1968

Kết quả bóng đá cao cấp

1967/8 NFL

Bán kết Division III: Mayo 2-11 Kerry 0-10 (Thurles, 24/3/1968). Mayo: E Rooney; J Carey, J Fleming, S O hèConnor; J Earley, J Morley, J Ryan; PJ Loftus, W Loftus; J Gibbons (1-0)Thì J Corcoran (0-4, ba giải phóng), J Langan; J Nealon (0-2)Thì J Farragher (1-2), MJ Ruddy. Phụ: S O hèDowd (0-3) cho W Loftus.

Trận chung kết Division III: Galway 2-11 Mayo 2-5 (Sân vận động Tuam, 7/4/1968). Mayo: E Rooney; J Carey, J Fleming, S O hèConnor; J Earley, J Morley, J Ryan; PJ Loftus, W Loftus; J Gibbons, J Langan, J Corcoran (2-3, 1-3 từ giải phóng); W McGee (0-1), J Farragher, J Nealon. Subs: R Prendergast cho Carey, S O hèDowd (0-1) cho Ryan.

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 1-9 Sligo 0-7 (Công viên Machale, 23/6/1968). Mayo: E Rooney; J Carey, R Prendergast, S O hèConnor; J Earley, J Morley, M Flatley; PJ Loftus, J Langan; S O hèDowd (0-2)Thì J Corcoran (0-4), P Fitzgerald; W McGee (0-2)Thì M Ruane (1-0)Thì J Nealon (0-1).

Cuối cùng: Mayo 2-9 Galway 2-10 (Công viên Machale, 21/7/1968). Mayo: E Rooney; J Carey, R Prendergast, S O hèConnor; J Earley, J Morley, M Flatley; PJ Loftus, J Langan (1-0, miễn phí); S O hèDowd (0-2, một miễn phí)Thì J Farragher (0-1)Thì J Corcoran (0-3, hai giải phóng); W McGee (0-1)Thì M Ruane (1-1)Thì J Nealon (0-1). Subs: W Loftus cho Earley, T Fitzgerald cho Nealon, J Fleming cho O hèConnor.

1968/9 NFL Division III A

Mayo 5-7 Clare 0-7 (Công viên St Tiernach, Crossmolina, 20/10/1968). Mayo: M Gallagher; R Prendergast, C Loftus, K Mahon; G Nevin, J Carey, W Loftus; PJ Loftus, J Morley (1-1); S O hèDowd, J Gibbons (1-0)Thì R niland (0-1); W McGee (0-1)Thì P Hughes (1-2)Thì J Corcoran (2-2).

Galway 0-7 Mayo 1-8 (Sân vận động Tuam, 3/11/1968). Mayo: M Gallagher; R Prendergast, C Loftus, K Jordan; G Nevin, J Carey, W Loftus; PJ Loftus, J Morley; T Fitzgerald (0-1), J Gibbons, R niland (0-1); S O hèDowd, W McGee (1-0)Thì J Corcoran (0-6, năm giải phóng). Dự bị: J Nealon cho O hèDowd, S Hughes cho Nevin.

Roscommon 1-7 Mayo 2-7 (Strokestown, 10/11/1968). Mayo: M Gallagher; R Prendergast, C Loftus, S Hughes; W Loftus, J Carey, K Jordan; PJ Loftus, J Morley; T Fitzgerald, J Gibbons, R niland (0-2); S O hèDowd (0-1)Thì W McGee (1-0)Thì J Corcoran (1-4). Phụ: J Nealon (0-1).

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 3-10 Sligo 0-4 (Công viên St Tiernan, Crossmolina, 26/7/1968). Mayo: E Rooney; S Hughes, C Loftus, K Mahon; G nevin, t cafferkey, S O hèGrady (0-1); K McNicholas, t Keane; S O hèDowd (0-2)Thì J Gibbons (0-3)Thì T Fitzgerald (1-0); P Kilbane (0-1)Thì W McGee (1-1)Thì D Griffith (1-2). Sub: V Walsh cho McNicholas.

Cuối cùng: Mayo 1-13 Roscommon 2-3 (Sân vận động Tuam, 15/8/1968). Mayo: E Rooney; S Hughes, C Loftus, K Mahon; G Nevin, T Cafferkey, J Egan; T keane, S O hèDowd (0-7); D Griffith (1-2)Thì J Gibbons (0-2)Thì T Fitzgerald (0-1); P Kilbane, W McGee, King PJ. Phụ: B O hèReilly (0-1) cho Kilbane.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Offaly 3-9 Mayo 2-10 (Công viên O hèConnor, Tullamore, 25/8/1968). Mayo: E Rooney; S Hughes, C Loftus, K Mahon; G Nevin (0-1), T Cafferkey, J Egan; S O hèDowd (0-5, ba giải phóng), T Keane; B O hèReilly (1-2)Thì J Gibbons (0-2), T Fitzgerald; King PJ, W McGee (1-0), D Griffith. Subs: F McNicholas cho Fitzgerald, J Foody cho Rooney, T Fitzgerald cho McNicholas.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Sligo 3-5 Mayo 1-7 (Công viên Markievicz, 5/7/1968). Mayo: P O hèBrien; F Hunt, f McGrath, D O hèMahony; M Higgins, T McLoughlin, M Brennan; D Dolan, T Knight; T O hèMalley (0-1)Thì D Griffith (0-1)Thì S Kilbride (0-2); F Burns, P Doherty (0-2)Thì M Walsh (1-0). Subs: P Moynihan cho Higgins, L McCann (0-1) Đối với Doherty, K Durcan cho Dolan.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.