1971

Kết quả bóng đá cao cấp

1970/1 NFL Division 1b

Sligo 2-7 Mayo 1-4 (Tubbercurry, 14/2/1971). Mayo: E Rooney; P Kelly, R Niland, C Dolan; J Carey, J Morley, B O hèReilly; J Langan, T Morley; T fitzgerald, jj cribben, R Corcoran (0-4); D Griffith, S Kilbride, J Nealon (1-0). Sub: PJ Loftus cho T Morley.

Mayo 1-10 xuống 1-7 (Công viên James Stephens, Ballina, 12/3/1971). Mayo: E Rooney; J Earley, R Prendergast, r Niland; J Carey, J Morley, B O hèReilly; J langan, S Kilbride (0-1); T Fitzgerald (0-1), S O hèDowd, J Corcoran (0-6, năm giải phóng); J Nealon, W McGee, JJ Cribben (1-2). Sub: D Griffith cho O hèDowd.

Louth 1-6 Mayo 1-10 (Drogheda, 4/4/1971). Mayo: E Rooney; S Hughes, R Prendergast, J Earley; J Carey, J Morley (0-1), B O hèReilly; J langan, S Kilbride (0-2); T fitzgerald, R niland (0-1)Thì J Corcoran (0-3, hai giải phóng); J Nealon, W McGee (1-0)Thì JJ Cribben (0-3). Sub: D Griffith cho Fitzgerald.

Bán kết: Mayo 1-9 Dublin 0-8 (Công viên Croke, 24/5/1971). Mayo: E Rooney; S Hughes, R Prendergast, J Earley; J Carey (0-1), J Morley, B O hèReilly; S kilbride, J Langan (0-1); T fitzgerald, r niland, J Corcoran (0-5, ba giải phóng); D Griffith (0-1)Thì JJ Cribben (0-1), J Nealon (1-0). Subs: S O hèGrady cho Langan, S O hèDowd cho Niland.

Chung kết: Kerry 0-11 Mayo 0-8 (Công viên Croke, 20/6/1971). Mayo: E Rooney; S Hughes, R Prendergast, J Earley; J Carey, J Morley, B O hèReilly; S Kilbride, PJ Loftus; T Fitzgerald (0-1), J Gibbons, J Corcoran (0-7, giải phóng); W McGee, JJ Cribben, D Griffith. Subs: S O hèGrady cho Kilbride, r niland cho O hèReilly.

Giải vô địch Connacht

Vòng đầu tiên: Mayo 5-7 Leitrim 2-4 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 13/6/1971). Mayo: Eugene Rooney; Ray Niland, Ray Prendergast, Joe Earley; Johnny Carey (1-1), John Morley, Brian O xông Reilly; PJ Loftus (1-0), Sean O hèGrady; Tom Fitzgerald (1-0)Thì John Gibbons (1-0)Thì Joe Corcoran (0-4); Des Griffith (2-0), Willie McGee, JJ Cribben (0-1).

Bán kết: Galway 1-7 Mayo 0-7 (Sân vận động Tuam, 27/6/1971). Mayo: E Rooney; S Hughes, r Prendergast, r niland; J Carey (0-1), J Morley, J Earley; PJ Loftus, B O hèReilly; T Fitzgerald, J Gibbons, J Corcoran (0-5); D Griffith, W McGee, JJ Cribben. Dự bị: J Nealon (0-1) Đối với Griffith, S Kilbride cho McGee.

1971/2 NFL Division 1b

Mayo 2-16 Antrim 3-4 (Công viên Machale, 17/10/1971). Mayo: JJ Costello; J Earley, J Mellett, T Keane; M Begley, J Carey, B O hèReilly; S Kilbride (1-3), S O hèGrady; M sheridan, J Gibbons (0-3)Thì J Corcoran (0-3); P Glavey (1-2) F Burns (0-1)Thì JJ Cribben (0-4). Sub: E Campbell cho Earley.

Fermanagh 2-5 Mayo 1-9 (Irvinestown, 31/10/1971). Mayo: JJ Costello; J Earley, J Mellett, T Keane; J Carey, J Morley, M Begley; S Kilbride, S O hèGrady; M sheridan, J Gibbons (0-3)Thì J Corcoran (0-4); P Glavey (0-2), F Burns, JJ Cribben (1-0).

Mayo 0-11 Meath 1-5 (Công viên James Stephens, Ballina, 14/11/1971). Mayo: JJ Costello; J Earley, R Prendergast, T Keane; J Carey, J Morley (0-1), M begley; S Kilbride, M Higgins; M Sheridan, J Gibbons, J Corcoran (0-3, hai giải phóng); P Glavey, F Burns (0-2)Thì JJ Cribben (0-4). Subs: B O hèReilly cho Glavey, R niland (0-1) Đối với Gibbons, E Campbell cho Prendergast.

Derry 0-13 Mayo 0-5 (Ballinascreen, 28/11/1971). Mayo: JJ Costello; J Earley, J Morley, R Niland; J Carey, M begley (0-1), B O hèReilly; S Kilbride, t Keane; P Glavey (0-2), J Gibbons, M Sheridan; J McCormack, F Burns (0-1), M higgins. Dự bị: S Healy (0-1) Đối với Gibbons, K Lavelle cho Earley.

Mayo 2-7 Sligo 0-12 (Crossmolina, 12/12/1971). Mayo: JJ Costello; K Lavelle ,, J Morley, R Niland; M Begley, J Carey, T Keane; S O hèGrady, M Higgins (0-1); M Sheridan (0-2), S Kilbride, P O hèDea; P Glavey, F Burns (1-1)Thì JJ Cribben (1-2). Sub: J Corcoran (0-1) cho Glavey.

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

Vòng sơ bộ: Leitrim 1-2 Mayo 3-15 (Pairc Sean Mac Diarmada, Carrick-on-Shannon, 25/4/1971). Mayo: R Cosgrove; B Breslin, D O hèMahony, E Campbell; F Hunt, M Higgins, p nally; S Kilbride, D Dolan; M Padden, N Farragher, V Kelly; N Maloney, F Burns, W Henry. Dự bị: K Durcan cho Higgins, T Knight cho Dolan, N McCarthy cho Kilbride.

Bán kết: Galway 1-10 Mayo 2-9 (Sân vận động Pearse, 18/7/1971). Mayo: JJ Costello; B Breslin, D O hèMahony, E Campbell; F săn bắn, M Higgins (0-1, năm mươi), P nally; S Kilbride (1-1, mục tiêu từ miễn phí), D Dolan; T O hèMalley (0-2)Thì N Farragher (1-0)Thì D Griffith (0-3, một miễn phí); M Padden (0-1)Thì F Burns (0-1), N maloney. Subs: M Sweeney cho Farragher, F McGrath cho Nally.

Cuối cùng: Mayo 5-10 Roscommon 0-8 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 15/8/1971). Mayo: JJ Costello; B Breslin, D O hèMahony, E Campbell; F Hunt, M Higgins, p nally; S Kilbride (1-1), D Dolan; T O hèMalley (0-1)Thì D Griffith (1-3, ba giải phóng), N Farragher; M Padden (2-2)Thì F Burns (0-3)Thì N Maloney (1-0).

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Cork 4-11 Mayo 0-5 (sân thể thao, Cork, 29/8/1971). Mayo: JJ Costello; B Breslin, D O hèMahony, E Campbell; F Hunt, M Higgins, p nally; S Kilbride (0-1), D Dolan; T o hèMalley, D Griffith (0-1), N Farragher; M Padden (0-2), F Burns, N Maloney (0-1). Subs: N Dooney cho Farragher, N McCarthy cho Nally.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Vòng sơ bộ: Leitrim 0-2 Mayo 5-19 (Pairc Sean MC Diarmada, Carrick-on-Shannon, 4/7/1971). Mayo: M Griffin; J O hèMahony, S Reilly, P McCormick; M Finn, R McNicholas, J Culkin; M Fahy, G Farragher (1-1); M Gannon (1-3)Thì JP Kean (0-3)Thì M Higgins (0-2); N Joyce, M Cickyham (2-3)Thì G Feeney (0-6). Phụ: C Moynihan (1-1) cho Fahy.

Bán kết: Mayo 1-7 Galway 0-9 (Công viên Machale, 11/7/1971). Mayo: M Griffin; J O hèMahony, S Reilly, một Durcan; G Feeney, C Moynihan, J Culkin; G Farragher (0-1), J Quinn; M Gannon (0-1)Thì JP Kean (0-2)Thì M Higgins (0-1); N Joyce (0-1)Thì M Cunnigham (1-0), K Sloyan. Subs: R McNicholas cho Quinn, F Harty (0-1) Đối với Kean, M Fahy cho McNicholas.

Cuối cùng: Mayo 2-12 Roscommon 1-8 (Công viên Machale, 31/7/1971). Mayo: M Griffin; J O hèMahony, S Reilly, một Durcan; G Feeney, C Moynihan, J Culkin; G Farragher (0-2)Thì J Quinn (1-1); M Gannon (0-2)Thì JP Kean (0-1)Thì F Harty (1-3); N Joyce, M Cickyham, M Higgins (0-2). Subs: R McNicholas cho Cickyham, M Fahy (0-1) cho Farragher.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Mayo 3-8 Tyrone 0-13 (Công viên Croke, 8/8/1971). Mayo: M Griffin; J O hèMahony, S Reilly, P McCormack; Một Durcan, C Moynihan, J Culkin; G Feeney, J Quinn; M Gannon (1-3)Thì JP Kean (1-3), F Harty; N Joyce, M Cickyham, M Higgins (0-1). Dự bị: PJ Flynn cho Cickyham, R McNicholas cho O hèMahony, M Fahy (1-0) cho Joyce.

Cuối cùng: Mayo 2-15 Cork 2-7 (Công viên Croke, 26/9/1971). Mayo: Michael Griffin; John O hèMahony, Seamus Reilly, Adrian Durcan; Ger Feeney, Con Moynihan (0-1), Johnny Culkin; James Quinn, Ray McNicholas (1-1); Michael Gannon (0-3)Thì John P Kean (0-4)Thì Michael Higgins (0-3); Ger Farragher (0-1)Thì Frank Harty (0-1)Thì Michael Maloney (1-1). Sub: M Fahy cho Quinn.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.