0);?Enda Varley (1-3)Thì?Alan Freeman (0-1)Thì?Alan Dillon (0-2). Subs: Shane McHale cho Cafferkey,?Darren Coen (0-1)?cho Dillon,?Richie Feeney (0-1)?cho Freeman, James Burke cho Keegan,?Andy Moran (1-0)?Đối với Carolan, Jason Gibbons (máu) cho Aidan O hèShea.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây] [Tuam Herald] [Nhà quảng cáo Galway] [Connacht Sentinel] [Video nổi bật]

BÁN KẾT:?Mayo 0-21 Roscommon 0-9?(Công viên Machale, 16/6/2013). Mayo: David Clarke; Tom Cunniffe, Ger Cafferkey,?Keith Higgins (0-1);?Lee Keegan (0-1)Thì?Donal Vaughan (0-1)Thì?Colm Boyle (0-2);?Aidan O hèShea (0-1), Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-5, bốn giải phóng)Thì?Richie Feeney (0-1), Cathal Carolan;?Enda Varley (0-1)Thì?Alan Freeman (0-4, ba giải phóng)Thì?Alan Dillon (0-1). Dự bị: Kenneth O hèMalley cho Clarke,?Andy Moran (0-1)?cho Carolan,?Darren Coen (0-2)?Đối với Varley, Shane McHale cho Cafferkey, Kevin Keane cho Higgins.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Hành động81.com] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Video nổi bật]

CUỐI CÙNG:?Mayo 5-11 London 0-10?(Công viên Machale, 21/7/2013). Mayo: Rob Hennelly; Tom Cunniffe, Ger Cafferkey, Chris Barrett;?Lee Keegan (0-2), Keith Higgins, Colm Boyle; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-2, một miễn phí), Alan Dillon,?Richie Feeney (0-1);?Andy Moran (0-1)Thì?Alan Freeman (1-2)Thì?Darren Coen (1-0). Dự bị:?Cillian O hèConnor (3-3,?Mục tiêu phạt?và hai giải phóng)?Đối với Coen, Michael Conroy cho Freeman, Donal Vaughan cho Feeney, Shane McHale cho Cafferkey, Enda Varley cho Moran.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Bài viết của Ailen] [Thế giới Ailen] [Điện báo Belfast] [Hành động81.com] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Video nổi bật]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT:?Mayo 4-17 Donegal 1-10?(Công viên Croke, 4/8/2013). Mayo: Rob Hennelly; Tom Cunniffe, Ger Cafferkey,?Chris Barrett (0-1);?Lee Keegan (0-1)Thì?Donal Vaughan (1-0)Thì?Colm Boyle (0-1); Aidan O hèShea,?Seamus O hèShea (0-1);?Kevin McLoughlin (0-1), Keith Higgins,?Alan Dillon (0-2);?Cillian O hèConnor (3-4, hai giải phóng, một trận45)Thì?Alan Freeman (0-2)Thì?Andy Moran (0-1). Subs: Cathal Carolan cho Cunniffe,?Richie Feeney (0-1)?cho Dillon,?Enda Varley (0-1)?Đối với Moran, Darren Coen cho O hèConnor, Kevin Keane (0-1) cho Boyle.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hành động81.com] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Điện báo Belfast] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây] [Dun na ngall 2012] [Samforthehills] [Video nổi bật]

BÁN KẾT:?Mayo 1-16 Tyrone 0-13?(Công viên Croke, 25/8/2013). Mayo:?Rob Hennelly (0-1, miễn phí); Tom Cunniffe, Ger Cafferkey,?Chris Barrett (0-2);?Lee Keegan (0-2), Donal Vaughan, Colm Boyle;?Aidan O hèShea (0-1), Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1, miễn phí), Keith Higgins,?Alan Dillon (0-2);?Cillian O hèConnor (0-1, miễn phí)Thì?Alan Freeman (1-4, bàn thắng và ba giải phóng), Andy Moran. Dự bị:?Enda Varley (0-1)?cho O hèConnor, Michael Conroy cho Andy Moran,?Cathal Carolan (0-1)?Đối với Cunniffe, Richie Feeney cho Vaughan, Barry Moran cho Aidan O hèShea.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Setanta] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen -?Phiên bản inThì?Phiên bản web] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Điện báo Belfast] [Gương Ailen] [Hành động81.com] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Tyrone Times] [Tyrone Courier] [Hiến pháp Tyrone] [Video nổi bật -?nửa đầuThì?một nửa thứ hai]

CUỐI CÙNG:?Dublin 2-12 Mayo 1-14?(Công viên Croke, 22/9/2013). Mayo: Robbie Hennelly; Tom Cunniffe, Ger Cafferkey, Chris Barrett;?Lee Keegan (0-2), Donal Vaughan, Colm Boyle; Aidan O hèShea,?Seamus O hèShea (0-1); Kevin McLoughlin,?Keith Higgins (0-1), Alan Dillon;?Cillian O hèConnor (0-8, giải phóng), Alan Freeman,?Andy Moran (1-2). Dự bị: Michael Conroy cho Freeman, Cathal Carolan cho Cunniffe, Enda Varley cho Dillon, Barry Moran cho Seamus O hèShea, Jason Doherty cho Andy Moran.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie?-?Trình theo dõi khớpThì?Báo cáo khớp] [Rté] [BBC] [Setanta] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số?-?Trình theo dõi khớpThì?Báo cáo khớp] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Gương Ailen] [Hành động81.com] [Buổi tối Herald] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Trung tâm Ailen] [Echo buổi tối] [Video nổi bật -?nửa đầuThì?một nửa thứ hai]

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT:?Galway 0-9 Mayo 0-7?(Sân vận động Tuam, 23/3/2013). Mayo: Paul Mannion; Brendan Harrison, Niall Freeman, Aidan Butler; Conor Horan, Conor Walsh, Eoghan Collins;?Danny Kirby (0-1), Mícheál Forde; Adam Gallagher,?Evan Regan (0-2, giải phóng), Fergal Durkan; Darren Coen, Conor O hèShea,?Cillian O hèConnor (0-4, ba giải phóng). Dự bị: James Shaughnessy cho Gallagher, Eoin Jordan cho Durkan, Eoghan Lavin cho Coen, Keith Rutledge cho Regan.

Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Mayo News] [Nhà quảng cáo Galway] [Tuam Herald]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

VÒNG SƠ KHẢO:?Mayo 1-15 Leitrim 1-5?(Công viên Machale, 22/6/2013). Mayo: Marc Mulligan; Eddie Doran, Seamus Cunniffe, David Kenny; Ronan Finn,?Stephen Coen (0-1)Thì?Michael Hall (0-1);?Val Roughneen (0-2)Thì?Diarmuid O hèConnor (0-1); Brian Walsh, Conor Loftus, Cian Hanley;?Tommy Conroy (1-0)Thì?Liam Irwin (0-5, ba giải phóng);?Darragh Doherty (0-2). Subs: Stephen Burke cho Loftus,?Conor Byrne (0-3)?Đối với Conroy, Padraig Prendergast cho Doherty, Sean Conlon cho Finn.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập]

Bán kết: Mayo 5-8 Galway 2-11 (sau khi thêm thời gian) (Công viên Hyde, 30/6/2013). Mayo: Marc Mulligan; Eddie Doran, Seamus Cunniffe, David Kenny; Ronan Finn, Stephen Coen, Michael Hall; Val Roughneen, Diarmuid O hèConnor; Brian Walsh,?Conor Loftus (1-1)Thì?Cian Hanley (1-0);?Tommy Conroy (2-2)Thì?Liam Irwin (0-5, giải phóng)Thì?Darragh Doherty (1-0).
Dự bị được sử dụng: Sean Conlon cho Finn (Inj); Stephen Burke cho Walsh; Michael Plunkett cho Hanley; Conor Byrne cho Doherty.

Báo cáo khớp: [Mayo News] [Ailen độc lập]

Cuối cùng: Mayo 3-7 Roscommon 1-10 (Công viên Machale, 21/7/2013): Mayo: Marc Mulligan; Eddie Doran, Sean Conlon, David Kenny; Ronan Finn,?Stephen Coen (0-1), Michael Hall;?Val Roughneen (0-1, miễn phí), Diarmuid O hèConnor;?Conor Loftus (1-0)Thì?Stephen Burke (0-1), Cian Hanley;?Darragh Doherty (1-0)Thì?Liam Irwin (1-3, hai giải phóng)Thì?Tommy Conroy (0-1). Dự bị: Conor Byrne cho Doherty, Michael Plunkett cho Roughneen.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Hogan đứng] [Connaught Telegraph] [Ailen độc lập] [Mayo News]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT?Mayo 2-13 Westmeath 0-8?(Công viên O hèConnor, Tullamore, 5/8/2013). Mayo: Mark Mulligan; Eddie Doran, David Kenny, Michael Hall; Ronan Finn, Stephen Coen, Sean Conlon;?Val Roughneen (0-1, miễn phí), Diarmuid O hèConnor;?Conor Loftus (0-2)Thì?Michael Plunkett (0-2)Thì?Cian Hanley (1-2, Mục tiêu phạt);?Darragh Doherty (1-1)Thì?Liam Irwin (0-3, giải phóng)Thì?Tommy Conroy (0-2). Subs: Conor Byrne cho Doherty, Padraig Prendergast cho Hanley, Hugh Cafferty cho Conlon, Brian Walsh cho Plunkett, Kevin Jordan cho Finn.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Connaught Telegraph] [Mayo News]

Bán kết: Mayo 3-19 Monaghan 1-12 (Công viên Croke, 25/8/2013). Mayo: Mark Mulligan; Eddie Doran, Seamus Cunniffe, David Kenny;?Michael Hall (0-2)Thì?Stephen Coen (0-2), Sean Conlon; Val Roughneen, Diarmuid O hèConnor;?Conor Loftus (1-1)Thì?Michael Plunkett (1-2), Cian Hanley;?Darragh Doherty (0-4)Thì?Liam Irwin (0-3, hai giải phóng)Thì?Tommy Conroy (1-2). Subs: Padraig Prendergast cho Hanley,?Conor Byrne (0-1)?Đối với Doherty, Ronan Finn cho Doran, James Langan cho Plunkett, Fionan Duffy cho Irwin.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Điện báo Belfast] [Hành động81.com] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Tiêu chuẩn phía bắc]

CUỐI CÙNG:?Mayo 2-13 Tyrone 1-13?(Công viên Croke, 22/9/2013) Mayo: Mark Mulligan; Eddie Doran, Seamus Cunniffe, David Kenny; Michael Hall, Stephen Coen, Sean Conlon; Val Roughneen, Diarmuid O hèConnor;?Conor Loftus (0-3, một miễn phí), Michael Plunkett, Padraig Prendergast;?Darragh Doherty (1-2)Thì?Liam Irwin (0-4, giải phóng)Thì?Tommy Conroy (1-3). Dự bị:?Conor Byrne (0-1) Đối với Doherty, Hugh Cafferty cho Plunkett, Fionan Duffy cho Irwin.

Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Điểm số] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.