Nhóm có tên cho Chủ nhật

Chúng tôi chỉ đặt tên cho mười lăm bắt đầu của chúng tôi và phụ cho Chủ nhật. Đây là: Mayo (NFL Division One V Donegal, 30/1/2022): Robbie Hennelly (Breaffy); Lee Keegan (Westport), Stephen Coen (Hollymount/Carramore, Thuyền trưởng), Padraig O hèHora (Ballina Stephenites); Paddy Durcan (Castlebar Mitchels), Donnacha McHugh (Castlebar Mitchels), Eoghan McLaughlin (Westport); Conor O hèShea (Breaffy), Conor Loftus (Crossmolina Deel Rovers); Fionn McDonagh (Westport), Aiden Orme (Knockmore), Diarmuid [Mạnh]

Stephen Coen bổ nhiệm đội trưởng Mayo

Mayo Gaa đã xác nhận một thời gian ngắn trước đây rằng Stephen Coen sẽ đội trưởng đội bóng đá cao cấp trong năm nay. Tommy Conroy và Paddy Durcan sẽ đóng vai trò phó giám đốc trong đội. Đối với một người đàn ông tương đối trẻ, Stephen đã ở trong hội thảo cao cấp một thời gian dài, đã tiến lên từ năm 2014. Năm trước, Hollymount/Carramore [Muff]