Lưu trữ kết quả

Chào mừng bạn đến với kho lưu trữ kết quả trên blog, chứa điểm số và chi tiết đội cho các trận đấu được chơi bởi các cầu thủ bóng đá Mayo, tại cấp cao, U20/21 và cấp độ nhỏ cho mỗi năm từ năm 1902 đến 2020.

Lưu trữ kết quả này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với sự hỗ trợ có giá trị được cung cấp trong khía cạnh này bởi một số người. Một lưu ý dưới đây chứa các chi tiết của các nguồn được sử dụng và các phương pháp được áp dụng để biên dịch kho lưu trữ.

Lưu trữ có thể tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả sự đối lập, cạnh tranh, lớp, ngày và địa điểm cũng như của từng người chơi. Bạn cũng có thể duyệt qua kho lưu trữ hàng năm, với một liên kết riêng được cung cấp cho kết quả trận đấu trong mỗi năm theo lịch từ năm 1902.