2009

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League

Nuig 2-10 Mayo 1-8 (Dangan, 4/1/2009). Mayo: David Clarke; Stephen Drake, Kevin Keane, Colm Cafferkey; Peadar Gardiner (0-1), Pat Kelly, Colm Boyle; Pat Harte, Barry Kelly (0-2); Aidan Kilcoyne (0-2, giải phóng)Thì bảng xếp hạng vl world cup 2022 châu âu Alan Dillon (0-1), BJ Padden; Mikey Sweeney (1-0), Aidan O hèShea, Austin O hèMalley (0-1). Sub: Sean Prendergast cho Keane, David Caffrey cho Gardiner (Thẻ vàng), Jason Gibbons cho Padden, Brian Gallagher cho Kilcoyne, Andy Moran cho Caffrey (thẻ vàng).
Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Không ai hét lên dừng lại!] [Mayo News] [Người phương Tây]

Sligo nó 0-7 mayo 2-20 (Ballinode, 11/1/2009). Mayo: Robert Hennelly; Liam O hèMalley, Stephen Drake, Colm Cafferkey; Peadar Gardiner bảng xếp hạng vl world cup 2022 châu âu (0-1)Thì Pat Kelly (0-1), Colm Boyle; BJ Padden, Barry Kelly; Andy Moran (0-1), Aidan O hèShea, Aidan Kilcoyne (0-2, giải phóng); Mikey Sweeney (1-2)Thì Barry Regan (0-5, hai giải phóng)Thì Austin O hèMalley (1-4, một miễn phí). Subs: Sean Prendergast cho Cafferkey, Mickey Mullins (0-2) cho O hèShea, Brian Gallagher cho Mullins, David Caffrey (0-2) cho Kilcoyne (thẻ vàng).
Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Không ai hét lên dừng lại!] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

Mayo 1-6 Roscommon 1-7 (Ballyhaunis, 18/1/2009). Mayo: David Clarke; Stephen Drake, Liam O hèMalley, Colm Cafferkey; Sean Prendergast, Pat Kelly, Colm Boyle; BJ Padden, Barry Kelly; Aidan Kilcoyne, Brian Gallagher, Alan Dillon (0-2, giải phóng); Mikey Sweeney (0-1)Thì Barry Regan (0-1)Thì Trevor Mortimer (0-1). Dự bị: Jason Doherty (1-1) Đối với Kilcoyne, David Caffrey cho Boyle (cả hai thời gian nửa thời gian).
Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Không ai hét lên dừng lại!] [Mayo News] [Người phương Tây]

NFL Division 1

Mayo 0-10 Derry 1-9 (Ballina, 1/2/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Donal Vaughan; Peadar Gardiner (0-1), Tom Cunniffe, Pat Kelly; Tom Parsons (0-1)Thì Ronan McGarrity (0-1); Billy Joe Padden, Trevor Mortimer, Alan Dillon (0-3, giải phóng); Andy Moran (0-2, một ‘45,), Barry Moran, Mikey Sweeney. Dự bị: Conor Mortimer (0-2, giải phóng) Đối với Padden, Pat Harte cho Parsons, Aidan O hèShea cho Trevor Mortimer, Mark Ronaldson cho Sweeney.
Báo cáo khớp: [RTE] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Mayo News] [Không ai hét lên dừng lại!] [Tạp chí Derry] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

Donegal 2-10 Mayo 1-13 (Công viên O hèDonnell, Letterkenny, 14/2/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Donal Vaughan; Peadar Gardiner (0-1), Tom Cunniffe, Pat Kelly; Tom Parsons, Ronan McGarrity; Billy Joe Padden (0-1)Thì Trevor Mortimer (0-1)Thì Alan Dillon (0-1, miễn phí); Conor Mortimer (0-6, bốn giải phóng)Thì Barry Moran (1-1), Andy Moran. Dự bị: Barry Kelly cho Dillon, Mikey Sweeney (0-1) Đối với Kelly, Pat Harte cho Padden, Mark Ronaldson cho Parsons, Ciaran Conroy (0-1) cho McGarritty (thẻ vàng).
Báo cáo khớp: [RTE] [Setanta] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Mayo News] [Đảng Dân chủ Donegal] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây]

Mayo 1-13 Westmeath 0-8 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 8/3/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Donal Vaughan, Kevin McLoughlin; Peadar Gardiner (0-1)Thì Tom Cunniffe (0-1), Andy Moran; Tom Parsons (0-2), Ronan McGarrity; Barry Kelly, Trevor Mortimer (1-1)Thì Mikey Sweeney (0-1); Conor Mortimer (0-3, hai giải phóng)Thì Austin O hèMalley (0-1)Thì Mark Ronaldson (0-2). Subs: Aidan O hèShea cho O hèMalley (thẻ vàng), Aidan Kilcoyne (0-1, miễn phí) Đối với Sweeney, Seamus O hèShea cho McGarritty, Alan Dillon cho Ronaldson, Colm Boyle cho Moran.
Báo cáo khớp: [RTE] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Mayo News] [TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI] [Connaught Telegraph] [Nhà quảng cáo Mayo] [Người phương Tây] [Video nổi bật]

Kerry 0-13 Mayo 0-11 (Công viên Stack Austin, Tralee, 15/3/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Chris Barrett; Peadar Gardiner, Tom Cunniffe, Andy Moran (0-2); Pat Harte (0-1)Thì Ronan McGarrity (0-1); Mark Ronaldson, Trevor Mortimer (0-1)Thì Alan Dillon (0-1, miễn phí); Conor Mortimer (0-2, giải phóng)Thì Austin O hèMalley (0-2), Ciaran Conroy. Dự bị: Aidan Kilcoyne (0-1) Đối với Ronaldson, Aidan O hèShea cho Dillon.
Báo cáo khớp: [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Setanta] [Nhà quảng cáo Mayo] [Không ai hét lên dừng lại!] [Mayo News] [Vuong quoc] [Người phương Tây] [Video nổi bật]

Mayo 0-9 Dublin 0-9 (Công viên James Stephens, Ballina, 22/3/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Chris Barrett; Peadar Gardiner, Tom Cunniffe, Andy Moran; Pat Harte (0-1), Ronan McGarrity; Barry Kelly, Trevor Mortimer, Alan Dillon (0-5, ba giải phóng); Conor Mortimer (0-1, miễn phí)Thì Austin O hèMalley (0-1), Mark Ronaldson. Dự bị: Ciaran Conroy cho Barrett, Aidan Kilcoyne cho Kelly, Aidan O hèShea (0-1) Đối với Austin O hèMalley, Billy Joe Padden cho Kilcoyne.
Báo cáo khớp: [RTE] [Setanta] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Có một ánh sáng không bao giờ tắt] [Một spailpín fánach] [Buổi tối Herald] [Mayo News] [Người phương Tây]

Galway 0-13 Mayo 1-11 (Sân vận động Tuam, 29/3/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ciaran Conroy; Peadar Gardiner (0-2), Tom Cunniffe, Andy Moran; Pat Harte, Ronan McGarrity; Mark Ronaldson, Trevor Mortimer (0-1)Thì Alan Dillon (0-1, miễn phí); Austin O hèMalley (0-3, hai giải phóng)Thì Aidan O hèShea (1-1), Mikey Sweeney. Subs: Tom Parsons cho Harte (thẻ vàng), Conor Mortimer (0-2, giải phóng) cho Sweeney, Kevin McLoughlin (0-1) Đối với Conroy, BJ Padden cho Austin O hèMalley.
Báo cáo khớp: [RTE] [Có một ánh sáng không bao giờ tắt] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Connacht Sentinel] [Galway độc lập] [Người phương Tây]

Mayo 1-11 Tyrone 0-14 (Công viên McHale, 12/4/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Kevin McLoughlin; Peadar Gardiner, Tom Cunniffe, Andy Moran (0-1, A ‘45,); Pat Harte (0-1)Thì Ronan McGarrity (0-3); Mark Ronaldson, Trevor Mortimer (0-1), Billy Joe Padden; Conor Mortimer (0-1, miễn phí)Thì Aidan O hèShea (1-1)Thì Austin O hèMalley (0-3, miễn phí). Subs: Chris Barrett cho Moran (Thẻ vàng), Tom Parsons cho Ronaldson, Barry Moran cho Padden, Alan Dillon cho Austin OTHERMalley.
Báo cáo khớp: [RTE] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Mayo News] [Nhà quảng cáo Mayo] [Người phương Tây] [Biên niên sử Strabane]

Giải vô địch Connacht

VÒNG SƠ KHẢO: New York 0-10 Mayo 2-19 (Công viên Gaelic, New York, 10/5/2009). Mayo: David Clarke; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Kevin McLoughlin; Peadar Gardiner (0-1), Trevor Howley, Donal Vaughan; Tom Parsons (0-1)Thì Ronan McGarrity (0-1); Pat Harte (1-1)Thì Trevor Mortimer (0-2)Thì Alan Dillon (0-3, một miễn phí); Andy Moran (0-4)Thì Aidan O hèShea (1-3, một miễn phí)Thì Barry Moran (0-1). Dự bị: James Nallen cho Howley, Billy Joe Padden cho Parsons, David Heaney cho Harte, Aidan Kilcoyne (0-2, một ‘45,) Đối với Andy Moran, Mikey Sweeney cho Dillon.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Setanta] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [RTE] [Có một ánh sáng không bao giờ tắt] [Mayo Gaa] [Mayo News] [Người phương Tây] [Tiếng Ailen Echo] [Người di cư Ailen]

BÁN KẾT: Mayo 3-18 Roscommon 0-7 (Công viên McHale, 20/6/2009). Mayo: Kenneth O hèMalley; Donal Vaughan, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Peadar Gardiner (0-2), Trevor Howley, Andy Moran (0-1); David Heaney, Ronan McGarrity (0-2); Pat Harte (1-1, bàn thắng một hình phạt)Thì Trevor Mortimer (0-2)Thì Alan Dillon (0-6, ba giải phóng); Aidan Kilcoyne (1-3, 0-2, 45s,), Barry Moran, Aidan O hèShea (1-0). Subs: Tom Parsons cho Heaney (53 phút), Conor Mortimer cho Kilcoyne (63 phút), Mark Ronaldson (0-1) Trong Harte (66 phút), Kevin McLoughlin cho Vaughan (68 phút), Billy Joe Padden cho Dillon (69 phút).
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Mayo Gaa] [RTE] [Chủ nhật độc lập] [Chủ nhật Tribune] [Setanta] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Mayo News] [Người phương Tây] [Connaught Telegraph] [Nhà vô địch Roscommon] [Roscommon Herald]

CUỐI CÙNG: Galway 1-14 Mayo 2-12 (Sân vận động Pearse, 19/7/2009). Mayo: Kenneth O hèMalley; Liam O hèMalley, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Peadar Gardiner (0-1), Trevor Howley, Andy Moran; David Heaney (0-2)Thì Ronan McGarrity (0-1); Pat Harte (0-1)Thì Alan Dillon (0-2)Thì Trevor Mortimer (0-1); Aidan Kilcoyne (0-1)Thì Barry Moran (1-0)Thì Aidan O hèShea (0-1). Dự bị: Donal Vaughan cho Liam O hèMalley, Conor Mortimer (1-2, một miễn phí) Đối với Kilcoyne, Mark Ronaldson cho Barry Moran, Tom Parsons cho Heaney.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [RTE] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [GAA] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Mayo News] [Người phương Tây] [Connaught Telegraph] [Connacht Sentinel] [Galway độc lập]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT: Meath 2-15 Mayo 1-15 (Công viên Croke, 9/8/2009).  Mayo: Kenneth O hèMalley; Donal Vaughan, Ger Cafferkey, Keith Higgins (0-1); Peadar Gardiner, Trevor Howley, Andy Moran (0-1); David Heaney, Ronan McGarrity; Pat Harte, Trevor Mortimer (0-2)Thì Alan Dillon (0-3, giải phóng); Aidan Kilcoyne (0-3), Tom Parsons, Aidan O hèShea (1-1). Dự bị: Conor Mortimer (0-4, hai giải phóng) Đối với Parsons, Mark Ronaldson cho Kilcoyne, Liam O hèMalley cho Vaughan, Billy Joe Padden cho O hèShea, Tom Parsons cho Heaney.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [RTE] [Nhà quảng cáo Mayo] [Một spailpín fánach] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Setanta] [BBC] [Mayo News] [Người phương Tây] [Biên niên sử Meath] [Gaelic tăng lên]

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

VÒNG ĐẦU TIÊN: Mayo 2-6 Galway 0-11 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 14/3/2009). Mayo: Robert Hennelly; Michael Gallagher, Kevin Keane, John Broderick; Donal Vaughan (0-1), Lee Keegan, Kevin McLoughlin (0-1); Tom Parsons (0-1), Cathal Carolan; Frank Burke (0-1)Thì Aidan O hèShea (0-1, miễn phí)Thì Cathal Freeman (0-1); Michael Sweeney (1-0), Neil Douglas, Jason Doherty (1-0). Subs: Ray Geraghty cho Michael Sweeney (69 phút).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Không ai hét lên dừng lại!] [Người phương Tây] [Chủ nhật Tribune] [Mayo News]

BÁN KẾT: Mayo 4-14 Roscommon 2-15, sau khi thêm thời gian (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 21/3/2009). Mayo: Robert Hennelly (0-1, A 45 45); Eoghan Reilly, Kevin Keane, John Broderick; Donal Vaughan (0-1), Lee Keegan, Kevin McLoughlin; Tom Parsons (0-1)Thì Cathal Carolan (0-1); Frank Burke, Aidan O hèShea, Cathal Freeman (0-1, miễn phí); Michael Sweeney (0-2)Thì Neil Douglas (2-0)Thì Jason Doherty (2-4, một miễn phí). Dự bị: Brian Gallagher (cho Freeman 20), Sean Prendergast (cho Broderick 50), Conor Jordan (0-3, một miễn phí) .
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Người phương Tây] [Có một ánh sáng không bao giờ tắt] [Mayo News]

CUỐI CÙNG: Sligo 1-8 Mayo 3-14 (Công viên Markievicz, 4/4/2009). Mayo: Robert Hennelly; Eoghan Reilly, Kevin Keane, John Broderick; Donal Vaughan, Lee Keegan, Kevin McLoughlin (0-1); Tom Parsons (0-2)Thì Cathal Carolan (0-1); Frank Burke, Aidan O hèShea (0-1)Thì Brian Gallagher (0-1); Michael Sweeney (1-1)Thì Jason Doherty (1-5, 0-3 giải phóng)Thì Neil Douglas (1-2). Sub: Sean Prendergast cho Broderick (25), Conor Jordan cho Douglas (53), Niall Prenty và Colm English cho Burke và Vaughan (57), Jason Gibbons cho Carolan (58).
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [Nhà quảng cáo Mayo] [Có một ánh sáng không bao giờ tắt] [Chủ nhật Tribune] [Sligo Weekender]

Loạt All-Ireland

BÁN KẾT:  Xuống 1-15 Mayo 2-9 (Công viên Pearse, Longford, 18/4/2009). Mayo: Robert Hennelly (0-1, A ‘45,); Eoghan Reilly, Kevin Keane, John Broderick; Donal Vaughan, Lee Keegan, Kevin McLoughlin (0-2, giải phóng); Tom Parsons, Aidan O hèShea (0-3); Cathal Carolan (0-1), Frank Burke, Brian Gallagher; Mikey Sweeney (1-1)Thì Neil Douglas (1-0)Thì Jason Doherty (0-1, miễn phí). Subs: Sean Prendergast cho Broderick, Niall Prenty cho Gallagher, Alan Freeman cho Carolan.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [Thời đại Ailen] [Chủ nhật Tribune] [Có một ánh sáng không bao giờ tắt]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT: Mayo 2-13 Galway 1-7 (Công viên Markievicz, 28/6/2009). Mayo: Michael Schlingermann; Michael Walsh, Keith Rodgers, David Gavin; Caolan Crowe, Shane McDermott (0-1), Ciarán Charlton; Danny Kirby, Alex Corduff; Andrew Farrell (0-1)Thì Darren Coen (0-2), Fergal Durkan; Brian Ruttledge (0-2), Aidan Walsh (0-6, ba fress, một 45 45)Thì Cillian O hèConnor (1-0). Dự bị: Jack McDonnell (0-1) cho Durkan (HT), John Carney (1-0) Trong Coen (50 phút), Jonathan Donoghue cho Ruttledge (57 phút), Danny Geraghty cho Gavin (59 phút).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Người phương Tây] [Connacht Sentinel] [Ailen độc lập]

Cuối cùng: Mayo 1-5 Roscommon 0-8 (Sân vận động Pearse, 19/7/2009). Mayo: Michael Schlingermann; Michael Walsh, Keith Rogers, David Gavin; Caolan Crowe, Shane McDermott, Ciaran Charlton; Danny Kirby (0-1), Alex Corduff; Andrew Farrell, Darren Coen, Fergal Durkan; Brian Ruttledge, Aidan Walsh (0-3, giải phóng)Thì Cillian O hèConnor (1-1). Dự bị: Jack McDonnell (cho Durkan H/T), John Carney (cho Ruttledge 36), Ian Costello (cho Coen 46), Brian Walsh (cho Carney 55).
Báo cáo khớp: [Người phương Tây] [Ailen độc lập] [Mayo News] [Roscommon Herald]

Cuối cùng (phát lại): Roscommon 0-5 Mayo 1-8 (Công viên Hyde, 26/7/2009). Mayo:  Michael Schlingermann; Michael Walsh, Keith Rogers, David Gavin; Danny Geraghty, Shane McDermott, Ciaran Charlton; Danny Kirby (1-0), Alex Corduff; Andrew Farrell (0-3), Darren Coen, Fergal Durkan; Brian Ruttledge, Aidan Walsh, Cillian O hèConnor (0-5, bốn giải phóng). Dự bị: Ian Costello (cho Ruttledge 17), Jack McDonnell (cho Coen H/T), John Carney (cho Costello 60).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Người phương Tây] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Roscommon Herald] [Video của Aidan Walsh Raising Kilcoyne Cup]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT: Mayo 3-10 Tipperary 1-8 (Công viên O hèConnor, Tullamore, 3/8/2009). Mayo: Michael Schlingermann; Michael Walsh, Keith Rogers, David Gavin; Michael McCormack, Shane McDermott, Ciaran Charlton (0-2); Danny Kirby, Aidan Walsh (0-1); Darren Coen, Andrew Farrell (0-2), Fergal Durkan; Jack McDonnell (0-1)Thì Cillian O hèConnor (1-1, một miễn phí)Thì Alex Corduff (1-1). Dự bị: Daryl Herbert (0-1) . Brian Walsh (0-1) (cho Durkan 58), John Carney (cho Walsh 60).
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Người phương Tây] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Ngôi sao Tipperary] [Chủ nghĩa dân tộc]

BÁN KẾT: Mayo 2-9 xuống 0-9 (Công viên Croke, 30/8/2009). Mayo: Michael Schlingermann; David Gavin, Keith Rogers, Michael Walsh; Ciaran Charlton, Shane McDermott, Caolan Crowe; Danny Kirby, Daryl Herbert; Andrew Farrell, Darren Coen (0-1), Fergal Durkan; Cillian O hèConnor (2-0)Thì Aidan Walsh (0-6, giải phóng)Thì Alex Corduff (0-1). Dự bị: Ian Costello cho Coen; Jack McDonnell cho Herbert (cả hai nửa thời gian); John Carney (0-1) trong Corduff (50 phút); Brian Ruttledge cho Durkan; Michael McCormack cho Gavin (cả 58 phút).
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [RTE] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Người phương Tây] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Câu lạc bộ Mayo Dublin] [Xuống Dân chủ] [Hogan đứng] [Gaelic tăng lên]

CUỐI CÙNG: Armagh 0-10 Mayo 0-7 (Công viên Croke, 20/9/2009). Mayo: Michael Schlingermann; Michael Walsh, Keith Rogers, David Gavin; Ciarán Charlton (0-1), Shane McDermott, Caolán Crowe; Danny Kirby (0-1), Andrew Farrell; Brian Ruttledge (0-2, một miễn phí), Darren Coen, Fergal Durkan (0-1); Alex Corduff, Aidan Walsh (0-1, miễn phí)Thì Cillian O hèConnor (0-1). Dự bị: John Carney cho Andrew Farrell (31 Sub Blood Sub, Full Sub 39,), Jack McDonnell cho Darren Coen (43,).
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [RTE] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [BBC] [UTV] [Hogan đứng] [Setanta] [Điện báo Belfast] [Gaelic tăng lên] [Mayo News] [Người phương Tây]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.