1974

Kết bảng b vòng loại world cup 2022 châu á quả bóng đá cao cấp

1973/4 NFL Division 1b

Cavan 2-10 Mayo 1-9 (Công viên Breffni, 3/2/1974). Mayo: E McHale; P Cickyham, S Reilly, J O hèMahony; G Feeney, J Morley (0-1), J Culkin; S O hèGrady (0-2), P Corrigan; T O hèMalley (1-4), JP Kean, M Gannon (0-1); W McGee, M Cickyham, M Higgins (0-1). Dự bị: J Corcoran cho Higgins, R McNicholas cho Gannon.

Mayo 2-9 Tyrone 2-9 (Công viên Machale, 3/3/1974). Mayo: E McHale; P Cickyham, S Reilly, J O hèMahony; G Feeney, J Morley, J Culkin; S O hèGrady (0-1), P Corrigan; T O hèMalley (0-2)Thì M Gannon (1-0)Thì PJ King (0-1); M Sweeney (1-1)Thì J Corcoran (0-3), C Hughes. Phụ: S Kilbride (0-1).

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Galway 3-11 Mayo 0-13 (Sân vận bảng b vòng loại world cup 2022 châu á động Tuam, 16/6/1974). Mayo: JJ Costello; B Jennings, S Reilly, J Culkin; G Feeney, J Morley, M Higgins (0-2, ‘50, và miễn phí); D dolan, S O hèGrady (0-2, một từ miễn phí); M Gannon, J Gibbons (0-1)Thì T O hèMalley (0-4, hai giải phóng); JP Kean (0-1)Thì W McGee (0-1), M Sweeney. Dự bị: P Cickyham cho Jennings, E Webb (0-1) cho Jennings, MT Higgins (0-1) cho Gannon.

1974/5 NFL Division 1b

Sligo 0-7 Mayo 3-10 (Tubbercurry, 21/10/1974). Mayo: JJ Costello; M Higgins, TJ Farragher, J Culkin; G Feeney (0-1), C Moynihan, M Henry; E Webb (1-2), S O hèGrady; Mt Higgins, JP Kean (0-1)Thì S Kilbride (0-3); W McGee (1-0)Thì D McGrath (0-2)Thì T O hèMalley (1-1).

Mayo 2-20 Wicklow 0-3 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 3/11/1974). Mayo: JJ Costello; M Higgins, TJ Farragher, J Culkin; bảng b vòng loại world cup 2022 châu á G Feeney, C Moynihan (0-1), M Henry; G Farragher (0-2), S O hèGrady; E Webb (0-1)Thì JP Kean (0-7)Thì S Kilbride (0-2); W McGee (1-0)Thì D McGrath (1-3)Thì T O hèMalley (0-2). Dự bị: J O hèMahony cho Henry, R Bell (0-2) cho O hèGrady.

Galway 1-5 Mayo 1-6 (Sân vận động Pearse, 24/11/1974). Mayo: JJ Costello; J O hèMahony, TJ Farragher, J Culkin; G Feeney, C Moynihan, M Higgins; G Farragher (0-1)Thì R Bell (0-3); E Webb (1-0)Thì JP Kean (0-1), S Kilbride; W McGee, D McGrath, T O hèMalley (0-1). Sub: Mt Higgins cho McGrath.

Tyrone 0-6 Mayo 0-7 (Coalisland, 15/12/1974). Mayo :: JJ Costello; J O hèMahony, TJ Farragher, J Culkin; G Feeney (0-1), C Moynihan, M Higgins; G Farragher (0-1)Thì R Bell (0-1); E Webb, JP Kean (0-2, giải phóng)Thì S Kilbride (0-1); W McGee, D McGrath, T O hèMalley (0-1, miễn phí). Subs: Mt Higgins cho O hèMalley, M Sweeney cho McGrath, bảng b vòng loại world cup 2022 châu á E Brett cho O hèMahony.

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 6-20 Leitrim 1-2 (Ballyhaunis, 30/6/1974). Mayo: M Griffin; Một durkin, s reilly, J O hèMahony; G Feeney, C Moynihan, J Culkin; G Farragher, R McNicholas; M Gannon (2-0)Thì JP Kean (0-2)Thì T Webb (2-4); M maloney, M Flannery (1-7)bảng b vòng loại world cup 2022 châu áThì M Higgins (1-1). Dự bị: B Diskin (0-3) cho Farragher, F Harty (0-2) cho higgins, R Bell (0-1) cho Gannon.

Cuối cùng: Roscommon 0-9 Mayo 1-12 (Castlerea, 22/8/1974). Mayo: Ivan Heffernan; Adrian Durkin, Seamus Reilly, John O hèMahony; Ger Feeney, Con Moynihan, Johnny Culkin; Tom Heneghan, Ger Farragher; Mick ‘Tick xông Higgins (0-1)Thì JP Kean (0-6, bốn giải phóng), TED Webb; Michael Maloney (1-2)Thì Billy Diskin (0-1)Thì Michael Flannery (0-2). Subs: R McNicholas cho Heneghan, Richie Bell cho McNicholas.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Mayo 1-11 Dublin 2-7 (Công viên Croke, 25/8/1974). Mayo: Ivan Heffernan; Adrian Durkin, Seamus Reilly, John O hèMahony; Ger Feeney (0-1), Con Moynihan, bảng b vòng loại world cup 2022 châu á Johnny Culkin; JP Kean (0-4, hai giải phóng), Ger Farragher; Michael Flannery (0-2)Thì TED Webb (1-1, điểm miễn phí)Thì Richie Bell (0-1); Michael Maloney, Jimmy Burke (0-1)Thì?Mick ‘Tick xông Higgins (0-1).

Cuối cùng: Antrim 0-9 Mayo 0-9 (Công viên Croke, 8/9/1974). Mayo: Ivan Heffernan; Adrian Durkin, Seamus Reilly, John O hèMahony; Ger Feeney, Con Moynihan, Johnny Culkin; Richie Bell, Ger Farragher (0-1); Michael Flannery, JP Kean (0-6), TED Webb; Michael Maloney, Jimmy Burke (0-1)Thì?Mick ‘Tick xông Higgins (0-1). Sub: Des McGrath cho Flannery.

Cuối cùng (Phát lại): Mayo 2-10 Antrim 2-8 (Công viên Croke, 29/8/1974) Mayo: Ivan Heffernan; Adrian Durkin, Seamus Reilly, John O hèMahony; bảng b vòng loại world cup 2022 châu á Ger Feeney, Con Moynihan, Johnny Culkin; Richie Bell (0-1), Ger Farragher; TED Webb (1-0)Thì JP Kean (0-8, hai giải phóng)Thì Michael Flannery (0-1); Michael Maloney, Des McGrath (1-0), Mick ‘Tick Higgins. Dự bị: Michael O hèMalley cho Durkin, Jimmy Burke cho Maloney. Video: [Phần 2] [Phần 3] [Phần 4] [Phần 5] [Phần 6] [Phần 7] [Phần 8]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 2-15 Galway 2-5 (Công viên Machale, 11/7/1974). Mayo: J Cuddy; S Sweeney, D Conway, J Collins; J Nally, V Ryan, M Connolly; W nally (0-1)Thì P Mohan (0-1); K Geraghty (0-5)Thì M Burke (0-2), S Moran; G Hennigan (1-1)Thì J Burke (0bảng b vòng loại world cup 2022 châu á-1)Thì P O hèToole (1-5).

Cuối cùng: Mayo 4-12 Roscommon 2-3 (Công viên Machale, 21/7/1974). Mayo: J Cuddy; S Sweeney, D Conway, J Gallagher; J Nally, V Ryan, M Connolly; W nally (0-1), P Mohan; K Geraghty (1-2)Thì M Burke (1-2)Thì S Moran (0-2); G Hennigan (1-1)Thì J Burke (1-1)Thì P O hèToole (0-2). Sub: M McCormack cho Mohan.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Mayo 3-10 Cavan 2-4 (Công viên Croke, 18/8/1974). Mayo: J Cuddy; S Sweeney, D Conway, J Gallagher; M Connolly, V Ryan, J Brennan; W nally (0-1), P Mohan; K Geraghty (0-4)Thì M Burke (0-1)Thì S Moran (1-0); G Hennigan (0-2)Thì J Burke (2-2), P O hèToole. Subs: J nally cho Connolly, M McCormack cho O hèToole.

Cuối cùng: Cork 1-10 Mayo 1-6 (Công viên Croke, 22/9/1974). Mayo: Joe Cuddy; Stephen Sweeney, Dominic Conway, John Gallagher; Eamonn Brett, Vincent Ryan, John Brennan; Willie Nally (0-1), Patsy Mohan; Kevin Geraghty (0-2, giải phóng), Michael Burke, Sean Moran (1-0); Ger Hennigan (0-1)Thì Jimmy Burke (0-2), Michael Mannion. Dự bị: John Nally cho Sweeney, Michael McCormack cho Mannion, George O hèReilly cho Hennigan.

Một suy nghĩ về "1974"

  1. Xin chào Willie Joe

    Hy vọng tất cả đều tốt với bạn. Đối với trận bán kết U2174 U21, điểm số được liệt kê phản ánh chiến thắng ở Dublin.
    Tôi nghĩ rằng Dubs đã hạ cánh 2-07 trong ngày thay vì 3-07

    Cảm ơn

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.