1954

Kết quả bóng đá cao cấp

1953/4 NFL Division II

Meath 1-4 3-8 tháng 5 (Pairc DiquiteAnn, Navan, 7/2/1954). Tháng 5: S Wynne; J Forde, P Prendergast, S Flanagan; f Fleming, J McAndrew, E Moriarty; J Nallen, P irwin (0-1); M Flanagan, P Carney (0-6, hai giải phóng), JJ McGowan; T langan (3-1), J McDagh, P Solan.

Ngày 1-11 Cavan 1-3 (Công viên Machale, 28/2/1954). Tháng 5: S Wynne; S Forde, P Prendergast, S Flanagan; f Fleming, J McAndrew, E Moriarty; J Nalen (0-1)Thì P irwin (0-1); S O hèDonnell (0-1)Thì P Carney (0-6, năm giải phóng)Thì JJ McGowan (0-1); M Flanagan (1-1), Langan, J McDanagh.

Bán kết: 0-11 Dublin 0-7 (Công viên Croke, 25/4/1954). Tháng 5: S Wynne; J Forde, P Prendergast, S Flanagan; f Fleming, J McAndrew, E Moriarty; J Ninen, P Irwin; S O hèDonnell, P Carney (0-7, bốn miễn phí và ’50)), E Mà; M Flanagan, T langan (0-3)Thì D O hèNeill (0-1).

Chung kết: 2-10 Carlow 0-3 (Công viên Croke, 9/5/1954). Tháng 5: S Wynne, J Forde, P Prendergast, S Flanagan, F Fleming, J McAndrew, E Moriarty; J Nallen, P Irwin, S O hèDonnell, P Carney (0-4, hai giải phóng)Thì E Mà (0-1)Thì M Flanagan (1-1)Thì T langan (1-4), D O hèNeill.

Giải vô địch Connacht

Vòng đầu tiên: 4-9 tháng 5 Roscommon 1-7 (Công viên Machale, 13/6/1954). Tháng 5: S Wynne, J Forde, P Prendergast, S Flanagan, F Fleming, J McAndrew, E Moriarty; P irwin (0-1), J Nalen; F leonard, T langan (0-3), S O hèDonnell; M Flanagan (2-1)Thì D O hèNeill (1-3, hai giải phóng)Thì P Solan (1-1).

Bán kết: Galway 2-4 tháng 5 1-5 (Sân vận động Tuam, 4/7/1954). Tháng 5: S Wynne, J Forde, P Prendergast, S Flanagan, F Fleming, J McAndrew, E Moriarty; P Irwin, J Nallen; F leonard, T langan (0-1)Thì S O hèDonnell (0-1); M Flanagan, D O hèNeill (0-3), P Solan. Dự bị: O hèKeeffe cho Leonard, JJ McGowan cho Irwin. [Mục tiêu có thể là một người không biết gì O.G.

1954/5 NFL Division II

Mayo 3-5 Longford 1-4 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 10/10/1954). Mayo: S Wynne; J Forde, W Casey, S Flanagan; G O hèKeeffe, J McAndrew, E Moriarity; J McDonagh, G Keyes; P Solan (0-2)Thì E Mà (0-1)Thì M Stewart; J Nealon (1-0)Thì T langan (2-1)Thì JJ McGowan (0-1).

Mayo 2-1 Meath 2-7 (Công viên Machale, 5/12/1954). Mayo: M Corkery; J Forde, P Prendergast, S Flanagan; E Mess Mitchey, H Dixon, E Moriarty; W Casey, P Irwin; M Stewart, T langan (1-0)Thì S O hèDonnell (0-1); M Flanagan, D O hèNeill, P Solan (1-0). Subs: G O hèKeeffe cho O hèDonnell, J McDonagh cho Casey, s Downes cho Stewart.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Galway 3-5 Mayo 2-13 (Sân vận động Tuam, 4/7/1954). Mayo: J Foye; M McDermott, J Jennings, F Fahy; W Joyce, P McManamon, N Mongan; D Keane, M Stewart (0-1); P McDermott, T treacy (0-1)Thì C McDonnell (0-8, bốn giải phóng); V Kilcullen (0-1)Thì M Kennedy (0-1)Thì P Creighton (2-1). Subs: B Solan cho McDermott, D Healy.

Cuối cùng: Mayo 9-16 Sligo 0-4 (Sân vận động Tuam, 18/7/1954). Mayo: J Foye; M McDermott, J Jennings, F Fahy; W Joyce, P McManamon, N Mongan; D Keane (1-0)Thì M Stewart (2-1); J Lowry (0-4)Thì T treacy (2-4)Thì C McDonnell (0-1); V kilcullen, M Kennedy (3-3)Thì P Creighton (0-3). [Một mục tiêu không được phân bổ trong các báo cáo trận đấu]

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Dublin 3-12 Mayo 0-7 (Pearse Park, Longford, 22/8/1954). Mayo: J Foye; J Kilgallon, J Jennings, F Fahy; W Joyce (0-1), P McManamon, N Mongan; D Keane, M Stewart (0-1); J Lowry, T treacy (0-2)Thì C McDonnell (0-2, một miễn phí); V kilcullen, M Kennedy (0-1), P Creighton. Sub: B Solan cho Lowry.

Một suy nghĩ về "1954"

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.