2001

Kết quả bóng đá cao cấp

Connacht FBD League

Roscommon 2-8 Mayo 0-13 (Ballinlough, 20/1/2001). Mayo: F Kelly; R Connelly, K Cahill, P Coady; F Costello, A Roche, N Connelly (0-1); C McManamon (0-1), R Hannick; D Nestor (0-1)Thì D McDonagh (0-1)Thì M Sheridan (0-6); M McNicholas, M O hèGara, S Carolan (0-3). Dự bị: P Burke, G Ruane, J Gill, BJ Padden.

Leitrim 0-6 Mayo 2-10 (Pairc Sean MacDiarmada, Carrick-on-Shannon, 28/1/2001). Mayo: Fergal Kelly; Ray Connelly, Pat Coyne, Aidan Higgins; Fergal Costello, Alan Roche, Gary Ruane; David Brady, Michael Coleman (0-1); David Nestor (1-0)Thì David McDonagh (0-3)Thì Stephen Carolan (1-1); Pat Clarke (0-1)Thì Ronan Loftus (0-4, hai giải phóng), Marty McNicholas. Dự bị: Alan Kelly, Colm McManamon, Conor Mortimer.

Mayo 1-8 Galway 0-13 (Công viên Flanagan, Ballinrobe, 4/2/2001). Mayo: F Kelly; R Connelly, K Cahill, một Higgins; F Costello, A Roche, P Coyne; M Coleman, C McManamon; D Nestor, D McDonagh (1-3)Thì J Gill (0-1); T Mortimer, R Loftus, S Carolan. Dự bị: P Burke cho Kelly, R Hannick cho Nestor, M Sheridan (0-3) cho Carolan, BJ Padden cho Loftus, P Clarke (0-1) cho Mortimer.

NFL (2000-2001) Phân khu 1b

Mayo 2-14 Clare 1-9 (Công viên McHale, 11/2/2001). Mayo: P Burke, R Connelly, K Cahill, P Coyne; G Ruane, một Roche, một Higgins; M Coleman, C McManamon; D Nestor, D McDonagh (0-1)Thì J Gill (0-2); T Mortimer (0-1)Thì S Carolan (1-3)Thì M Sheridan (0-5). Dự bị: M Moyles (1-2) Đối với Nestor, D Brady cho Coleman, BJ Padden cho Gill, R Loftus cho McManamon.

Sligo 1-5 Mayo 0-8 (Công viên Markievicz, 25/2/2001). Mayo: P Burke, R Connelly, P Coyne, A Higgins; N Connelly (0-1), A Roche, F Costello; D Brady, C McManamon; M McNicholas, D McDonagh (0-1)Thì M Sheridan (0-3, tất cả đều giải phóng); D Nestor, S Carolan (0-2)Thì T Mortimer (0-1). Subs: M Moyles cho McNicholas, G Ruane cho Higgins, P McGarry cho Nestor.

Mayo 0-18 Meath 0-12 (Ballina, 8/4/2001). Mayo: P Burke; R Connelly, K Cahill, một Higgins; F Costello, A Roche, G Ruane; C McManamon, D Brady (0-1); J Gill (0-4, ba giải phóng), D McDonagh, T Mortimer (0-4); M McNicholas (0-4)Thì R Loftus (0-4, ba giải phóng)Thì S Carolan (0-1).

Cavan 0-11 Mayo 1-8 (Công viên Breffni, 15/4/2001). Mayo: P Burke; K Golden, K Cahill, một Higgins; F Costello, G Ruane, M Connolly; M Coleman, C McManamon (0-1); M Sheridan (0-5), D McDonagh, D Nestor; L Reilly (1-1), M McNicholas, P McGarry. Dự bị: D Brady cho Coleman, S carey (0-1) cho Nestor, J Gill cho McGarry, S Grimes cho Costello, BJ Padden cho McDonagh.

Bán kết: Mayo 0-16 Roscommon 1-10 (Công viên Markievicz, 22/4/2001). Mayo: P Burke; R Connelly, K Cahill, một Higgins; F Costello, A Roche, N Connelly; C McManamon (0-2)Thì D Brady (0-1); J Gill (0-3, hai giải phóng), D McDonagh, S Carolan; M McNicholas (0-1)Thì R Loftus (0-1), T Mortimer. Dự bị: D Nestor (0-2) cho Carolan, M Moyles (0-3, một miễn phí) cho McDonagh, J Nallen cho Loftus, M Sheridan (0-3, một miễn phí) cho Mortimer.

Cuối cùng: Mayo 0-13 Galway 0-12 (Công viên Croke, 29/4/2001). Mayo: P Burke; R Connelly, T Nallen, K Cahill; F Costello, A Roche, N Connelly (0-2); C McManamon (0-1), D Brady; J Gill (0-3, hai giải phóng)Thì D McDonagh (0-1), T Mortimer; M McNicholas (0-1)Thì R Loftus (0-2, giải phóng)Thì S Carolan (0-1). Subs: M Moyles cho Mortimer, J Nallen cho Roche, M Sheridan (0-2, một miễn phí, một 45) cho Loftus, D Nestor cho Moyles.

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 1-12 Sligo 1-11 (Công viên McHale, 10/6/2001). Mayo: P Burke; T nallen (1-0), K Cahill, một Roche; F Costello, J Nallen, N Connelly; C MacManamon, P Fallon; J Gill, D McDonagh, S Carolan (0-2); M McNicholas (0-4, một 45), T Mortimer, R Loftus. Dự bị: C McDonald (0-1) cho Loftus, M Sheridan (0-5, ba giải phóng, một 45) Đối với McDonagh, D Nestor cho Gill, M Moyles cho McManamon.

Cuối cùng: Roscommon 2-10 Mayo 1-12 (Công viên Tiến sĩ Hyde, 1/7/2001). Mayo: P Burke; G Ruane, K Cahill, R Connelly; A Roche, J Nallen, N Connelly; P Fallon, C McManamon (0-1); J Gill, C McDonald (0-4, một miễn phí)Thì T Mortimer (0-1); M McNicholas (0-1)Thì M Sheridan (0-4, một 45, một miễn phí)Thì S Carolan (0-1). Subs: m moyles cho gill, D Nestor (1-0) cho Carolan, D Brady cho McNicholas.

Vòng loại All-Ireland

Vòng 4: Westmeath 1-14 Mayo 0-16, sau khi thêm thời gian. (Công viên Hyde, 22/7/2001). Mayo: P Burke; G Ruane, K Cahill, R Connelly; Một Roche (0-1), J Nallen, N Connelly; C McManamon (0-1), D Brady; J Gill (0-1), D McDonagh, T Mortimer (0-4); M Sheridan (0-4, ba giải phóng)Thì C McDonald (0-4)Thì S Carolan (0-1). Subs: D Nestor cho Carolan, P Fallon cho McDonagh, M Moyles cho Gill, A Higgins cho Moyles, D Heaney cho Mortimor.

Dưới 21 kết quả bóng đá

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Leitrim 1-6 Mayo 0-13 (Pairc Sean MacDiarmada, 31/3/2001). Mayo: David Clarke; Paul Finerty, Pat Kelly, Kevin Duignan; Paul Quinn, Brendan Prendergast, MJ Meenaghan; Ronan Loftus (0-5, ba giải phóng), Trevor Mortimer; Billy Joe Padden, James Gill (0-1), Brian Maloney; Marty McNicholas (0-2), Alan Dillon, Conor Mortimer (0-4, hai giải phóng). Dự bị: Colm Lyons (0-1) Đối với Padden, Michael Keane cho Gill.

Cuối cùng: Mayo 0-15 Sligo 0-7 (Công viên Machale, 13/4/2001). Mayo: David Clarke; Enda Casey, Paul Finerty, Kevin Duignan; Paul Quinn, Brendan Prendergast, Pat Kelly; Trevor Mortimer (0-3)Thì Ronan Loftus (0-2); Colm Lyons, James Gill (0-2, One xông45), Brian Maloney; Marty McNicholas (0-2)Thì Alan Dillon (0-1)Thì Conor Mortimer (0-3, hai giải phóng). Subs: MJ Meenaghan, Michael Keane (0-1)Thì Sean Grimes (0-1), Billy Joe Padden, Eanna Casey.

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Mayo 0-11 Meath 0-7 (Pearse Park, Longford, 20/4/2001). Mayo: David Clarke; Enda Casey, Pat Kelly, Kevin Duignan; Paul Quinn, Brendan Prendergast, Sean Grimes; Trevor Mortimer (0-2)Thì Ronan Loftus (0-1, miễn phí); Colm Lyons (0-1)Thì James Gill (0-2), Brian Maloney; Marty McNicholas (0-4, một lần45 và một miễn phí)Thì Alan Dillon (0-1), Michael Keane. Dự bị: Stephen Healy, Billy Joe Padden, Michael Webb, MJ Meenaghan.

Cuối cùng: Tyrone 0-13 Mayo 0-10 (Công viên Markievicz, 6/10/2001). Mayo: David Clarke; MJ Meenaghan, Pat Kelly, Kevin Duignan; Enda Casey, Brendan Prendergast, Ger Brady (0-1); Sean Grimes, James Gill; Colm Lyons, Alan Dillon, Trevor Mortimer (0-2, một miễn phí); Michael Keane, Brian Maloney (0-2), Conor Mortimer (0-4, ba giải phóng). Dự bị: Marty McNicholas cho Lyons, Ronan Loftus cho Keane, R Walsh cho Meenaghan.

Kết quả bóng đá nhỏ

Giải vô địch Connacht

Bán kết: Mayo 4-18 Sligo 0-4 (Công viên Machale, 27/5/2001). Mayo: David Clarke; Paul Lydon, Pat Navin, Dermot Geraghty; Martin Mulvanney (0-1), Stephen Drake, Kevin Walsh (0-1); Ronan McNamara (1-1), Donal McClean; Colm Forde (0-1)Thì Brian Lynskey (1-2)Thì Paul Doherty (0-1); Cathal Carty (1-3)Thì Kevin McHugh (1-1)Thì John Prenty (0-4). Dự bị: Andy Moran cho Prenty, Joey Maloney cho Lynskey, Jonathan Morrin (0-1) Đối với McHugh, Liam O hèMalley cho Walsh, Alan Durcan (0-2) cho McClean.

Cuối cùng: Galway 0-11 Mayo 1-8 (Công viên Tiến sĩ Hyde, 1/7/2001). Mayo: David Clarke; Paul Lydon, Pat Navin, Dermot Geraghty; Martin Mulvanney, Stephen Drake, Kevin Walsh (1-1); Ronan McNamara, Donal McClean; Colm Forde, Brian Lynskey, Paul Doherty (0-1); Cathal Carty (0-1), Kevin McHugh, John Prenty (0-4). Dự bị: Jonathan Morrin cho Forde, Liam O hèMalley cho McHugh, Andy Moran (0-1) cho Lynskey.

Cuối cùng (Phát lại): Mayo 0-15 Galway 0-11 (Công viên Machale, 14/7/2001). Mayo: David Clarke; Paul Lydon, Pat Navin, Dermot Geraghty; Martin Mulvanney (0-1)Thì Stephen Drake (0-2), Kevin Walsh; Ronan McNamara (0-1), Owen Hughes; Liam O hèMalley, Paul việt nam và trung quốc khi nào đá Doherty, Jonathan Morrin (0-2); Alan Durcan (0-1), Cathal Carty, John Prenty (0-6). Subs: Colm Forde, Brian Lynskey (0-2).

Giải vô địch All-Ireland

Bán kết: Tyrone 0-11 Mayo 0-8 (Công viên Croke, 26/8/2001). Mayo: David Clarke; Paul Lydon, Pat Navin, Dermot Geraghty; Martin Mulvanney (0-1)Thì Stephen Drake (0-1, xông45), Kevin Walsh; Ronan McNamara, Owen Hughes; Alan Durcan (0-1)Thì Jonathan Morrin (0-3)Thì John Prenty (0-1); Cathal Carty (0-1), Brian Lynskey, Andy Moran. Dự bị: Kevin McHugh cho Prenty, Colm Forde cho Moran, Paul Doherty cho Durcan.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.