1999

Kết quả bóng đá cao cấp

1998/9 NFL Division 1b

Mayo 0-7 Clare 0-7 (Công viên James Stephens, Ballina, 14/2/1999). Mayo: P Burke; K Mortimer, K Cahill, P Holmes; F Costello, A Roche, một Higgins; C McManamon, P Fallon; M Sheridan (0-3), J Nallen, J Casey (0-2); B Maloney, J Horan, D Nestor (0-2). Dự bị: G Morley cho Holmes, D Quinn cho Maloney.

Monaghan 0-6 Mayo 1-10 (Scotstown, 28/2/1999). Mayo: P Burke; K Mortimer, K Cahill, G Morley; F Costello, A Roche, một Higgins; P Fallon, J Nallen; C McManamon (0-2)Thì M Sheridan (0-5), J Casey; M Moyles (0-1)Thì J Horan (0-2)Thì D Nestor (1-0). Dự bị: C McDonald cho Casey, P Holmes cho Higgins.

Mayo 1-8 Meath 2-3 (Crossmolina, 14/3/1999). Mayo: P Burke; K Mortimer, K Cahill, P Holmes; F Costello, A Roche, một Higgins; P Fallon, J Nallen; C McManamon, M Sheridan (0-4, tất cả đều giải phóng)Thì J Casey (1-1); C McDonald, J Horan (0-1)Thì D Nestor (0-1). Phụ: G Brady (0-1) cho Nestor.

Xuống 3-7 mayo 4-3 (Newcastle, 28/3/1999). Mayo: P Burke; K Mortimer, K Cahill, P Holmes; F Costello, A Roche, một Higgins; P Fallon, J Nallen; C McManamon, M Sheridan (0-2)Thì J Casey (1-0); C McDonald, J Horan (2-0)Thì D Nestor (1-1). Sub: D Heaney cho P Fallon.

Giải vô địch Connacht

Vòng sơ khảo: Mayo 3-13 New York 0-10 (Công viên Machale, 29/5/1999). Mayo: P Burke, A Higgins, K Cahill, G Morley; F Costello, D Heaney, N Connelly; J Nallen, D Brady; M Sheridan (0-6, hai giải phóng, một lần45 và một bên)Thì J Horan (0-3)Thì C McManamon (1-2); M Moyles, G Brady, D Nestor (1-2). Subs: L McHale cho Brady, B Maloney (1-0) cho Moyles.

BÁN KẾT: Mayo 0-21 Roscommon 0-10 (Công viên Machale, 13/6/1999). Mayo: P Burke; A Higgins, K Cahill, G Morley; F Costello, D Heaney, N Connelly (0-2); D Brady, J Nallen; C McManamon (0-2)Thì K Mortimer (0-1)Thì J Casey (0-6); M Sheridan (0-9, 8 giải phóng)Thì J Horan (0-1), D Nestor. Subs: G Brady cho Nestor, P Fallon cho Nallen, B Ruane cho Connelly.

CUỐI CÙNG: Galway 1-10 Mayo 1-14 (Sân vận động game fifa 17 android Tuam, 18/7/1999). Mayo: P Burke; A Higgins, K Cahill, G Morley; F Costello, D Heaney, N Connelly; J Nallen (0-1), D Brady; C McManamon (0-1)Thì J Horan (0-5)Thì K Mortimer (0-1); M Sheridan (0-3, 2 giải phóng và 45), J Casey, D Nestor (1-1). Dự bị: P Fallon (0-1) cho McManamon, C McDonald (0-1) cho Casey.

Giải vô địch All-Ireland

BÁN KẾT: Cork 2-12 Mayo 0-12 (Công viên Croke, 22/8/1999) Mayo: P Burke; A Higgins, K Cahill, G Morley; F Costello, D Heaney, A Roche; J Nallen, D Brady (0-1); C McDonald (0-3)Thì K Mortimer (0-1)Thì C McManamon (0-1); M Sheridan (0-3, tất cả đều giải phóng)Thì J Horan (0-3), D Nestor. Subs: P Fallon cho Morley, J Casey cho Mortimer, L McHale game fifa 17 android cho Nestor.

NFL 1999-2000 Division 1b

Derry 0-10 Mayo 0-6 (Công viên Celtic, 31/10/1999). Mayo: P Burke; K Mortimer, K Cahill, một Higgins; D Higgins, J Nallen, A Roche; D Heaney, G Smith; E lavelle, C McManamon (0-1), G Brady; M Smith, C McDonald, K O hèNeill (0-5). Subs: S Carolan cho Brady, K Filan cho Smith.

Mayo 1-15 Fermanagh 0-9 (Crossmolina, 14/11/1999). Mayo: P Burke; K Mortimer, K Cahill, một Higgins; D Higgins (0-2), J Nallen, một Roche; D Heaney, P Fallon; D Nestor (0-3)Thì S Carolan (0-4)Thì K O hèNeill (0-1); K Filan (1-4), M Smith, G Brady. Subs: E Lavelle cho Brady, J Gill (0-1) Đối với O hèNeill, J Lavin cho Lavelle, R McCallion cho Nallen.

Mayo 1-10 Kildare 0-10 (Công viên Machale, 19/12/1999). Mayo: P game fifa 17 android Burke; S Rochford, một Costello, một Higgins; D Higgins, J Nallen, A Roche; D Heaney, P Fallon; M Moyles (1-0)Thì K O hèNeill (0-6, ba giải phóng), E Lavelle; K filan, C McDonald (0-2)Thì D Nestor (0-1). Subs: J Gill cho Filan, R Loftus (0-1) cho Heaney, s Carolan cho McDonald.

DƯỚI 21?Kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 1-7 Sligo 0-10 (Công viên James Stephens, Ballina, 3/4/1999). Mayo: John O hèHara; Stephen Rochford, John Feeney, John Rafter; Tom Earley, Paul Navin, Niall Dunne; Colm Reilly, Karl Boyle; Ronan Loftus, Jarleth O hèMalley (0-2)Thì Brian Maloney (1-0); Declan Leonard (0-2)Thì Ger Brady (0-2)Thì Greg Mulkerrins (0-1). Dự bị: game fifa 17 android Gabriel Walsh, Liam Brady.

Bán kết (Phát lại): Sligo 3-14 Mayo 1-5 (Công viên Markievicz, 5/4/1999). Mayo: John O hèHara; Stephen Rochford, John Feeney, John Rafter; Tom Earley, Paul Navin, Shane Sweeney; Ronan Loftus, Karl Boyle; Niall Dunne, Jarleth O hèMalley, Brian Maloney (0-2); Ger Brady, Greg Mulkerrins (1-2), Gabriel Walsh. Dự bị: Liam Brady (0-1) Đối với Walsh, Declan Leonard cho Earley, Ollie Conway cho O hèMalley.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 1-19 Roscommon 2-4 (Sân vận động Tuam, 4/7/1999.) Mayo: John O hèHara; Michael John Meenaghan, Pat Kelly, John Brogan; Ruairi Keane (0-1)Thì Paul Coady (0-1), Conor Moran; game fifa 17 android James Gill (0-1)Thì Gavin Duffy (0-1); John Moran (0-3, giải phóng)Thì Billy Joe Padden (0-4)Thì Barry Loftus (1-2); Gary Dillon (0-3)Thì Alan Dillon (0-3), Eoghan Gallagher.

Cuối cùng: Galway 1-6 Mayo 3-3 (Sân vận động Tuam, 18/7/1999.) Mayo: John O hèHara; Michael John Meenaghan, Pat Kelly, John Brogan; Ruairi Keane, Paul Coady, Conor Moran; James Gill (1-2), Gavin Duffy; Robert Moran, Billy Joe Padden, Barry Loftus (1-0); Gary Dillon, Alan Dillon, Eoghan Gallagher (1-1). Dự bị: John Moran cho Gill, Dermot Costello cho Padden.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Mayo 1-19 Cork 2-9 (Công viên Croke, 22/8/1999.) Mayo: John O hèHara; Michael John Meenaghan, Pat Kelly, John Brogan;?Ruairi game fifa 17 android Keane (0-1)Thì Paul Coady (0-1)Thì Conor Moran (0-1); James Gill, Gavin Duffy; Robert Moran (0-7)Thì Billy Joe Padden (0-1)Thì Barry Loftus (1-1); Gary Dillon (0-2)Thì Alan Dillon (0-2)Thì Eoghan Gallagher (0-3). Dự bị: John Moran cho Padden.

Cuối cùng: Xuống 1-14 Mayo 0-14 (Công viên Croke, 26/9/1999.) Mayo: John O hèHara; Michael John Meenaghan, Pat Kelly, John Brogan; Ruairi Keane, Paul Coady (0-1)Thì Conor Moran (0-1); Gavin Duffy, James Gill (0-1); Robert Moran (0-6, giải phóng)Thì Billy Joe Padden (0-2), Barry Loftus; Gary Dillon (0-1)Thì Alan Dillon (0-2), Eoghan Gallagher. Dự bị: Dermot Costello cho Gallagher, John Moran cho Loftus.

Để game fifa 17 android lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.