1956

Kết quả bóng đá cao cấp

1955/6 NFL Division II

Sligo 2-6 tháng 5 1-4 (Công viên Markievicz, 5/2/1956).Tháng 5: Hoặc O hèNeill;W Shannon, W Casey, S Flanagan;J Fleming, E Moriarty, J O hèKeeffe;J Nallen, B McLoughlin; M Stewart (0-1), D O hèNeill, S Bunderrig (0-1);S O hèDonnell, P Gavin (1-0)Thì E Rowley (0-2).

3-13 tháng 5 Longford 1-3 (Công viên James Stephens, Ballina, 26/2/1956).Tháng 5: Hoặc O hèNeill;W Shannon, W Casey, S Flanagan;J O hèKeeffe, P Gavin, B Keane; J Nalen (0-4), B McLoughlin; E Rowley (2-3)Thì M Stewart (0-2), T treacy; E Moriarty (0-4)Thì E Walsh (1-0), S Bunderrig.

Giải vô địch Connacht

Vòng đầu tiên: 2-5 tháng 5 Galway 5-13 (Công viên Machale, 17/6/1956).Tháng 5: Hoặc O hèNeill;W Casey, P Prendergast, S Flanagan;F Fleming, P Gavin, E Moriarty;R Davy, J McDanagh;? M Stewart (1-2), M Freyne, B McLoughlin; E Rowley, T langan, J Curran (1-3, 0-2 giải phóng). Sub: W Shannon cho McDonagh.

1956/7 NFL Division II

Mayo 0-6 Leitrim 1-6 (Công viên Fr O hèHara, Charlestown, 4/11/1956). Mayo: M Corkery; W Casey, P Prendergast, P Gavin; J Donoghue, B Keane, PJ Gilmartin; B McLoughlin, T Quigley; M Stewart, T Treacy, S Gallagher; P Gannon, E Moriarty (0-2)Thì P Curran (0-4). Dự bị: W Shannon cho Gallagher, T O hèBoyle cho Gannon.

Mayo 1-8 Westmeath 1-4 (Công viên Machale, 25/11/1956). Mayo: M Corkery; W Casey, P O hèReilly, P Gavin; J Donoghue, B Keane, E Moriarty; PJ Gilmartin, W Shannon; M Stewart (0-1)Thì T Quigley (0-1), B McLoughlin; T treacy (1-2)Thì P McGrath (0-1)Thì J Curran (0-3). Sub: G Kelly cho Gilmartin.

Cavan 0-11 Mayo 1-8 (Công viên Breffni, 9/12/1956). Mayo: M Corkery; J Donoghue, C O hèToole, B Keane; F Fleming, W Casey, E Moriarty; J Nallen, W Shannon; M Stewart (0-2)Thì T Quigley (0-1)Thì B McLoughlin (0-1); T treacy, E Rowley (1-0)Thì J Curran (0-4). Sub: G Kelly cho Fleming.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Vòng đầu tiên: Mayo 2-10 Galway 2-6 (Công viên Machale, 17/6/1956). Mayo: F Maughan; D Cafferkey, P Moran, P Heaney; R Ryan, P Maguire, P Henry; P McManamon (0-1), S flanagan; D McManus, M Ruane, D Mooney (0-1); J Mullen (2-4), G Horan, P Waldron (0-2). Dự bị: M Hanrahan cho McManus, F Tierney cho Maguire, P Farragher (0-1) cho Henry.

Bán kết: Roscommon 1-9 Mayo 1-5 (Sân vận động Tuam, 1/7/1956). Mayo: F Maughan; D Cafferkey, P Moran, P Heaney; P Maguire, P McManamon, R Ryan; G Horan, S Flanagan; D McManamus (0-1)Thì D Kelliher (1-1)Thì D Mooney (0-1); P Farragher (0-1), J Mullen, P Waldron (0-1).

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.