1979

Kết quả bóng đá cao cấp

footballtipsGiải vô địch Connacht

Bán kết: Leitrim 1-10 Mayo 3-12 (Pairc Sean MacDiarmada, Carrick-on-Shannon, 17/6/1979).Mayo: M Webb;S Minogue, J Timoney, S Sweeney;H Gavin, một Egan, A Garvey (0-1); K Kenny (0-2)Thì WJ Padden (0-1); L Donoghue (0-2), W nally, P O hèBrien (0-2); G Cuddy (0-3), JP Kean, J McGrath (3-1). Subs: M Gavin cho H Gavin, J Gallagher cho Donoghue, T O hèMalley cho Kean.

Cuối cùng: Mayo 2-10 Roscommon 3-15 (Công viên Machale, 15/7/1979). Mayo: M Webb; S Minogue, J Timoney, S Sweeney; H Gavin (0-1), W diskin, một garvey; K Kenny, WJ Padden; L Donoghue (0-2), W nally, m carney; G Cuddy (0-1, miễn phí); JP Kean, J McGrath (2-5). Subs: m gavin cho garvey, T O hèMalley (0-1) cho cuddy.

1979/1980 NFL Division 1 North

Armagh 1-11 Mayo 2-4 (Armagh, 11/footballtips11/1979). Mayo: M Webb; A Garvey, S Minogue, J Gallagher; M Gavin, JP Kean, M O hèToole; W diskin, K Kenny; T O hèMalley (0-3), H Gavin (0-1), M Carney; J Lyons, J Maughan (0-1), J McGrath (2-0). Subs: W nally cho Diskin, P Corrigan cho Kenny, M Flannery.

Tyrone 0-8 Mayo 2-7 (Coalisland, 25/11/1979). Mayo: M Webb; S Minogue, J Timoney, J Gallagher; M Gavin, JP Kean, M O hèToole; W nally, K Kenny; T O hèMalley (1-1)Thì H Gavin (1-1)Thì M Carney (0-3); J Lyons (0-1), J Burke, J McGrath (0-1). Dự bị: G Feeney cho Burke, G Cuddy cho O hèMalley.

Mayo 2-6 Cavan 0-6 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 9/12/1979). Mayo: M Webb; S Minogue, J Timoney, J Gallagher; H Gavin, W Diskin, M O hèToole; W nally, D McGrath; G Cuddy (0-1), J Maughan, K Kenny; M Carney (0-4), J Burke, J McGrath (2-0). Dự bị: P O hèBrien (0-1) Đối với footballtips Cuddy, J Lyons cho Feeney.

Mayo 0-6 xuống 2-6 (Công viên St Tiernan, Crossmolina, 16/12/1979). Mayo: M Webb; S Minogue, J Timoney, J Gallagher; H Gavin, W Diskin, M O hèToole; W nally, D McGrath; G Feeney (0-1), J Lyons, S Clarke; M Carney (0-3, một miễn phí)Thì J Burke (0-1)Thì J McGrath (0-1). Subs: S Sweeney cho Burke, M Gavin cho Sweeney.

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

Vòng sơ bộ: Mayo 0-13 Roscommon 1-10 (Công viên James Stephens, Ballina, 5/7/1979). Mayo: D Healy; T Reilly, S Durcan, M O hèToole; N O hèShea, e lavin, A Garvey (0-1); WJ Padden, P Monaghan; F không ai, J Lyons (0-2)Thì P O hèBrien (0-6); A Gavin, L Higgins, S Nallen. Subs: L Duggan cho O hèShea, G Cuddy (0-3) không danh cho ai hêt, P Corcoran (0-1) cho Monaghan.

Vòng sơ bộ (Phát lại): Roscommon 1-15 Mayo 1-10 (Công viên Tiến sĩ Hyde, 22/7/1979). Mayo: D Healy; T Reilly, S Durcan, M O hèToole; E Melvin, E Lavin, L Duggan; WJ Padden, L O hèMalley; Một garvey, J Lyons (1-1)Thì P O hèBrien (0-2); G Cuddy (0-4)Thì L Higgins (0-1)Thì S Nallen (0-1). Dự bị: P Corcoran (0-1) Đối với O hèMalley, một Gavin cho Higgins.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 3-8 Sligo 2-5 (Công viên James Stephens, Ballina, 1/7/1979). Mayo: S Warde; S Moran, O Murphy, PJ Moran; N Heffernen, P Forde, D Gallagher; TJ Kilgallon; E gallagher; D Flanagan, Jimmy Maughan (0-1)Thì M O hèGrady (0-2); J Lindsay, L Lyons (1-1)Thì E Griffin (1-3). Dự bị: J Doherty (0-1) cho E Gallagher, K Armstrong cho D Gallagher, G Geraghty (1-0) cho Doherty. ?

Cuối cùng: Mayo 5-11 Galway 3-6 (Công viên Machale, 15/7/1979). Mayo: S Warde; PJ Moran, O Murphy, John Maughan; N Heffernan (0-1), P Forde, P Gilvarry; TJ Kilgallon (1-1), V Healy; D Flanagan,?Jimmy Maughan (1-1)Thì M O hèGrady (0-2); G Geraghty (1-1)Thì L Lyons (0-3)Thì E Griffin (2-1). Phụ: Một Finerty (0-1) cho Flanagan.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Dublin 0-8 Mayo 0-7 (Công viên Croke, 19/8/1979). Mayo: S Warde; PJ Moran, P Forde, O Murphy; N Heffernan, John Maughan, J Burke; TJ Kilgallon, V Healy; D Flanagan, Jimmy Maughan, M O hèGrady (0-1); G Geraghty, L Lyons, E Griffin (0-6, năm giải phóng). Sub: J Lindsay cho Flanagan.

2 suy nghĩ về "1979"

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.