2011

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League

Mayo 2-8 GMIT 1-5?(Công viên McHale, 15/1/2011). Mayo: David Clarke; Cathal Hallinan, Ger Cafferkey, Alan Feeney; James Burke, Mike Nestor, Chris Barrett;?Ronan McGarrity (0-2), James Moran; Aidan Campbell, Austin O hèMalley, Aidan Kilcoyne; Kevin Dolan, Andy Moran,?Cillian O hèConnor (1-6, năm giải phóng). Subs: Enda Varley cho Dolan (Inj.),?Mark Ronaldson (1-0, hình phạt)?Đối với O hèMalley, David Killeen cho Cafferkey, Ruaidhrí O hèConnor cho Barrett, Lee Keegan cho Feeney.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

Mayo 1-12 Roscommon 0-8?(Ballyhaunis, 23/1/2011). Mayo: Kenneth O hèMalley; Keith Higgins, David Killeen, Eoghan Reilly; Trevor Howley, Lee Keegan, Ruaidhrí O hèConnor; Barry Moran, James Kilcullen; Ian Rowland, Cathal Freeman,?Andrew Farrell (0-1);?Enda Varley (0-2)Thì?Mark Ronaldson (1-7, sáu giải phóng), Brian Benson. Subs: Richie Feeney (Castlebar) cho Howley,?Jason Gibbons (0-1)?cho Kilcullen, Austin O hèMalley cho Farrell (tất cả 45 phút);?Aidan Kilcoyne (0-1)?trong Benson (50 phút); Cathal Hallinan cho Moran (58 phút).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Audio sau trận đấu của Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Mayo News] [Hogan đứng] soi keo bong da so [Tin tức thể thao Ireland] [Connaught Telegraph] [Roscommon Herald] [Người phương Tây]

Leitrim 0-2 Mayo 1-11?(Ballinamore, 30/1/2011). Mayo: Kenneth O hèMalley; Cathal Hallinan, Alan Feeney, Richie Feeney; Chris Barrett, Ger Cafferkey, James Burke; Jason Gibbons, James Moran;?Aidan Campbell (0-2, một miễn phí), Austin O hèMalley,?Andy Moran (0-2);?Aidan Kilcoyne (1-0), Alan soi keo bong da so Freeman,?Mark Ronaldson (0-7, hai giải phóng). Dự bị: Ciaran Naughton (cho Kenneth O hèMalley), Tom Cunniffe (cho Alan Feeney), K McLoughlin (cho Burke), James McAndrew (cho Austin OTHERMalley), Mike Nestor (cho Barrett).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Audio sau trận đấu của Nhà quảng cáo Mayo] [Leitrim GAA] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Tin tức thể thao Ireland] [Hogan đứng] [Mayo News] [Người quan sát Leitrim] [Người phương Tây]

Chung kết về nhà:?Mayo 1-14 Nuig 0-11?(Công viên McHale, 11/2/2011). Mayo: Robert Hennelly; Cathal Hallinan, David Killeen, Chris Barrett; Lee Keegan, Keith Higgins, Ruaidhri O hèConnor; Jason soi keo bong da so Gibbons, Ronan McGarrity;Aidan Campbell (0-1, miễn phí)Thì?Andy Moran (0-2)Thì?Andrew Farrell (0-1)?;?Enda Varley (0-1)Thì?Aidan Kilcoyne (1-3, một miễn phí, một 45 ′)Thì?Mark Ronaldson (0-6, giải phóng). Dự bị: Cathal Freeman cho Varley, James Moran cho McGarrity, Alan Feeney cho Hallinan, James Burke cho O hèConnor, Richie Feeney cho Keegan.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Mayo News - Âm thanh] [Hogan đứng] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

CUỐI CÙNG:?Mayo 7-12 New York 2-8?(Công viên Gelic, New York, 9/10/2011). Mayo: Kennth O hèMalley; Dermot Gerghty, Ger Cafferkey, Eoghan Reilly; Chris Barrett, Richee Feney, Lee Keegan; Jason Gibbons,?Seamus O hèShea (0-2); Kevin McLoughlin (0-1)Thì?Aidan O hèShea (2-0)Thì?Aidan Campbell (0-1);?Enda Varley (1-2)Thì?Alan Freeman (2-4)Thì?Cillian O hèConnor (2-1). Subs: Trevor Howley cho Caffferkey, James Cilculun cho Feney, Ronan McGgarrty cho Varley,?Mark Ronaldson (0-1)?Cho O hèConnor.
Báo cáo khớp: [Connacht GAA] [Hogan đứng] [Mayo News] [Người phương Tây]

Bộ phận NFL

Mayo 1-13 xuống 3-7?(Công viên McHale, 5/2/2011). Mayo: Kennth O hèMalley; Tom Cunniffe, Cathal Hallinan, Keith Higgins; Riche Fenney, Ger Cafferkey, Kevin McLughlin (0-1); Ronan McGgarrity, Jason Gibbons;?Andy Moran (0-6, bốn giải phóng), Aidan O hèSea,?Alan Dillon (0-1);?Enda Varley (0-1)Thì?Alan Freeman (1-1)Thì?Mark Ronaldson (0-3, 2 giải phóng). Dự bị: Peadar Gardiner cho Fenney, Neil Douglas cho Ronaldson, Tom Parsons cho Gibbons, Cillian O hèConnor cho Freeman (Inj.).
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Rté] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Tin tức thể thao Ireland] [Mayo News - Âm thanh] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Hogan đứng] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Dân chủ mới] [Người phương Tây] [Người quan sát Morne] [Xuống máy ghi âm]

Mayo 0-8 Kerry 1-9?(Công viên McHale, 20/2/2011). Mayo: Robert Hennlly; Riche Feney, Alan Feney, Tom Cunniffe; Peadar Gardiner, Ger Cafferkey,?Kevin McLoughlin (0-1); Jason Gibbons,?Ronan McGarrity (0-1);Aidan Campbell (0-2, giải phóng)Thì?Andy Moran (0-1), một Dillon;?Aidan O hèShea (0-1), Aidan Kilcoyne,?Mark Ronaldson (0-1, miễn phí). Dự bị:?Neil Douglas (0-1)?Đối với Ronaldson, Tom Parsons cho Gibbons, Jason Doherty cho Douglas (Inj.).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Rté] [Hogan đứng] [Gaa.ie] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Người phương Tây] [Kerryman?- Sub Req Khănd]

Galway 0-12 Mayo 2-1?(Sân vận động Tuam, 27/2/2011). Mayo: Robert Hennlly; Tom Cunniffe, Alan Feney, Chris Barrett; Richee Feney, Ger Caffferkey, James Burke; Ronan McGgarrity, James Kilculun;?Aidan Campbell (0-3, 2 giải phóng)Thì?Alan Dillon (0-5, 4 giải phóng)Thì?Kevin McLoghlin (0-3);?Aidan O hèShea (0-1, miễn phí)Thì?Andy Moran (0-1)Thì?Jason Doherty (2-1). Dự bị: Cathal Hallinan cho Alan Feney, Tom Parsons cho Kilculun, Peadar Gardiner cho Burke, James Moran cho Campbell, Lee Keegan cho Cunniffe.
Báo cáo khớp: [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Setanta] [Tin tức thể thao Ireland] [Tin nóng hổi] [Mayo News?- Báo cáo âm thanh]Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Tuam Herald?-Đăng nhập req hèd]Nhà quảng cáo Galway] [Consoncht Tribune] [Người phương Tây] [Câu lạc bộ Mayo Dublin]

Mayo 1-10 Armagh 2-1?(Công viên McHale, 13/3/2011). Mayo: Kennth O hèMalley; Tom Cunniffe, Cathal Hallinan, Chris Barrett; Peadar Gardener, Ger Cafferkey, Ruaidhri O hèConnor; Tom Parsons, Jason Gibbons;?Aidan Campbell (0-3, miễn phí)Thì?Alan Dillon (0-2, một miễn phí), Kevin McLoughlin;?Aidan Kilcoyne (0-1)Thì?Andy Moran (0-3)Thì?Jason Doherrty (1-1). Subs: Richie Feney cho Gardin, Ronan McGarrithy cho Parsons, Endan Varley cho Kilcoyne, Aidan O hèShea cho McLowlin.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo]Rté] [BBC] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Setanta] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

Dublin 4-15 3-1 tháng 5?(Công viên Croke, 20/3/2011). Tháng 5: Robert Hennelly; Tom Cunniffe, Chris Barrett, Keith Higgers;?Richie Feney (0-2), Ger Cafferkey, Kevin McLoughlin; Ronan McCarrity, Tom Parsons;?Aidan Campbell (0-3, hai giải phóng)Thì?Alan Dillon (0-2, giải phóng)Thì?Andy Moran (0-2);?Peadar Gardiner (0-1)Thì?Alan Freeman (1-3)Thì?Jason Doherrty (2-0). Subs: James Kilcullen cho Parsons, Aidan Kilcoyne cho Campbell, Cathal Hallinan cho Cafferkey, James Burke cho McLowlin.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Tin tức thể thao Ireland] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Setanta] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Buổi tối Herald] [Mayo News] [Gaa.ie] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây] [Video nổi bật]

1-13 Cork 0-1?(Công viên McHale, 3/4/2011). Tháng 5: Robert Hennelly; Tom Cunniffe, Alan Fees, Keith Higgers; Phí Richie, Ger Cafferkey, Lee Keegan;?Aidan O hèShea (0-1)Thì?James Kilcullen (0-2); Kevin McLoughlin,?Alan Dillon (0-5, một miễn phí)Thì?Andy Moran (0-2);?Cillian O hèConnor (0-1, miễn phí)Thì?Alan Freeman (0-1)Thì?Jason Doherrty (1-1). Dự bị: Eoghan Reilly (cho Cinniffe, Inj.), Jason Gibbons cho Kilcullen, Endan Varley cho O hèConnor, Aidan Campbell cho Dillon (Inj.), Pedar Gardiner cho Keegan.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Rté] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Tin tức thể thao Ireland] [Setanta] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Cork Gaa] [Gaa.ie] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây] [Corkman?- Sub Req Khănd]

Monanhan 1-18 tháng 5 2-1?(Truyền đạt, 10/4/2011). Tháng 5: David Clarke; Cathal Hallinan, Alan Feney, Keith Higgers; Pedar Gardin, Ger Cafferkey,?James Burke (0-3); Seamus O hèShea, Tom Parsons;?Aidan Campbell (0-4, hai giải phóng)Thì?Andy Moran (1-1)Thì?Kevin McLoughlin (0-1); Enda varley,?Alan Freeman (0-1)Thì?Jason Doherrty (1-3, hai giải phóng). Dự bị: Ruaidhri O hèConnor cho Gardin, Rochford cho Hallinan, Aidan Kilcoyne cho Campbell, Barry Moran cho O hèShea, Cillian O hèConnor cho Varley.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Rté] [BBC] [Setanta] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Eircom Sportshub] [Monanhan GAA] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

Giải vô địch Connacht

TỨ KẾT:?Luân Đôn 2-10 0-1 tháng 5, sau khi thêm thời gian, (Ruspy, 29/5/2011). Có thể:?Robert Hennelly (0-1, 45 45); Tom Cunnoffe, Alan Feney, Dermot Geraghty; Richie Feney, Donal Vauhan, Chris Barrett;?James Kilcullen (0-1), Jason Gibbons;?Aidan Campbell (0-1)Thì?Andy Moran (0-6, một miễn phí)?Thì?Alan Dillon (0-4); Trevor Howley,?Alan Freemen (0-1)Thì?Jason Doherty (0-1). Subs: Aidan O hèShea cho Gibbons,?Kevin McLoughlin (0-2)?cho Campbell,?Cillian O hèConnor (0-1)?cho Howley,?Trevor Mortimer (0-1)?Đối với Freeman, Peadar Gardiner cho Dillon, Alan Dillon (thêm thời gian) cho Doherty.
Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Rté] [Setanta] [Hogan đứng] [Gaa.ie] [Tin tức mới] [Tin tức thể thao Ireland] [Eircom Sportshub] [Thế giới Ailen] [Người phương Tây] [Bài viết của Ailen] [Câu lạc bộ Mayo Dublin]

BÁN KẾT:?Mayo 1-12 Galway 1-6?(Công viên McHale, 26/6/2011). Mayo:?Robert Hennelly (0-2,?một miễn phí, một ‘45,); Tom Cunniffe, Alan Feeney, Keith Higgins; Richie Feeney, Donal Vaughan,?Trevor Mortimer (0-1); Seamus O hèShea, Aidan O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1)Thì?Alan Dillon (0-1, miễn phí)Thì?Andy Moran (0-1);?Cillian O hèConnor (0-1)Thì?Alan Freeman (1-2)Thì?Jason Doherty (0-1). Dự bị:?Ronan McGarrity (0-1)?cho Seamus O hèShea,?Enda Varley (0-1)?Đối với O hèConnor, Peadar Gardiner cho McLoughlin.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Gaa.ie] [Setanta] [Tin nóng hổi] [Tin tức thể thao Ireland] [Eircom Sportshub] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Một spailpín fánach] [Mayo News] [Connacht Sentinel] [Nhà quảng cáo Galway] [Tuam Herald?- Đăng nhập req hèd]]

CUỐI CÙNG:?Roscommon 0-11 Mayo 0-13?(Công viên Hyde, 17/7/2011). Mayo: Robert Hennelly; Keith Higgins, Alan Feeney, Tom Cunniffe; Richie Feeney, Donal Vaughan, Trevor Mortimer; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1)Thì?Alan Dillon (0-1)Thì?Andy Moran (0-1);?Cillian O hèConnor (0-8, giải phóng), Alan Freeman, Jason Doherty. Subs: Ger Cafferkey cho Alan Feeney,?Enda Varley (0-1)?Đối với Doherty, Ronan McGarrity cho Seamus O hèShea,?Peadar Gardiner (0-1)?cho McLoughlin.
Báo cáo khớp: [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Gaa.ie] [Setanta] [Tin nóng hổi] [Tin tức thể thao Ireland] [Eircom Sportshub] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Một spailpín fánach] [Buổi tối Herald] [Roscommon Herald] [Mayo News] [Người phương Tây] [Người Roscommon]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT:?Mayo 1-13 Cork 2-6?(Công viên Croke, 31/7/2011). Mayo:?Robert Hennelly (0-1, xông45);?Keith Higgins (0-1), Ger Cafferkey, Tom Cunniffe; Richie Feeney, Donal Vaughan, Trevor Mortimer; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea;?Kevin McLoughlin (1-1)Thì?Alan Dillon (0-1)Thì?Andy Moran (0-1);?Enda Varley (0-1, miễn phí), Alan Freeman,?Cillian O hèConnor (0-6, 5 giải phóng). Dự bị:?Jason Doherty (0-1)?Đối với Varley, Peadar Gardiner cho Freeman, Ronan McGarrity cho Seamus O hèShea, Aidan Campbell cho McLoughlin, Lee Keegan cho Feeney.
Báo cáo khớp: [Rté] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Gaa.ie] [Setanta] [Hogan đứng] [Eircom Sportshub] [Tin nóng hổi] [Tin tức thể thao Ireland] [Một spailpín fánach] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Mayo News] [Blog Cork GAA] [Người phương Tây] [Corkman] [Ngôi sao miền Nam] [Video nổi bật]

BÁN KẾT:?Kerry 1-20 Mayo 1-11?(Công viên Croke, 21/8/2011). Mayo: Robert Hennelly; Tom Cunniffe, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Richie Feeney,?Donal Vaughan (0-3), Trevor Mortimer; Aidan O hèShea, Seamus O hèShea; Kevin McLoughlin, Alan Dillon,?Andy Moran (0-2);?Enda Varley (0-2), Alan Freeman,?Cillian O hèConnor (1-3). Subs: Ronan McGarrity cho Seamus O hèShea,?Lee Keegan (0-1)?Đối với Feeney, Aidan Campbell cho Freeman, Jason Doherty cho Varley.
Báo cáo khớp:?[Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Rté] [BBC] [TV3] [Một spailpín fánach] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Hogan đứng] [Gaa.ie] [Setanta] [Tin nóng hổi] [Eircom Sportshub] [Điện báo Belfast] [Mayo News] [Buổi tối Herald] [Kerryman] [Người phương Tây] [Video nổi bật:?Phần 1Thì?Phần 2]

 

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

VÒNG SƠ KHẢO:?Mayo 0-9 Roscommon 0-11?(Công viên McHale, 12/3/2011). Mayo: Robert Hennelly; Shane McHale, Kevin Keane, Keith Rodgers; Caolan Crowe, Daniel Kirby, Eoghan Reilly; Shane Nally, Danny Geraghty; Michael Forde, Cathal Freeman, Andrew Farrell; Colin Dempsey,?Aidan O hèShea (0-2)Thì?Cillian O hèConnor (0-4, 3 giải phóng). Subs: Aidan Walsh cho Keane (Inj.),?Darren Coen (0-2)?cho Farrell,?James Cafferty (0-1)?Đối với Geraghty, Fergal Durkin cho Freeman.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Mayo News] [Roscommon Herald] [Người phương Tây] [Connaught Telegraph]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 1-8 Roscommon 3-8 (Công viên McHale, 26/6/2011). Mayo: Shane Strogen; Eoghan Collins, Andrew Stutt, Padraig O hèHora; Conor Horan, Shane Irwin, Aidan Butler; Conor O hèShea, Gareth O hèDonnell; Kevin Gibbons,?Ryan Quirke (0-4, hai giải phóng), Adam Gallagher;?James Shaughnessy (0-1)Thì?Anthony Jordan (0-1)Thì?Evan Regan (1-2, một miễn phí). Dự bị: Conor Byrne cho Jordan, Shane Hennelly cho Gibbons, Oisin Sweeney cho O hèDonnell, Justin Rice cho Butler.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Mayo News] [Roscommon Herald]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.