2016

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League

Mayo 1-12 Nuig 1-10 (Công viên Machale, 3/1/2016).Mayo: Robbie Hennelly (0-1, miễn phí);Brendan Harrison, Kevin Keane, Padraig O hèHora; Colm Boyle (0-1), Shane McHale, Shane Nally;Jason Gibbons, Tom Parsons; Kevin McLoughlin (1-4, bốn giải phóng)Thì Mark Ronaldson (0-1)Thì Darren McHale (0-1);Keith Ruttledge, Jason Doherty (0-1)Thì Conor Loftus (0-3, hai giải phóng). Dự bị: Mikey Sweeney cho Ruttledge (41), Keith Higgins cho S McHale (51), Caolan Crowe cho Gibbons (54), Ger Cafferkey cho O hèHora (57).

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [42] [Và nó trên quầy bar] [Mayo News] Ảnh: [Mayo Mick] [Inpho] [Thể thao]

Mayo 1-16 nó Sligo 0-8 (Công viên James Stephens, Ballina, 10/1/2016). Mayo: Matthew Flanagan; David Kenny, Ger Cafferkey, Brendan Harrison; Keith Higgins, Shane McHale, Shane Nally; Jason Gibbons, Caolan Crowe; Kevin McLoughlin (1-2)Thì Mark Ronaldson (0-4)Thì Andrew Farrell (0-1); Darren McHale (0-1)Thì Jason Doherty (0-3, hai giải phóng)Thì Keith Ruttledge (0-3). Dự bị: Lee Keegan cho Higgins, Colm Boyle cho Nally (Thẻ đen), Donal Vaughan cho McHale,?Tom Parsons (0-1) cho Farrell, Conor Loftus (0-1) Đối với Ruttledge, Padraig O hèHora cho Harrison.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [Mayo News] Ảnh: [Mayo Mick] [Ký ức thông qua một ống kính]

Mayo 0-10 Roscommon 0-13 (Công viên Machale, 17/1/2016). Mayo: Robbie Hennelly; Ger Cafferkey, Kevin Keane, Padraig O hèHora; Keith Higgins, Caolan Crowe, Colm Boyle; Tom Parsons, Jason Gibbons (0-1); Donal Vaughan, Mark Ronaldson (0-1), Darren McHale; Keith Ruttledge (0-1)Thì Jason Doherty (0-2, giải phóng)Thì Conor Loftus (0-5, bốn giải phóng). Dự bị: Lee Keegan cho Higgins, Shane McHale cho Keane, Diarmuid O hèConnor cho Ruttledge, Shane Nally cho Boyle, Brendan Harrison cho O hèHora, Brian Reepe cho Loftus.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mặt trời Ailen] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Mayo News] [Roscommon Herald] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Ký ức thông qua một ống kính]

Bộ phận NFL một

Cork 1-18 Mayo 0-12 (Páirc Uí Rinn, 31/1/2016). Mayo: Robbie Hennelly; Brendan Harrison, Ger Cafferkey, Colm Boyle; Lee Keegan (0-1), Caolan Crowe, Shane Nally; Tom Parsons (0-2), Jason Gibbons; Kevin McLoughlin, Conor O hèShea (0-3, một miễn phí), Diarmuid O hèConnor; Evan Regan (0-2, giải phóng), Donal Vaughan, Jason Doherty (0-2, một miễn phí). Subs: Aidan O hèShea cho McLoughlin, Mikey Sweeney (0-2, một miễn phí) Đối với Crowe, David Drake cho Vaughan, Michael Hall cho Nally, Cathal Carolan cho O hèConnor, Padraig O hèHora cho Keegan. MOTM: Conor O hèShea

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Thế giới chủ nhật] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Mayo 0-7 Dublin 0-9 (Công viên Machale, 6/2/2016). Mayo: Robbie Hennelly (0-2, hai 45); Brendan Harrison, Ger Cafferkey, Caolan Crowe; Donal Vaughan, Colm Boyle, Shane Nally; Tom Parsons, Michael Hall; Conor O hèShea, Aidan O hèShea, Diarmuid O hèConnor (0-2); Evan Regan (0-3, hai giải phóng), Jason Doherty, Mikey Sweeney. Dự bị: Jason Gibbons cho Parsons, David Drake cho Vaughan, Keith Higgins cho Hall, Cathal Carolan cho Sweeney, Darren McHale cho Conor O hèShea, Shane McHale cho Nally. MOTM: Diarmuid O hèConnor

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Thời đại Ailen - Trực tuyếnThì in] [Chủ nhật độc lập] [Thời báo Chủ nhật, tường phí] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Dublin GAA] [Gương Ailen] [Mặt trời Ailen] [98 fm] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Donegal 1-14 Mayo 1-12 (Công viên Maccumhaill, Ballybofey, 28/2/2016). Mayo:?Robbie Hennelly (0-2, MIỄN PHÍ và A xông45); Brendan Harrison (0-1), Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan (0-1), Colm Boyle, Shane Nally (0-1); Tom Parsons, Jason Gibbons; Diarmuid O hèConnor (1-0, hình phạt)Thì Aidan O hèShea (0-1), Conor O hèShea; Evan Regan (0-4, giải phóng), Kevin McLoughlin, Michael Hall. Dự bị: Conor Loftus (0-1) Dành cho Higgins, Andy Moran cho Regan, Donal Vaughan cho Nally, Chris Barrett cho Hall, Seamus O hèShea (0-1) Đối với Gibbons, Jason Doherty cho O hèConnor. MOTM: Diarmuid O hèConnor

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Mặt trời Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Đảng Dân chủ Donegal] [Trung tâm thể thao Donegal] [Điện báo Belfast] [Mayo News] Ảnh: [Mayo Mick] [Inpho] [Thể thao] Video: [RTé nổi bật]

Monaghan 1-12 Mayo 2-11 (Công viên St Tiernach, bản sao, 6/3/2016). Mayo:?Robbie Hennelly (0-2, giải phóng); Brendan Harrison, Ger Cafferkey, Michael Hall; Lee Keegan, Colm Boyle, Shane Nally; Tom Parsons, Seamus O hèShea; Diarmuid O hèConnor (1-1), Aidan O hèShea, Kevin McLoughlin (0-2); Evan Regan (0-3, hai giải phóng)Thì Conor Loftus (1-0)Thì Conor O hèShea (0-2). Dự bị: Jason Doherty (0-1) Đối với Aidan O hèShea (Thẻ đen), Mikey Sweeney cho Loftus, Donal Vaughan cho Keegan (Thẻ đen), Chris Barrett cho Nally, Jason Gibbons cho Conor O hèShea, Andy Moran cho Regan. MOTM: Diarmuid O hèConnor

Báo cáo khớp: [GAA] [Monaghan GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mặt trời Ailen] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Tin tức Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Mayo News] Ảnh: [Mayo Mick] [Inpho] [Thể thao] [Fintan McTiernan]

Mayo 0-14 Kerry 2-13 (Công viên Machale, 13/3/2016). Mayo: Robbie Hennelly (0-2, một miễn phí, một ‘45); Brendan Harrison, Ger Cafferkey, Donal Vaughan; Lee Keegan, Colm Boyle, Shane Nally (0-1); Tom Parsons (0-1)Thì Seamus O hèShea (0-1); Diarmuid O hèConnor (0-1)Thì Aidan O hèShea (0-2)Thì Kevin McLoughlin (0-3, một miễn phí); Cathal Carolan, Jason Doherty (0-1), Conor O hèShea. Subs: Stephen Coen cho Nally, Andy Moran (0-2, giải phóng) Đối với Carolan, Mikey Sweeney cho Conor O hèShea, Chris Barrett cho Cafferkey, Jason Gibbons cho Doherty. MOTM: Tom Parsons

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Roscommon 1-7 Mayo 1-11 (Công viên Tiến sĩ Hyde, Roscommon, 27/3/2016). Mayo: Robbie Hennelly (0-2, 45s); Brendan Harrison, Ger Cafferkey, Chris Barrett; Lee Keegan, Colm Boyle, Donal Vaughan; Tom Parsons, Seamus O hèShea; Diarmuid O hèConnor, Aidan O hèShea, Alan Freeman (0-3, giải phóng); Evan Regan (1-3, hai giải phóng), Jason Doherty, Conor O hèShea (0-1). Dự bị: Paddy Durcan (0-1) cho Vaughan, Stephen Coen cho Cafferkey, Cillian O hèConnor (0-1, miễn phí) Đối với Conor O hèShea, Alan Dillon cho Freeman (Thẻ đen), David Drake cho Diarmuid O hèConnor, Jason Gibbons cho Doherty. MOTM: Evan Regan

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Mayo 1-19 xuống 1-16 (Công viên Machale, 3/4/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Kevin Keane, Chris Barrett (0-1); Lee Keegan, Colm Boyle, Shane Nally; Tom Parsons, Seamus O hèShea; Conor O hèShea, Aidan O hèShea (0-1)Thì Jason Doherty (0-1); Evan Regan (0-9, bảy giải phóng)Thì Alan Freeman (0-2)Thì Cillian O hèConnor (1-4, bàn thắng và bốn giải phóng). Subs: Paddy Durcan cho Barrett, Alan Dillon cho Freeman, Barry Moran cho Seamus O hèShea, Cathal Carolan cho Conor O hèShea, Andy Moran (0-1) cho O hèConnor. MOTM: Evan Regan

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [Tin tức Ailen] [Điện báo Belfast] [Xuống GAA] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao]

Giải vô địch Connacht

VÒNG SƠ KHẢO: Luân Đôn 0-9 Mayo 2-16 (Ruislip, 29/5/2016). Mayo:?Robbie Hennelly (0-1, xông45); Brendan Harrison, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan, Colm Boyle, Paddy Durcan; Stephen Coen (0-1), Jason Gibbons; Kevin McLoughlin (0-1)Thì Aidan O hèShea (0-1)Thì Jason Doherty (1-0); Evan Regan (0-7, năm giải phóng), Cillian O hèConnor, Conor O hèShea. Dự bị: Conor Loftus (1-2) cho O hèConnor (Thẻ đen), Shane Nally cho Boyle, Andy Moran (0-2) cho Conor O hèShea, Cathal Carolan cho Doherty, Alan Dillon (0-1) Đối với Gibbons, David Drake cho Keegan. MOTM: Evan Regan

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Người phương Tây] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Herald] [Times (Anh)] [Bầu trời] [Bài viết của Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick]

BÁN KẾT: Mayo 0-12 Galway 1-12 (Công viên Machale, 18/6/2016). Mayo: Robbie Hennelly; Brendan Harrison, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan (0-1)Thì Colm Boyle (0-1), Paddy Durcan; Tom Parsons (0-1), Jason Gibbons; Kevin McLoughlin, Aidan O hèShea, Jason Doherty (0-1); Evan Regan (0-1, miễn phí)Thì Cillian O hèConnor (0-6, năm giải phóng và ‘45)Thì Stephen Coen (0-1). Subs: Seamus O hèShea cho Gibbons (Inj.), Donal Vaughan cho Boyle (máu), Diarmuid O hèConnor cho Harrison, Donal Vaughan cho Keane, Andy Moran cho Regan, Alan Freeman cho Parsons. MOTM: Colm Boyle

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Setanta] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Galway độc lập] [Connacht Tribune] [Don phạm lỗi] [Một spailpín fánach] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Vòng loại All-Ireland

Vòng 2B: Mayo 2-14 Fermanagh 1-12 (Công viên Machale, 9/7/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Kevin Keane, Keith Higgins; Lee Keegan (0-2)Thì Colm Boyle (0-1), Paddy Durcan; Seamus O hèShea, Stephen Coen; Kevin McLoughlin, Aidan O hèShea (0-1)Thì Diarmuid O hèConnor (0-2); Evan Regan (0-1, miễn phí)Thì Alan Freeman (1-0)Thì Cillian O hèConnor (1-5, bàn thắng và bốn điểm). Dự bị: Donal Vaughan cho Durcan, Alan Dillon (0-2) Đối với Freeman, Barry Moran cho Coen, Andy Moran cho Regan, Jason Doherty cho Aidan O hèShea. MOTM: Kevin McLoughlin

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Bầu trời] [BBC] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [Tin tức Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Inpho]

Vòng 3B: Mayo 2-17 Kildare 0-14 (Công viên Machale, 16/7/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Kevin Keane, Keith Higgins (0-1); Lee Keegan, Colm Boyle, Paddy Durcan (0-1); Seamus O hèShea, Donal Vaughan; Kevin McLoughlin, Aidan O hèShea, Diarmuid O hèConnor (1-5); Evan Regan (1-4, một miễn phí), Andy Moran, Cillian O hèConnor (0-2, giải phóng). Dự bị: Stephen Coen cho Keane, Alan Dillon cho Andy Moran, Barry Moran cho Boyle (Thẻ đen), Jason Doherty (0-2) cho Harrison, Alan Freeman (0-1) cho regan, Conor O hèShea (0-1) Đối với diarmuid O hèConnor. MOTM: Diarmuid O hèConnor

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA - Trình theo dõi khớpThì Báo cáo khớp] [Rté] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Chủ nhật độc lập] [Thời báo Chủ nhật (tường phí)] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [42 - Trình theo dõi khớpThì Báo cáo khớp] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Kildare bây giờ] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Vòng 4B: Mayo 3-15 Westmeath 1-14 (Công viên Croke, 30/7/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Kevin Keane, Keith Higgins (0-1); Lee Keegan, Colm Boyle, Paddy Durcan (0-1); Seamus O hèShea, Donal Vaughan (0-1); Kevin McLoughlin (0-1)Thì Aidan O hèShea (1-0)Thì Jason Doherty (1-1); Evan Regan (0-3, hai giải phóng)Thì Andy Moran (0-2)Thì Cillian O hèConnor (1-5, bàn thắng và hai giải phóng). Dự bị: Barry Moran cho Boyle, Alan Dillon cho Regan, Conor O hèShea cho Doherty, Alan Freeman cho Andy Moran, Chris Barrett cho Keegan, Tom Parsons cho Vaughan. MOTM: Andy Moran

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Chủ nhật độc lập] [Độc lập Ailen - Trình theo dõi khớpThì Báo cáo khớp] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mặt trời Ailen] [Hogan đứng] [42 - Trình theo dõi khớpThì Báo cáo khớp] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Video: [Mặt trời Ailen]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT: Mayo 0-13 Tyrone 0-12 (Công viên Croke, 6/8/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Alan Dillon, Keith Higgins; Lee Keegan (0-2)Thì Colm Boyle (0-1), Paddy Durcan; Seamus O hèShea, Donal Vaughan; Kevin McLoughlin, Aidan O hèShea (0-1), Diarmuid O hèConnor; Jason Doherty, Andy Moran (0-1)Thì Cillian O hèConnor (0-7, bốn giải phóng). Dự bị: Tom Parsons (0-1) Đối với Dillon, Conor O hèShea cho Vaughan, Chris Barrett cho Boyle, Evan Regan cho Moran, Conor Loftus cho Doherty, Stephen Coen cho Diarmuid O hèConnor. MOTM: Lee Keegan

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [BBC] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Chủ nhật độc lập] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Gương Ailen] [Mặt trời Ailen] [Hogan đứng] [42 - Trình theo dõi khớpThì Báo cáo khớp] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Video: [Mặt trời Ailen]

BÁN KẾT: Mayo 2-13 Tipperary 0-14 (Công viên Croke 21/8/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Barry Moran, Keith Higgins; Lee Keegan (0-1)Thì Colm Boyle (0-1), Paddy Durcan; Seamus O hèShea, Donal Vaughan; Kevin McLoughlin (0-1)Thì Aidan O hèShea (0-1)Thì Diarmuid O hèConnor (0-2); Jason Doherty (1-0)Thì Andy Moran (0-4)Thì Cillian O hèConnor (0-3, giải phóng). Subs: Tom Parsons cho Seamus O hèShea, Conor O hèShea (1-0) Đối với Doherty, Evan Regan cho Andy Moran, Chris Barrett cho Boyle, Alan Dillon cho McLoughlin, Conor Loftus cho Cillian O hèConnor. MOTM: Andy Moran

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Bầu trời - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Độc lập Ailen - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Người kiểm tra Ailen] [Thời báo Ailen - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Gương Ailen] [Mặt trời Ailen] [Ngôi sao Tipperary] [Chủ nghĩa dân tộc] [Hogan đứng] [42 - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Video: [Mặt trời Ailen]

CUỐI CÙNG: Mayo 0-15 Dublin 2-9 (Công viên Croke, 18/9/2016). Mayo: David Clarke; Brendan Harrison, Donal Vaughan (0-2), Keith Higgins; Lee Keegan, Colm Boyle, Paddy Durcan (0-1); Seamus O hèShea, Tom Parsons (0-1); Kevin McLoughlin, Aidan O hèShea, Diarmuid O hèConnor; Jason Doherty (0-1)Thì Andy Moran (0-2)Thì Cillian O hèConnor (0-7, bốn giải phóng). Dự bị: Alan Dillon (0-1) Đối với Seamus O hèShea, Chris Barrett cho Boyle, Barry Moran cho Dillon, Stephen Coen cho Diarmuid O hèConnor, Evan Regan cho Andy Moran, Conor Loftus cho Regan. MOTM: Cillian O hèConnor

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [BBC] [Bầu trời - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Điện báo Belfast] [Dublin GAA] [Hogan đứng] [42 - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Phân tích: [Don phạm lỗi] [42] [Mắt bên lề] Video: [Mặt trời Ailen] [GAA HD]

Cuối cùng (phát lại): Dublin 1-15 Mayo 1-14 (Công viên Croke, 2/10/2016). Mayo: Robbie Hennelly; Brendan Harrison, Donal Vaughan, Keith Higgins; Lee Keegan (1-0), Colm Boyle, Paddy Durcan (0-2); Seamus O hèShea, Tom Parsons; Kevin McLoughlin (0-1), Aidan Oshea, Diarmuid O hèConnor (0-1); Jason Doherty, Andy Moran (0-1)Thì Cillian O hèConnor (0-9, giải phóng). Dự bị: Stephen Coen cho Keegan (Thẻ đen), Barry Moran cho Parsons (máu), Conor O hèShea cho Vaughan, David Clarke cho Hennelly (Thẻ đen), Barry Moran cho Andy Moran, Chris Barrett cho Boyle. MOTM: Paddy Durcan

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Rté] [BBC] [Bầu trời] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Gương Ailen] [Dublin GAA] [98 fm] [42 - Blog trực tiếpThì Báo cáo khớp] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Phân tích: [Don phạm lỗi] [42] [Mắt bên lề] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho] Video: [Mặt trời Ailen] [GAA HD]

Dưới 21 kết quả bóng đá

Cup Tây Bắc

VÒNG 1: Fermanagh 0-8 Mayo 1-11 (Belleek, 2/1/2016). Mayo: Matthew Flanagan (0-2); Eddie Doran, Seamus Cunniffe, Ciaran Harrison; James Kelly, Shairoze Akram (1-0)Thì Jason Forkan (0-1); Matthew Ruane, Val Roughneen; Fergal Boland, Michael Plunkett, Barry Duffy (0-1); Cathal Barrett, Brian Reape (0-3)Thì Fionan Duffy (0-4, một miễn phí). Dự bị: James Lyons (cho Barrett 40), James Carr (cho REAPE 49), Conor Kilkenny (cho Doran 50 - Inj.), Ronan Carolan (cho F Duffy 52), Colm Reape (cho Roughneen 52) Plunkett 52).

Vòng 2: Mayo 3-12 Sligo 0-4 (Công viên St Tiernan, Crossmolina, 9/1/2016): Mayo: Matthew Flanagan (0-1, xông45); Eddie Doran, Seamus Cunniffe, Ciaran Harrison; Jason Forkan, James Kelly, Shairoze Akram (0-2); Ryan Lynch, Val Roughneen; Fergal Boland (0-1)Thì Michael Plunkett (0-1), Matthew Ruane; Ronan Carolan, Brian Reape (2-1)Thì Fionan Duffy (1-4, mục tiêu phạt và miễn phí). Subs: Scott Kilker cho Flanagan, Liam Irwin (0-1, miễn phí) Dành cho Fionan Duffy, Barry Duffy cho Forkan, James Lyons cho Ruane, Colm Reape (0-1, miễn phí) Đối với Brian Reape, Morgan Lyons cho Plunkett, Michael Murray cho Roughneen, Cathal Barrett cho Carolan.

Báo cáo đối sánh: [Mayo News]

Vòng 3: Donegal 1-9 Mayo 1-8 (Công viên O hèDonnell, Letterkenny, 16/1/2016). Mayo: Scott Kilker; Eoin O hèDonoghue, David Kenny, Ciaran Harrison; Barry Duffy, Michael Hall, Michael Plunkett; Mikey Murray, Val Roughneen; Fergal Boland (0-3), Brian Reape, James Lyons; Morgan Lyons (0-1)Thì Colm Reape (0-2), James Carr. Dự bị: Ronan Carolan (0-1, miễn phí) Đối với Carr, James Kelly cho Hall, Jason Forkan cho Kenny, Liam Irwin (1-1, điểm miễn phí) Đối với Colm Reape, Cathal Barrett cho M Lyons, Ryan Lynch cho Murray, TJ Byrne cho James Lyons, Morgan Lyons cho Boland (thẻ đen).

CUỐI CÙNG: Mayo 1-9 Donegal 1-9 (sau khi thêm thời gian) (Trung tâm xuất sắc Sligo, Scardan, 23/1/2016). Mayo: Matthew Flanagan; David Kenny, Seamus Cunniffe, Ciaran Harrison; Barry Duffy (1-1), James Kelly, Shairoze Akram; Val Roughneen, Padraig Prendergast; Fergal Boland, Michael Plunkett, Matthew Ruane; James Lyons, Brian Reape (0-2, MỘT MIỄN PHÍ)Thì Liam Irwin (0-5, ba giải phóng). Dự bị: Mikey Murray (0-1) Đối với Prendergast, Cathal Barrett cho Roughneen, Eoin O hèDonoghue cho Kenny, TJ Byrne cho Kelly, Ryan Lynch cho Ruane.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Trung tâm thể thao Donegal]

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Leitrim 0-15 Mayo 4-12 (Páirc Seán MacDiarmada, Carrick-on-Shannon, 19/3/2016). Mayo: Matthew Flanagan; Eddie Doran, Seamus Cunniffe, Ciaran Harrison; David Kenny, Michael Hall, James Kelly; Val Roughneen, Stephen Coen; Fergal Boland (0-2)Thì Conor Loftus (0-4, một miễn phí)Thì Diarmuid O hèConnor (1-0, hình phạt); Michael Plunkett, Brian Reape (2-3)Thì Fionan Duffy (1-2). Dự bị: Matthew Ruane (0-1) Đối với Roughneen, Eoin O hèDonoghue cho Cunniffe (máu), Shairoze Akram cho Kelly; TJ Byrne cho O hèConnor, James Lyons cho Loftus, Mikey Murray cho Coen.

Báo cáo khớp: [Mayo News] [Nhà quảng cáo Mayo] [Ailen độc lập] [42] [Hogan đứng] [Shannonside]

CUỐI CÙNG: Roscommon 1-10 Mayo 1-11 (Công viên Markievicz, 2/4/2016). Mayo: Mattie Flanagan; Eddie Doran, Seamus Cunniffe, David Kenny; Michael Hall, Stephen Coen, Shairoze Akram; Matthew Ruane, Diarmuid O hèConnor; Fergal Boland (0-1)Thì Conor Loftus (0-3, giải phóng)Thì Michael Plunkett (0-1); Liam Irwin (1-3, hai giải phóng và A xông45)Thì Brian Reape (0-1)Thì Fionan Duffy (0-2). Dự bị: Eoin O hèDonoghue cho Doran, James Carr cho Loftus.

Báo cáo khớp: [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Roscommon Herald] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [42] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Thể thao] [Inpho]

Giải vô địch All-Ireland

BÁN KẾT: Mayo 1-15 Dublin 1-14 (Công viên O hèConnor, Tullamore, 16/4/2016). Mayo: Matthew Flanagan; Eoin O hèDonoghue, Seamus Cunniffe, David Kenny; Michael Plunkett, Michael Hall, Shairoze Akram (0-1); Matthew Ruane (0-1)Thì Stephen Coen (0-1); Fergal Boland (0-2)Thì Conor Loftus (0-4, giải phóng)Thì Diarmuid O hèConnor (1-1); Liam Irwin (0-4, ba giải phóng)Thì Fionan Duffy (0-1), Brian gặt. Dự bị: Eddie Doran cho Cunniffe, James Carr cho Duffy, James Kelly cho Plunkett.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Chủ nhật độc lập] [Ailen độc lập - Báo cáo khớpThì Trình theo dõi khớp] [Người kiểm tra Ailen - WebThì phiên bản in] [Thời đại Ailen] [42 - Báo cáo khớpThì Trình theo dõi khớp] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Chúng tôi là Dublin] Ảnh: [Mayo Mick] [Inpho] [Thể thao]

CUỐI CÙNG: Mayo 5-7 Cork 1-14 (Công viên Cusack, Enni, 30/4/2016). Mayo: Matthew Flanagan; Eoin O hèDonoghue, Seamus Cunniffe, David Kenny; Shairoze Akram, James Kelly, Michael Hall; Matthew Ruane (0-1), Stephen Coen; Fergal Boland, Conor Loftus (2-2, hai giải phóng)Thì Diarmuid O hèConnor (1-0); Liam Irwin (2-2, một miễn phí và một, Fionan Duffy, Michael Plunkett (0-2). Dự bị: James Carr cho F Duffy, Barry Duffy cho Kelly, Morgan Lyons cho Plunkett.

Báo cáo khớp: [Âm thanh] [GAA - Báo cáo khớpThì Trình theo dõi khớp] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Chủ nhật độc lập] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Thời đại Ailen] [Echo buổi tối] [42 - Báo cáo khớpThì Trình theo dõi khớp] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] Ảnh: [Mayo Mick] [Inpho] [Thể thao] Video: [Mayo Mick]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT: Leitrim 1-8 Mayo 4-11 (Páirc Seán Mac Diarmada, Carrick-on-Shannon, 29/6/2016). Mayo: Adam Byrne; Cathal Horan, Donovan Cosgrove, John Cunnane; Brian O hèMalley, Matthew Macken, John Maughan; Colm Murphy, Nathan Moran; Paul Lambert (0-2, một miễn phí), Ross Egan, Oisin McLaughlin (0-3, một miễn phí); Colm Moran (0-1)Thì Ryan O hèDonoghue (3-4, một miễn phí)Thì Nathan McGee (1-0). Dự bị: Conor Stenson (0-1) Đối với Nathan Moran, Sean Kenny cho O hèMalley, Tommy Conroy cho McGee, Stephen McGreal cho Egan, Liam Kelly cho Macken, Ethan Gibbons cho Colm Moran.

Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo]

CUỐI CÙNG: Galway 1-9 Mayo 0-6 (Sân vận động Pearse, 10/7/2016). Mayo: Adam Byrne; Cathal Horan, Donovan Cosgrove, John Cunnane; Brian O hèMalley, Matthew Macken, John Maughan; Colm Murphy, Nathan Moran; Paul Lambert (0-1), Ross Egan, Oisin McLaughlin (0-1); Colm Moran (0-1)Thì Ryan O hèDonoghue (0-2, giải phóng)Thì Nathan McGee. Subs: Conor Stenson cho Murphy, Stephen McGreal cho McGee, Ethan Gibbons (0-1) Đối với Egan, Justin Healy cho McLaughlin, Liam Kelly cho Horan.

Báo cáo khớp: [GAA] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Thời đại Ailen] [42] [Hogan đứng]

Giải vô địch All-Ireland

TỨ KẾT: Kildare 2-14 Mayo 2-8 (Công viên O hèConnor, Tullamore, 1/8/2016). Mayo: Adam Byrne; Seán Kenny, Donovan Cosgrove (0-1), John Cunnane; Brian O hèMalley, Matthew Macken, John Maughan; Colm Murphy, Nathan Moran; Paul Lambert (1-0), Conor Stenson, Oisin McLaughlin; Colm Moran (0-4, một miễn phí)Thì Justin Healy (0-1)Thì Ryan O hèDonoghue (1-0). Subs: Joe Mason cho Maughan (Thẻ đen), Stephen McGreal (0-1) cho Mason (Thẻ đen), Liam Kelly cho Cunnane (Thẻ đen), Conor Diskin (0-1, xông45) Đối với Murphy, Ross Egan cho McLaughlin, Nathan McGhee cho Healy.

Báo cáo khớp: [GAA] [Nhà quảng cáo Mayo] [Connaught Telegraph] [Mayo News] [Kildare bây giờ] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [42] [Hogan đứng]