2012

Kết quả bóng đá cao cấp

FBD Connacht League, Nhóm 2

Mayo 0-10 Leitrim 0-6?(Ballyhaunis, 8/1/2012). Mayo: David Clarke; Shane McHale, Eoghan Reilly, Lee Keegan; Peadar Gardiner, Donal Vaughan,?Colm Boyle (0-1); Barry Moran, Seamus O hèShea; Kevin McLoughlin, Pat Harte,?Danny Kirby (0-1);?Enda Varley (0-4, ba giải phóng)Thì?Darren Coen (0-2), Michael Conroy. Dự bị:?Conor Mortimer (0-2, một miễn phí)?Đối với Harte, Ger Cafferkey cho McHale, Richie Feeney cho McLoughlin.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Câu lạc bộ Mayo Dublin]

Mayo 4-11 GMIT 0-11?(Ballinrobe, 15/1/2012). Mayo: David Clarke; Eoghan Reilly, Ger Cafferkey, Michael Walsh;?Peadar Gardiner (0-1), Keith Higgins, Lee Keegan; Barry Moran, Pat Harte;?Conor O hèShea (0-1)Thì?Darren Coen (0-1), Kevin McLoughlin;?Evan Regan (0-1)Thì?Danny Kirby (4-1)Thì?Conor Mortimer (0-6, bốn giải phóng). Dự bị: Jason Gibbons cho Harte, Alan Feeney cho Reilly, Enda Varley cho Regan, Seamus O hèShea cho Conor O hèShea.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Tin nóng hổi] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Mayo News]

Roscommon 1-9 Mayo 0-14?(Ballinlough, 22/1/2012). Mayo:?David Clarke (0-1, A xông45); Keith Higgins, Shane McHale, Lee Keegan; Richie Feeney, Donal Vaughan, Chris Barrett;?Seamus O hèShea (0-1), Jason Gibbons; Kevin McLoughlin,?Alan Dillon (0-1)Thì?Pat Harte (0-1);?Alan Freeman (0-2)Thì?Barry Moran (0-1)Thì?Conor Mortimer (0-6, ba giải phóng). Dự bị: Conor Campbell cho Clarke, Michael Walsh cho Higgins, Alan Feeney cho Vaughan,?Andy Moran (0-1)?Đối với McLoughlin, Cillian O hèConnor cho Mortimer.
Báo cáo khớp: [Hogan đứng] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Roscommon Herald]

Chung kết về nhà:?Mayo 0-14 Nuig 0-4?(Công viên McHale, 27/1/2012). Mayo: David Clarke; Keith Higgins, Ger Cafferkey,?Lee Keegan (0-1); Peadar Gardiner, Donal Vaughan, Richie Feeney;?Barry Moran (0-1), Aidan O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-1), Alan Dillon, Pat Harte;?Alan Freeman (0-3, hai giải phóng)Thì?Andy Moran (0-3)Thì?Conor Mortimer (0-5, bốn giải phóng). Sub: Seamus O hèShea cho Aidan O hèShea, Cillian O hèConnor cho Andy Moran, Eoghan Reilly cho Cafferkey, Colm Boyle cho Feeney, Evan Regan cho Freeman.
Báo cáo khớp: [Nhà quảng cáo Mayo] [Tin nóng hổi] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Joe.ie] [Mayo News]

CUỐI CÙNG:?Không được chơi như Mayo không thể thực hiện được trận đấu.

Bộ phận NFL một

Laois 0-8 Mayo 1-11?(Công viên O hèMoore, 4/2/2012). Mayo: David Clarke; Lee Keegan, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Peadar Gardiner, Donal Vaughan, Richie Feeney; Seamus O hèShea, Pat Harte; Kevin McLoughlin,?Alan Freeman (1-2)Thì?Alan Dillon (0-1);?Conor Mortimer (0-5, ba giải phóng)Thì?Barry Moran (0-1), Andy Moran. Dự bị: Eoghan Reilly cho Cafferkey, Jason Doherty cho Harte,?Enda Varley (0-2)?Đối với Andy Moran, Danny Geraghty cho O hèShea.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Ailen độc lập] [Tin nóng hổi] [Nhà quảng cáo Mayo] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Mayo News]

Mayo 0-5 Dublin 0-8?(bị bỏ rơi ở một nửa thời gian do sương mù)?(Công viên McHale, 11/2/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Eoghan Reilly, Keith Higgins; Peadar Gardiner, Donal Vaughan, Lee Keegan; Barry Moran, Aidan O hèShea; Kevin McLoughlin,?Cillian O hèConnor (0-1, miễn phí), Alan Dillon;?Conor Mortimer (0-2, giải phóng), Alan Freeman,?Enda Varley (0-2). Sub: Richie Feeney cho Gardiner.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Mayo News]

Armagh 0-11 Mayo 1-14?(Khu vực thể thao, Armagh, 3/3/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Richie Feeney, Donal Vaughan,?Lee Keegan (0-1); Aidan O hèShea, Barry Moran;?Alan Freeman (0-5, bốn giải phóng), Alan Dillon, Jason Doherty;?Conor Mortimer (0-4, ba giải phóng)Thì?Andy Moran (1-0)Thì?Enda Varley (0-4). Subs: Seamus O hèShea cho Barry Moran, Colm Boyle cho Keane, Pat Harte cho Andy Moran.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [BBC] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Nhà quảng cáo Mayo] [Chủ nhật độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Điện báo Belfast] [Connaught Telegraph]

Mayo 0-11 xuống 1-13?(Công viên McHale, 11/3/2012). Mayo: Robert Hennelly; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Richie Feeney, Donal Vaughan, Lee Keegan; Aidan O hèShea, Barry Moran;?Alan Dillon (0-2)Thì?Alan Freeman (0-2, giải phóng), Jason Doherty;?Conor Mortimer (0-6, giải phóng)Thì?Andy Moran (0-1), Enda Varley. Subs: Seamus O hèShea cho Doherty, Michael Conroy cho Varley, Pat Harte cho Freeman, Peadar Gardiner cho Feeney.
Báo cáo khớp: [BBC] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

Donegal 0-17 Mayo 1-7?(Công viên Fr Tierney, Ballyshannon, 18/3/2012). Mayo:?David Clarke (0-1, A xông45); Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Peadar Gardiner, Donal Vaughan, Lee Keegan; Seamus O hèShea, Barry Moran;?Kevin McLoughlin (0-1), Andy Moran,?Alan Dillon (0-1);?Conor Mortimer (0-3, giải phóng), Alan Freeman,?Enda Varley (1-0). Dự bị: Pat Harte cho Freeman, Richie Feeney cho Keegan (Inj.), Cillian O hèConnor cho Varley, Jason Doherty cho McLoughlin,?Michael Conroy (0-1)?cho Mortimer.
Báo cáo khớp: [BBC] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Mayo News] [Đảng Dân chủ Donegal] [Tin tức Donegal] [Donegal hàng ngày] [Connaught Telegraph] [Mayo News]

Mayo 0-13 Cork 0-14?(Công viên McHale, 25/3/2012). Mayo: David Clarke; Colm Boyle, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan,?Donal Vaughan (0-1), Shane McHale; Seamus O hèShea, Barry Moran;?Kevin McLoughlin (0-1), Cillian O hèConnor,?Alan Dillon (0-2);?Alan Freeman (0-1)Thì?Andy Moran (0-2)Thì?Michael Conroy (0-2). Dự bị: Peadar Gardiner cho Keegan,?Conor Mortimer (0-3, một miễn phí)?Đối với O hèConnor, Daniel Geraghty cho O hèShea,?Jason Doherty (0-1)?Đối với Conroy, Aidan Campbell cho Boyle.
Báo cáo khớp: [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hogan đứng] [Thời các trận đấu của đội tuyển việt nam đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Cork Gaa]

Mayo 0-20 Dublin 0-8?(Công viên McHale, 31/3/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Shane McHale, Keith Higgins; Lee Keegan,?Donal Vaughan (0-2), Colm Boyle;?Aidan O hèShea (0-1), Daniel Geraghty; Kevin McLoughlin, Andy Moran,?Alan Dillon (0-4);?Conor Mortimer (0-8, năm giải phóng)Thì?Barry Moran (0-1)Thì?Michael Conroy (0-4). Dự bị: Jason Doherty cho Barry Moran, Peadar Gardiner cho Vaughan, Cillian O hèConnor cho Conroy, Aidan Campbell cho Dillon, Jason Gibbons cho Geraghty.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Nhà quảng các trận đấu của đội tuyển việt nam cáo Mayo] [Gaa.ie] [Rté] [Chủ nhật độc lập] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Điểm số?- như nó đã diễn ra] [Hành động81.com?- phân tích] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Hill16.ie] [Buổi tối Herald] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

Kerry 1-12 Mayo 1-12?(Công viên Stack Austin, Tralee, 8/4/2012). Mayo:?David Clarke (0-1, A xông45); Eoghan Reilly, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan, Donal Vaughan, Danny Geraghty; Jason Gibbons, Aidan O hèShea;?Kevin các trận đấu của đội tuyển việt nam McLoughlin (0-2)Thì?Andy Moran (0-1)Thì?Alan Dillon (0-1);?Cillian O hèConnor (0-6, giải phóng)Thì?Jason Doherty (1-1), Michael Conroy. Dự bị: Kevin Keane cho Reilly, Conor Mortimer cho Conroy, Evan Regan cho O hèConnor, Shane McHale cho Doherty.
Báo cáo khớp: [Rté] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Kerry Gaa]

BÁN KẾT:?Mayo 2-15 Kerry 1-17?Sau các trận đấu của đội tuyển việt nam khi thêm thời gian (Công viên Croke, 15/4/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey,?Keith Higgins (0-1); Lee Keegan, Donal Vaughan,?Colm Boyle (1-1); Barry Moran, Jason Gibbons; Kevin McLoughlin,?Andy Moran (0-1)Thì?Alan Dillon (0-2);?Conor Mortimer (0-7, bốn giải phóng), Jason Doherty, Michael Conroy. Dự bị:?Pat Harte (1-0, hình phạt)?Đối với Doherty, Enda Varley cho Conroy,?Richie Feeney (0-1)?cho Gibbons,?Cillian O hèConnor (0-2, một miễn phí)?Đối với Mortimer, Daniel Geraghty cho Barry Moran, Aidan Campbell cho Harte (ET).
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Hogan đứng] [Hành động81.com?- phân tích] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Joe.ie] [Một spailpín fánach] [Mayo News] [Kerry Gaa] [Điện báo Belfast] [Connaught Telegraph]

CUỐI CÙNG:?Cork 2-10 Mayo 0-11?(Công viên Croke, 29/4/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey,?Keith Higgins (0-1); Lee Keegan,?Donal Vaughan (0-1), Colm Boyle; Barry Moran, Jason Gibbons;?Kevin McLoughlin (0-1)Thì?Andy Moran (0-1), Alan Dillon;?Conor Mortimer (0-1, miễn phí);?Cillian O hèConnor (0-6, năm giải phóng), Michael Conroy. Dự bị: Pat Harte cho Gibbons, Enda Varley cho Conroy, Daniel Geraghty cho Barry Moran, Jason Doherty cho O hèConnor, Richie Feeney cho Dillon.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Hành động81.com?- phân tích] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Một spailpín fánach] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News]

Giải vô địch Connacht

BÁN KẾT:?Mayo 4-20 Leitrim 0-10?(Công viên McHale, 24/6/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey,?Keith Higgins (0-1);?Lee Keegan (0-1), Donal Vaughan, Colm Boyle;?Barry Moran (0-1)Thì?Danny Geraghty (0-1);?Kevin McLoughlin (1-2)Thì?Cillian O hèConnor (0-6, giải phóng)Thì?Alan Dillon (0-3);?Alan Freeman (1-0)Thì?Andy Moran (2-0), Jason Doherty. Dự bị: Richie Feeney cho Boyle,?Ronan McGarrity (0-1)?cho Geraghty,?Conor Mortimer (0-2, một miễn phí)?cho Freeman,?Michael Conroy (0-1)?cho Doherty,?Enda Varley (0-1)?cho Andy Moran.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Nhà quảng cáo Mayo] [Rté] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Điểm số] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

CUỐI CÙNG:?Mayo 0-12 Sligo 0-10?(Công viên Hyde, 15/7/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins;?Colm Boyle (0-1), Donal Vaughan,?Lee Keegan (0-1);?Barry Moran (0-1)Thì?Danny Geraghty (0-1); Kevin McLoughlin,?Cillian O hèConnor (0-3, hai giải phóng, một 45)Thì?Alan Dillon (0-2);?Enda Varley (0-1, miễn phí)Thì?Andy Moran (0-1), Jason Doherty. Dự bị:?Aidan O hèShea (0-1)?cho Geraghty; Michael Conroy cho Varley, Alan Freeman cho Doherty.
Báo cáo khớp: [Gaa.ie] [Rté] [Điểm số] [Hogan đứng] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Nhà quảng cáo Mayo] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Nhà vô địch Sligo] [Roscommon Herald]

Loạt All-Ireland

TỨ KẾT?Mayo 3-18 xuống 2-9?(Công viên Croke, 4/8/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins;?Lee Keegan (0-1), Donal Vaughan, Colm Boyle; Barry Moran,?Aidan O hèShea (0-1);?Kevin McLoughlin (0-2)Thì?Cillian O hèConnor (0-7, sáu giải phóng)Thì?Alan Dillon (0-4);?Michael Conroy (2-1)Thì?Andy Moran (0-1)Thì?Jason Doherty (1-0). Dự bị: Alan Freeman cho Andy Moran, Richie Feeney cho Doherty,?Enda Varley (0-1)?Đối với Conroy, Jason Gibbons cho O hèShea, Chris Barrett cho Boyle.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Nhà quảng cáo Mayo] [Chủ nhật độc lập] [Rté] [BBC] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Hành động81.com?- phân tích] [Người kiểm tra Ailen] [Ailen độc lập] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

BÁN KẾT:?Mayo 0-19 Dublin 0-16?(Công viên Croke, 2/9/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins; Lee Keegan, Donal Vaughan, Chris Barrett;?Barry Moran (0-1), Aidan O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-2)Thì?Jason Doherty (0-1)Thì?Alan Dillon (0-3);?Enda Varley (0-2, một miễn phí)Thì?Cillian O hèConnor (0-7, ba ‘45, ba giải phóng)Thì?Michael Conroy (0-1). Dự bị:?Richie Feeney (0-1)?Đối với Keegan, Alan Freeman cho Varley (Blood), Colm Boyle cho McLoughlin (máu), Jason Gibbons cho Feeney, Shane McHale cho Keane, Kevin McLoughlin cho Doherty,?Seamus O hèShea (0-1)?cho Aidan O hèShea.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Tin nóng hổi] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hành động81.com?- phân tích] [Buổi tối Herald] [Điện báo Belfast] [Một spailpín fánach] [Mayo News] [Connaught Telegraph]

CUỐI CÙNG:?Donegal 2-11 Mayo 0-13?(Công viên Croke, 23/9/2012). Mayo: David Clarke; Kevin Keane, Ger Cafferkey, Keith Higgins;?Lee Keegan (0-1), Donal Vaughan, Colm Boyle; Barry Moran, Aidan O hèShea;?Kevin McLoughlin (0-2), Jason Doherty, Alan Dillon;?Enda Varley (0-2, giải phóng)Thì?Cillian O hèConnor (0-5, giải phóng)Thì?Michael Conroy (0-1). Subs: Alan Freeman cho Doherty,?Jason Gibbons (0-1)?cho conroy,?Richie Feeney (0-1)?Đối với Varley, Seamus O hèShea cho Moran.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [BBC] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Điện báo Belfast] [Tin nóng hổi] [Hogan đứng] [Nhà quảng cáo Mayo] [Hành động81.com] [Một spailpín fánach] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Donegal hàng ngày]

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

VÒNG SƠ KHẢO:?Mayo 1-14 Galway 0-15?(sau khi thêm thời gian) (Công viên McHale, 14/3/2012). Mayo: Paul Mannion; Michael Walsh, Niall Freeman, David Gavin; Caolan Crowe, Shane McDermott,?Michael Forde (0-1); Daniel Kirby, Danny Geraghty; Andrew Farrell, Aidan Walsh,?Conor O hèShea (1-0);?Evan Regan (0-2, một miễn phí)Thì?Cillian O hèConnor (0-9, bảy giải phóng)Thì?Darren Coen (0-2). Dự bị: James Shaughnessy cho Farrell, Brendan Harrison cho Gavin, Conor Walsh cho Coen (ET), Austin O KhănToole cho Shaughnessy (ET).
Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Nhà quảng cáo Mayo] [Tuam Herald]

BÁN KẾT:?Roscommon 1-11 Mayo 0-10?(Kiltoom, 21/3/2012). Mayo: Paul Mannion; Michael Walsh, Niall Freeman, David Gavin; Caolan Crowe, Shane McDermott, Micheál Forde; Brendan Harrison, Daniel Geraghty; Andrew Farrell,?Aidan Walsh (0-1, xông45), Darren Coen;?Evan Regan (0-2, một miễn phí)Thì?Cillian O hèConnor (0-3, giải phóng)Thì?Conor O hèShea (0-3). Dự bị:?James Shaughnessy (0-1, miễn phí)?Đối với Harrison, Daniel Kirby cho Farrell, Conor Walsh cho Darren Coen, Austin O hèToole cho Regan.
Báo cáo khớp: [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Hogan đứng] [Nhà quảng cáo Mayo] [Roscommon Herald]

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 1-6 Sligo 0-6 (Công viên McHale, 24/6/2012). Mayo: Conor O hèMalley; David McHale, Sean Moran, Kevin Lynch; Patrick Durcan, Cian Burke,?Michael Plunkett (0-1); Brian Mullen,?Adam Gallagher (1-2, bàn thắng và hai giải phóng);?Eoghan Lavin (0-2, giải phóng), Stephen Coen, Diarmuid O hèConnor; Darren Duffy, Shane Hennelly,?Sean Regan (0-1). Dự bị: Conor Byrne cho Duffy, James Quinn cho Lavin.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Sligo Weekender]

Cuối cùng: Roscommon 0-10 Mayo 0-8 (Công viên Hyde, 15/7/2012). Mayo: C O hèMalley; D McHale, S Moran, K Lynch (0-1); P Durcan, C Burke, M Plunkett; B Mullen, một Gallagher (0-6, 4F); E Lavin, S Coen, D O hèConnor; D Duffy, S Hennelly, S Regan. Subs: D Duffy cho e lavin; J Geraghty cho D Mchale, J Quinn (0-1) cho S Regan; R Coleman cho B Mullen.
Báo cáo khớp: [Điểm số] [Mayo News] [Roscommon Herald] [Hogan đứng]

Loạt All-Ireland

Quả tứ kết: Mayo 0-19 Tipperary 1-8 (Công viên Croke, 4/8/2012). Mayo: Conor O hèMalley; Joe Geraghty, Sean Moran, Michael Plunkett; Patrick Durcan (0-2), Cian Burke (0-1), Kevin Lynch; Brian Mullen,?Adam Gallagher (0-4, 3 giải phóng);?Eoghan Lavin (0-3, hai giải phóng, một, Stephen Coen,?Diarmuid O hèConnor (0-2);?James Quinn (0-3), Sean Regan,?Shane Hennelly (0-2). Subs: R Coleman cho Hennelly,?Conor Byrne (0-1)?cho regan,?Darren Duffy (0-1)?Đối với Mullen, Shane Hennelly cho Lavin, Val Roughneen cho Coleman.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Ailen độc lập] [Thời đại Ailen] [Người kiểm tra Ailen] [Hogan đứng] [Mayo News] [Connaught Telegraph] [Điện báo Belfast]

BÁN KẾT:?Meath 2-10 Mayo 1-11?(Công viên Croke, 26/8/2012). Mayo: Conor O hèMalley; Joe Geraghty, Sean Moran, Michael Plunkett;?Patrick Durcan (0-1), Cian Burke, Kevin Lynch; Brian Mullen,?Adam Gallagher (0-3, một miễn phí);?Eoghan lavin (0-2, một miễn phí, một, 45)Thì?Stephen Coen (0-2)Thì?Diarmuid O hèConnor (1-0);?James Quinn (0-1)Thì?Sean Regan (0-1)Thì?Shane Hennelly (0-1). Dự bị: Conor Byrne cho Regan; Darren Duffy cho Lavin, David McHale cho O hèConnor, Sean Regan cho Quinn.
Báo cáo khớp: [Âm thanh] [Gaa.ie] [Rté] [Nhà quảng cáo Mayo] [Trên điểm đen] [Điểm số] [Hogan đứng] [Thời đại Ailen] [Ailen độc lập] [Người kiểm tra Ailen] [Hành động81.com?- phân tích] [Mayo News] [Biên niên sử Meath]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.