2008

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League

Mayo 0-14 Nuig 2-9 (Ballinrobe, 6/1/2008).Mayo: T Higgins;C Moran, BJ Padden, T Howley;C Cafferkey, L O hèMalley, K Higgins; J Gill (0-1)Thì P Gardiner (0-3); R haran, Một Dillon (0-2)Thì M Mullins (0-1); B Benson (0-1)Thì Một O hèMalley (0-5, 2 giải phóng)Thì J Prenty (0-1). Subs: S O hèShea cho Haran, một Higgins cho Moran.
Báo cáo đối sánh: [Mayo News]

Mayo 1-12 Sligo It 1-6 (Charlestown, 13/1/2008). Mayo: S Nallen; J Brogan, BJ Padden (0-1), Một higgins; D Geraghty, T Howley, K Higgins; P Gardiner, S O hèShea; J Gill, Một O hèMalley (0-1)Thì D Corrigan (0-1); M Mullins (0-2)Thì Một Dillon (0-5)Thì B Benson (1-2). Subs: J Kilcullen cho O hèShea, O hèShea cho Corrigan.
Báo cáo đối sánh: [Mayo News]

Roscommon 2-8 Mayo 2-14 (Ballinlough, 20/1/2008). Mayo: S Nallen; C Moran, BJ Padden, L O hèMalley; D Geraghty, T Howley, C Cafferky; S O hèShea, P Gardiner (0-1); J Gill (0-4), Một O hèMalley, Một Dillon (0-7); M Mullins (1-1)Thì E Varley (0-1)Thì B Benson (1-0). Subs: K Higgins cho D Geraghty, A Higgins cho C Cafferkey, J Kilcullen cho B Benson.
Báo cáo đối sánh: [Mayo News]

Liên đoàn bóng đá quốc gia Division 1

Derry 2-9 Mayo 1-9 (Công viên Celtic, 2/2/2008). Mayo: D Clarke, C Moran, BJ Padden, L O hèMalley, C Barrett (0-1), T Howley, K Higgins; S O hèShea, P Gardiner; J Gill, Một Dillon (0-2)Thì M Mullins (0-1); C mortimor (1-2)Thì Một O hèMalley (0-1)Thì Một Moran (0-2). Subs: T Cunniffe (cho C Moran), D Heaney (cho Gill), T Parsons (cho Padden).
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [Tạp chí Derry] [Ailen độc lập]

Mayo 0-16 Donegal 2-11 (Công viên McHale, 17/2/2008). Mayo: S Nallen; T Cunniffe, BJ Padden, L O hèMalley; C Barrett, T Howley, K Higgins (0-2); S O hèShea, P Gardiner; J Gill (0-2)Thì Một Dillon (0-3, một miễn phí), M Mullins; C mortimor (0-6, ba giải phóng)Thì Một O hèMalley (0-1)Thì Một Moran (0-1). Subs: D Heaney cho Cunniffe, T Parsons (0-1) Đối với O hèShea, một Kilcoyne cho một O hèMalley, T Mortimor cho Mullins.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [Ailen độc lập] [Điện báo Belfast]

Lào 1-13 Mayo 1-13 (Công viên O hèMoore, Portaoise, 1/3/2008). Mayo: D Clarke; T Cunniffe, BJ Padden, L O hèMalley; C Moran, T Howley, K Higgins; D Heaney, J Gill (0-1); P Gardiner (0-2)Thì Một Dillon (0-1)Thì M Mullins (0-1, miễn phí); C mortimor (0-2, một miễn phí)Thì Một O hèMalley (0-4)Thì A Moran (1-0, bút). Dự bị: T mortimor (0-1) Đối với Dillon, R McGarritty cho C Moran, A Kilcoyne (0-1) Đối với Mullins, K Conroy cho Padden.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [Nhà quảng cáo Mayo] [Laois dân tộc chủ nghĩa] [RTE] [Ailen độc lập]

Mayo 0-16 Kerry 1-12 (Công viên McHale, 16/3/2008). Mayo: D Clarke; T Cunniffe, K Conroy, L O hèMalley; D Heaney, T Howley, K Higgins; J Gill (0-1), R McGarritty; P Gardiner, Một Dillon (0-2, hai giải phóng), T Mortimor; C mortimor (0-7, năm giải phóng)Thì Một O hèMalley (0-5, một miễn phí)Thì Một Moran (0-1). Subs: C Boyle cho L O hèMalley, T Parsons cho Gill, P Harte cho Dillon.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Nhà quảng cáo Mayo] [Vuong quoc] [RTE] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập]

Kildare 2-8 Mayo 2-14 (Công viên St Conleth, Newbridge, 30/3/2008). Mayo: D Clarke, T Cunniffe (0-1), K Conroy, C Boyle; D Heaney, T Howley, K Higgins; R McGarritty (0-1)Thì T Parsons (1-0); J Gill, Một Dillon (0-2, hai giải phóng), T Mortimor; C mortimor (0-6, bốn giải phóng)Thì Một O hèMalley (0-3)Thì Một Moran (1-1). Subs: P Harte cho T mortimor (Inj.), M Ronaldson cho C Mortimor, B Moran cho Dillon.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [RTE] [Ailen độc lập]

Mayo 1-11 Galway 2-9 (Công viên McHale, 6/4/2008). Mayo: D Clarke; T cunniffe, K Conroy (0-1)Thì C Boyle (0-1); D Heaney (0-1), T Howley, K Higgins; R McGarritty, T Parsons (0-1); J Gill (0-1)Thì Một Dillon (0-1, miễn phí), P Harte; C mortimor (0-2, một miễn phí)Thì Một O hèMalley (0-3, giải phóng)Thì A Moran (1-0). Dự bị: B Moran cho Harte, P Kelly cho Cunniffe, M Ronaldson cho B Moran.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [Người phương Tây] [Nhà quảng cáo Galway] [RTE] [Ailen độc lập]

Tyrone 0-15 Mayo 0-13 (Công viên Healy, Omagh, 13/4/2008). Mayo: D Clarke; T Cunniffe, K Conroy, C Boyle; D Heaney, T Howley, K Higgins; R McGarritty, T Parsons (0-2); J Gill, một Dillon, một Campbell; C mortimor (0-6, ba giải phóng)Thì Một O hèMalley (0-4, một miễn phí), Một Moran. Subs: P Kelly cho Cunniffe (Inj.), M Mullins cho Dillon, A Higgins cho Heaney, M Ronaldson (0-1) Đối với Gill, B Benson cho Campbell.
Báo cáo khớp: [Mayo News] [RTE] [Ailen độc lập]

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT: Mayo 3-11 Sligo 0-7 (Công viên McHale, 22/6/2008). Mayo: David Clarke; Colm Boyle, Kieran Conroy, Keith Higgins; Tom Cunniffe, David Heaney, James Nallen; Ronan McGarritty, Tom Parsons (0-2); Peadar Gardiner, Pat Harte (1-1, mục tiêu từ một hình phạt)Thì Trevor Mortimor (1-0); Conor Mortimor (0-5)Thì Austin O hèMalley (0-2), Andy Moran. Dự bị: Aidan Kilcoyne (1-1) Đối với Gardiner, BJ Padden (cho O hèMalley), Mickey Mullins cho Trevor Mortimor, Mark Ronaldson cho Conor Mortimor.

Báo cáo khớp: [RTE] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Mayo News] [Sligo Weekender] [Video nổi bật]

CUỐI CÙNG: Mayo 1-14 Galway 2-12 (Công viên McHale, 13/7/2008). Mayo: David Clarke; Keith Higgins, Kieran Conroy, Colm Boyle; Tom Cunniffe, David Heaney, James Nallen; Ronan McGarritty (0-1), Tom Parsons; Alan Dillon (0-7, năm giải phóng)Thì Pat Harte (0-1)Thì Trevor Mortimor (0-1); Conor Mortimor (0-2), Austin O hèMalley, Andy Moran. Dự bị: Aidan Kilcoyne (1-0) Đối với T Mortimor, Aidan Higgins và Peadar Gardiner cho Boyle và Conroy, BJ Padden (0-2) Đối với O hèMalley, Mark Ronaldson cho Parsons.

Báo cáo khớp: [RTE] [Ailen độc lập] [Mayo News]

Vòng loại All-Ireland

Vòng 3: Tyrone 0-13 Mayo 1-9 (Công viên Croke, 2/8/2008). Mayo: David Clarke; Keith Higgins, Tom Cunniffe, Trevor Howley; Peadar Gardiner, James Nallen, Aidan Higgins; David Heaney, Tom Parsons; Andy Moran, Pat Harte, BJ Padden (0-2); Conor Mortimor (1-4, 3 giải phóng)Thì Alan Dillon (0-3, giải phóng), Aidan Kilcoyne. Dự bị: Trevor Mortimor cho Harte (nửa thời gian), Aidan Campbell cho Kilcoyne, Pat Kelly cho Howley, Ronan McGarritty cho Moran.

Báo cáo khớp: [RTE] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Mayo News] [Người phương Tây]

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT: Mayo 1-16 Leitrim 1-5 (Công viên Machale, 22/3/2008). Mayo: Shane Nallen; Donal Vaughan (0-1), Ger Cafferkey, Colm English; Chris Barrett (0-2), Tom Cunniffe, James Burke (0-1); Seamus O hèShea, Tom Parsons; Aidan Campbell (0-4, 2 giải phóng)Thì Brian Gallagher (0-1)Thì Jason Doherty (1-2); Thady Gavin (0-4, 2 giải phóng), Kieran Sweeney, Martin Rafter. Dự bị: Mikey Sweeney (0-1) Đối với Kieran Sweeney, Neil Douglas cho Rafter, Padraic Healy cho tiếng Anh, Dermot O hèConnor cho Barrett, Sean Kelly cho Gallagher.

CUỐI CÙNG: Roscommon 0-14 Mayo 1-14 (Pairc Naomh Brid, Kiltoom, 9/4/2008). Mayo: Shane Nallen; Donal Vaughan (0-1), Ger Cafferkey, Colm English; Chris Barrett, Tom Cunniffe, James Burke (0-1); Seamus O hèShea, Tom Parsons (0-1); Aidan Campbell (0-7, 3 giải phóng), Brian Gallagher, Kieran Sweeney; Mikey Sweeney (1-1, điểm miễn phí)Thì Jason Doherty (0-2), Martin Rafter. Dự bị: Padraic O hèConnor (0-1) Đối với Rafter, Dermot O hèConnor cho tiếng Anh, Neil Douglas cho Gallagher, Thady Gavin cho Padraic O hèConnor (máu).

Giải vô địch All-Ireland

BÁN KẾT: Kerry 1-9 Mayo 1-7 (Công viên MacDonagh, Nenagh, 19/4/2008). Mayo: Shane Nallen; Tiếng Anh Colm, Ger Cafferkey, Donal Vaughan; Chris Barrett, Tom Cunniffe (0-1), James Burke; Seamus O hèShea (0-1)Thì Tom Parsons (0-1); Thady Gavin, Brian Gallagher, Kieran Sweeney; Mikey Sweeney (1-1), Jason Doherty, Padraic O hèConnor (0-3, 1 miễn phí). Subs: Aidan Campbell cho Gavin, Kevin McLoughlin cho tiếng Anh, Neil Douglas cho Gallagher.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Quả tứ kết (Round Robin): Mayo 0-12 Roscommon 0-8 (Công viên Machale, 17/5/2008). Mayo: Robert Hennelly; Shane McHale, Kevin Keane, David Dolan; Cathal Freeman, Dara Quinn, Shane Nally; Alex Corduff, James Cafferty; Dean Gavin (0-1)Thì Aidan O hèShea (0-2), Ciaran Charlton; Aidan Walsh (0-3, 2 giải phóng)Thì Raymond Geraghty (0-2)Thì Daniel O hèHara (0-4). Dự bị: David Drake cho Charlton, John Carney cho Corduff.

Bán kết: Mayo 1-13 Sligo 0-7 (Công viên Machale, 28/6/2008). Mayo: Robert Hennelly; Shane McHale, Kevin Keane, David Dolan; Cathal Freeman (0-2), Dara Quinn, Shane Nally; Alex Corduff (0-1), James Cafferty; David Drake, Aidan O hèShea (0-2), Ultan Crowe; Daniel O hèHara, Aidan Walsh (1-6)Thì Raymond Geraghty (0-1). Subs: Eoghan Reilly cho Quinn, Dean Gavin (0-1) Đối với Crowe, Ger McDonagh cho O hèHara, Louis Cawley cho Geraghty, John Broderick cho Cafferty.

Cuối cùng: Mayo 0-10 Roscommon 0-7 (Công 24h bongs da viên Machale, 13/7/2008). Mayo: Robert Hennelly; Shane McHale, Kevin Keane, David Dolan; Cathal Freeman (0-1), Eoghan Reilly, Shane Nally; Alex Corduff (0-1)Thì James Cafferty (0-1); Ultan Crowe, Aidan O hèShea (0-1, miễn phí), David Drake; Daniel O hèHara (0-1)Thì Aidan Walsh (0-3, 1 miễn phí)Thì Raymond Geraghty (0-2). Dự bị: Dean Gavin cho Crowe, John Broderick cho McHale, Ger McDonagh cho Drake, John Carney cho Corduff, Louis Cawley cho O hèHara.

Loạt All-Ireland

Quả tứ kết: Mayo 1-12 Monaghan 0-9 (Pearse Park, Longford). Mayo: Robert Hennelly; John Broderick, Kevin Keane, David Dolan; Cathal Freeman (0-2), Eoghan Reilly, Shane Nally; Alex Corduff (0-1)Thì James Cafferty (0-1); Dean Gavin, Aidan O hèShea (0-2)Thì David Drake (0-1); Daniel O 24h bongs da hèHara (1-1)Thì Aidan Walsh (0-3, 2 giải phóng), Raymond Geraghty (0-1). Dự bị: Shane McHale cho Reilly, Ger McDonagh cho Gavin, Dara Quinn cho Drake, Ciaran Charlton cho Corduff, John Carney cho Keane, Brian Fahy cho Quinn, Dean Gavin cho Charlton.

BÁN KẾT: Mayo 1-7 Kerry 0-10 (Công viên Croke, 24/8/2008). Mayo: Robert Hennelly; David Dolan, Kevin Keane, John Broderick; Shane McHale (1-0), Eoghan Reilly, Shane Nally; James Cafferty (0-3), Ger McDonagh; Cathal Freeman (0-1), Aidan O hèShea, Raymond Geraghty; Daniel O hèHara, Aidan Walsh (0-3, 2 giải phóng), Alex Corduff. Dự bị: Louis Cawley cho O hèHara, Dean Gavin cho Corduff, John Carney cho Cawley.

Bán kết (Phát lại): Mayo 3-13 Kerry 1-9 (Khu vực Gaelic, Limerick, 30/8/2008). Mayo: Robert Hennelly; David Dolan, Kevin Keane, John Broderick; Shane McHale, Eoghan Reilly, Shane Nally (0-1); James Cafferty, Ger McDonagh; Cathal Freeman (0-2)Thì Aidan O hèShea (0-1)Thì Raymond Geraghty (0-3); John Carney, Aidan Walsh (1-6, 5 giải phóng)Thì Alex Corduff (1-0). Dự bị: Dean Gavin (1-0) Đối với Carney, Daniel O hèHara cho Corduff, Brian Fahy cho McDonagh.

CUỐI CÙNG: Mayo 0-14 Tyrone 0-14 (Công viên Croke, 21/9/2008). Mayo: Robert Hennelly; David Dolan, Kevin Keane, John Broderick; Shane McHale, Eoghan Reilly, Shane Nally (0-1); James Cafferty, Ger McDonagh; Ciaran Charlton, Aidan O hèShea (0-2)Thì?Cathal Freeman (0-4); Raymond Geraghty (0-1)Thì?Aidan Walsh (0-4, 3 giải phóng)Thì Alex Corduff (0-1). Dự bị: Dean Gavin (0-1) Đối với Charlton, Daniel O hèHara cho Geraghty.

Cuối cùng (phát lại): Tyrone 1-20 Mayo 1-15, sau khi thêm thời gian (Pearse Park, Longford, 27/9/2008). Mayo: Robert Hennelly; David Dolan, Kevin Keane, John Broderick; Shane McHale, Eoghan Reilly (0-1)Thì Shane Nally (0-2); James Cafferty (0-1), Ger McDonagh; Cathal Freeman, Aidan O hèShea (0-3, 2 giải phóng)Thì Raymond Geraghty (0-1); Ciaran Charlton,?Aidan Walsh (0-6, giải phóng)Thì Alex Corduff (1-0). Dự bị: Daniel O hèHara (0-1)?Đối với Charlton, John Carney cho McHale.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.